PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 157 | 89--105
Tytuł artykułu

Koszty cyberprzestępczości - perspektywa rachunkowości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Costs of Cybercrime. Accounting Prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z uwagi na postępującą informatyzację w różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa, określenie, czym dokładnie są cyberprzestrzeń i koszty cyberprzestępczości, jest kluczowe dla późniejszych rozwiązań rachunkowości. Celem artykułu jest wyjaśnienie i analiza problemów rachunkowości związanych z kosztami cyberprzestępczości, w szczególności: • dokonanie klasyfikacji kosztów cyberprzestępczości, przydatnej z punktu widzenia rachunkowości, • omówienie zasad ujmowania kosztów cyberprzestępczości w księgach rachunkowych, • analiza problemów zarządzania kosztami cyberprzestępczości, w szczególności opracowanie etapów wdrożenia procesu zarządzania zmianą w odniesieniu do kosztów cyberprzestępczości. W wyniku podjętych rozważań zidentyfikowano koszty cyberprzestępczości w klasyfikacji rodzajowej i procesowej, dostosowane do warunków rachunku kosztów działań, który można zastosować do analizy i zarządzania tymi kosztami. Ponadto artykuł porusza problemy rachunkowości zarządczej, związanej z kosztami cyberprzestępczości oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym. Zaproponowano schemat (etapy) wdrożenia procesu zarządzania zmianą w odniesieniu do kosztów cyberprzestępczości, posiłkując się zintegrowanym podejściem do zarządzania zmianą, obejmującym nurt systemowy i behawioralny. Metodami badawczymi są analiza literatury oraz badania ankietowe. Posłużono się także techniką zwaną rejestr cech (ang. selective listing, atribute listing), zaliczaną jako odmiana techniki Gordona.(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the growing informatisation of different aspects of corporate operation, it is crucial for the future accounting solutions to determine precisely what cybercrime and cybercrime costs are. The article is aimed at the explanation and analysis of accounting problems related to cybercrime, in particular: - classification of cybercrime costs, useful from the accounting perspective, - principles of presentation of cybercrime in account books, - problems of cybercrime costs management, especially drawing up stages of implementation of the change management process in relation to cybercrime costs. The undertaken study resulted in the identification of cybercrime costs in type and process classification, adjustable to the conditions of management of these costs. Furthermore, the article deals with the problems of managerial accounting connected with cybercrime costs and operational risk management. It presents a scheme (stages) of implementation of the change management process related to cybercrime, based on the integrated approach to change management including a systemic and behavioural trend. The research method includes the literature analysis and surveys. Another technique used is attribute listing, a variation of the Gordon technique.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo A.E. w Katowicach, Katowice 1998.
 • Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Wendt R., Zarządzanie zmianą w polskiej firmie, Dom Wydawniczy Zachorek, Warszawa 2010.
 • Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2002.
 • Czyżak M., Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług" 2015, nr 117.
 • Furman J., Kuczyńska-Chałada M., Change Management in Lean Enterprise, "Eco- nomics and Mangement" 2016, nr 2.
 • Sujova A., Marcinekova K, The Assignment of Starting Points within Management of Change, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas: Zarządzanie" 2016, nr 4.
 • Żuk J., Żuk M., Zagrożenie w cyberprzestrzeni a bezpieczeństwo jednostki, "Rozprawy społeczne" 2016, t. 10, nr 3.
 • Berdel-Dudzińska M., Pojęcie cyberprzestrzeni we współczesnym polskim porządku prawnym, http://www.aplikanci.profinfo.pl/gfx/lexisnexis/userfiles/files/Pojecie-cy- berprzestrzeni-we-wspolczesnym-polskim-porzadku-prawnym.pdf
 • Bezpieczeństwo danych: jak nie dać się cyberprzestępcy?, http://www.egospodarka. pl/127088, Bezpieczenstwo-danych-jak-nie-dac-się-cyberprzestepcy,1,12,1.html
 • Duszczyk M., Koszty cyberprzestępczości podwoją się do 2021 roku, http://www. rp.pl/Telekomunikacja-i-IT/309309935-Koszty-cyberprzestępczości-podwoja-sie- -do-2021-roku.html
 • Gibson W., Neuromancer, tłumacz fragmentu P. Cholewa, Katowice 2009, Książnica, s. 59, cyt. za: J. Wasilewski, Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, http://cejsh. icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fad9287e-d6fi-4713-ad9e- -472717378ab4/c/Janusz_Wasilewski.pdf
 • Globalizacja - proces nieodwracalny, rozmowa zprof. Z Baumanem z Leeds Univer- sity, http://www.panol.lublin.pl/biul_6/art_610.htm, z lipca 2011, cyt. za: http:// www.aplikanci.profinfo.pl/gfx/lexisnexis/userfiles/files/Pojecie-cyberprzestrzeni- -we-wspolczesnym-polskim-porzadku-prawnym.pdf.
 • 6. http://www.cert.gov.pl.
 • Komisja Europejska, Słownik pojęć z zakresu społeczeństwa informacyjnego, cyt. za: J. Wasilewski, Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, File:///D:/dokument/Downloads/ janusz Wasilewski (1).pdf
 • Metodyka zarządzania ryzykiem cyberprzestrzeni w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji podmiotów rządowych, Warszawa 2015, Krmc.mc.gov.pl/.../ MetodykaZarządzaniaRyzykiemCRP2015v18ZZKR
 • 9. Michalczyk J., Koszty cyberprzestępczości, http://www.it-professional.pl/archiwum/ art,5047, koszty-cyberprzestepczosci.html
 • 10. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polityka ochrony cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2013, File://D:/dokument/Downloads/POlityka_ Ochrony_Cyberprzestrzeni_RP_148x210_wersj a_pl.pdf
 • PWC, Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni. Kluczowe obserwacje z wyników ankiety "globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015", www.pwc.pl/bezpieczenstwo- biznesu.
 • Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej na lata 20112016, Warszawa 2010, https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security- -strategies/ncss-map/Poland_Cyber_Security_Strategy.pdf
 • Ścibor A., Przeciwdziłanie cyberprzestępczości - raport McAfee i Centrum CSIS, https://avlab.pl/przeciwdzialanie-cyberprzestepczosci-raport-mcafee-i-centrum-csis
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511130

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.