PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 27 | 107--121
Tytuł artykułu

Przestrzenie okazji w rozwoju proinnowacyjności pracowniczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spaces of Opportunities in the Development of Employee Proinnovativeness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena wpływu rozwoju przestrzeni okazji na udział pracowników w działalności innowacyjnej współczesnych organizacji (proinnowacyjność pracowniczą). W części teoretycznej zdefiniowano proinnowacyjność pracowniczą wyodrębniając jej dwa zasadnicze obszary: generowania i realizacji twórczych pomysłów. Założono, iż jej poziom uzależniony jest od stopnia rozwoju określonych przestrzeni okazji: indywidualnej, organizacyjnej i branżowej. Realizacji celu pracy i weryfikacji założeń teoretycznych poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na próbie 104 pracowników różnych typów organizacji z regionu Tomaszowa Mazowieckiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is the identification and evaluation of the impact of the spaces of opportunities development on the participation of employees in the innovation activities of modern organizations (employee proinnovativeness). In the theoretical part the employee proinnovativeness was defined taking into account its two essential areas: the generation and realization of creative ideas. It was assumed that its level depends on the degree of development of specific areas of spaces of opportunities: individual, organizational and industrial. The aim of the paper and verification of theoretical assumptions were carried out on the basis of the results of the survey conducted on a sample of 104 employees of different types of organizations from the Tomaszów Mazowiecki region, Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Baruk J. (2013), Innowacyjność organizacji administracji publicznej funkcjonujących w Unii Europejskiej, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Beck-Krala E. (2008), Programy motywacyjne wspierające innowacyjność pracowniczą, [w:] Pawnik W., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 • Boso N., Story V.M., Cadogan J.W., Annan J., Kadić-Maglajlić S., Micevski M. (2016), Enhancing the sales benefits of radical product innovativeness in internationalizing small and medium-sized enterprises, "Journal of Business Research", vol. 69, nr 11.
 • Brem A., Maier M., Wimschneider C. (2016), Competitive advantage through innovation: the case of Nespresso, "European Journal of Innovation Management", vol. 19, nr 1.
 • Brzozowski M., Bartkowiak P. (2014), Znaczenie innowacyjności w hierarchii osobistych wartości menedżerów oraz w procesie zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, nr 9(270).
 • Cohen J. (1992), A power primer, "Psychological Bulletin", vol. 112, nr 1.
 • Cronbach L.J. (1951), Coefficient alpha and the internal structure of tests, "Psychometrika", vol. 16, nr 3.
 • Dibrell C., Craig J.B., Neubaum D.O. (2014), Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance, "Journal of Business Research", vol. 67, nr 9.
 • Grünbaum N.N, Stenger M. (2013), Dynamic capabilities: do they lead to innovation performance and profitability?, "The IUP Journal of Business Strategy", vol. 10, nr 4.
 • Hair J.F., Celsi M.W., Money A.H., Samouel P., Page M.J. (2011), Essentials of business research methods, M.E. Sharpe, New York.
 • Karpacz J. (2010), Determinanty dostrzegania i wykorzystywania okazji przez przedsiębiorców, [w:] Stabryła A. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.
 • Karwacki A., Glińska-Neweś A. (2015), Innowacyjność w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce. Studium jakościowe, "Ekonomia Społeczna", nr 2.
 • Kim J., Garrett T.C. (2014), The contributions of firm innovativeness to customer value in purchasing behavior, "Journal of Product Innovation Management", vol. 32, nr 2.
 • Kożuch B. (2008), Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu administracją publiczną, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4(40).
 • Krupski R. (2009), Strategie elastyczne, [w:] Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 • Krupski R. (2011), Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(147).
 • Krupski R. (2012), O okazjach raz jeszcze. Trochę teorii i raportu z badań, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 • Kurowska M., Szymańska K., Walecka A. (2013). Wewnętrzne determinanty rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w firmach sektora MSP, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • Marciszewska A. (2015), Rola organizacji non-profit w rozwoju regionalnym - ujęcie projektowe, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XVI, zeszyt 5, część 1.
 • Mian W. (2014), Analysis on innovation strategy and mode based on innovation process, "Science and Technology Management Research", nr 6.
 • Niziołek O. (2013), Od możliwości do realizacji: innowacyjność pracowników w Samsung Electronics i ArcelorMittal - opis praktyk, "Personel i Zarządzanie", nr 10.
 • Pomykalski A. (2013), Innowacyjność w rozwoju organizacji, "Zeszyty Naukowe PŁ nr 1148, Seria Organizacja i Zarządzanie", nr 53.
 • Poznańska K. (2016), Finansowe uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 444.
 • Romanowska M. (2016), Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Sankowska A. (2012), Wpływ kluczowych kompetencji na innowacyjność przedsiębiorstwa, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 • Sarstedt M., Mooi E. (2014), A concise guide to market research, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Tsai K-H. Yang S-Y. (2013), Firm innovativeness and business performance: The joint moderating effects of market turbulence and competition, "Industrial Marketing Management", vol. 42, nr 8.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2013), Zasobowy kontekst sukcesu przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", vol. 11, nr 4, cz. 1.
 • Wojnicka-Sycz E. (2016), Innowacyjność jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce - próba weryfikacji empirycznej, "Ekonomista", nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511178

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.