PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 496 Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji | 123--134
Tytuł artykułu

Wsparcie powtórnych przedsiębiorców - założenia, doświadczenia światowe oraz ocena działań w ramach polityki nowej szansy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Support for Repeat Entrepreneurs - Assumptions, Global Experience, Evaluation of Activities Under The New Chance Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka wsparcia przedsiębiorczości w rozwiniętych gospodarkach jest skoncentrowana na debiutujących przedsiębiorcach. Wiele krajów europejskich uruchomiło programy promujące restart byłych przedsiębiorców, którym nie powiodło się w przeszłości i są zagrożeni wykluczeniem z rynku z powodu tzw. "piętna porażki". Analiza różnic między debiutującymi a ponownymi przedsiębiorcami wskazuje na potrzebę zróżnicowania instrumentów wsparcia. Ważne jest wsparcie informacyjne, doradcze i psychologiczne przedsiębiorców doświadczonych upadłością. Program Polityka Nowej Szansy podejmuje tę kwestię, jednak nie ma wyodrębnionej specjalistycznej pomocy dla byłych przedsiębiorców, którzy pragną na nowo podjąć działalność. Celem artykułu jest ocena zjawiska ponownego rozpoczynania działalności gospodarczej w kontekście możliwości wsparcia tego procesu poprzez aktywną i odpowiednio skonstruowaną politykę państwa. Oceny tej dokonano na podstawie przeglądu literatury tematu oraz raportów monitorowania działań w ramach Polityki Nowej Szansy(abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurship support policy is widespread in developed economies and mainly focuses on debuting entrepreneurs. Many European countries have launched new programs to promote the restart of former entrepreneurs who have failed in the past, threatened with exclusion from the market due to the stigma of failure. The analysis of differences between novice and re-entrepreneurs indicates the need to diversify support instruments. Activities that ensure access to information, advisory and psychological support for entrepreneurs who have experienced bankruptcy are particularly important. The New Chance Policy Program addresses the issue of support for re-entrepreneurs. However, the analysis of current activities in this area indicates that under this policy there is no separate specialized assistance for entrepreneurs who have experienced business failure and want to start operating again. The aim of the article is to assess the phenomenon of restarting a business in the context of the possibility of supporting this process through an active and well-structured policy. This assessment is based on a literature review and reports on monitoring activities under the New Chance Policy(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Alsos G.A., Carter S., 2006, Multiple business ownership in the norwegian farm sector: Resource transfer and performance consequences, "Journal of Rural Studies", vol. 22, iss. 3, s. 313-322.
 • Aussie Legal, 2009, Aussie Legal - Free Australian legal information, useful DIY legal kits and recommended law firm referral, http://www.aussielegal.com.au/TopicList~TopicId~111.htm, (data udostępnienia: 17.11.2009).
 • Bridge S., O'Neill K., Cromie S.,1998, Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business, Macmillan Press Ltd., Basingstoke.
 • Cardon M.S., Stevens C.E., Potter D.R., 2011, Misfortunes or mistakes? Cultural sense making of entrepreneurial failure, "Journal of Business Venturing", vol. 26, iss. 1, s. 79-92.
 • Cave F., Eccles S., Rundle M., 2001, An Exploration of Attitudes to Entrepreneurial Failure: a Learning Experience or an Indelible Stigma?, Paper presented at the Babson College-Kauffman Foundation Entrepreneurship Conference, Jonkoping International Business School, Sweden.
 • Cieślik J., 2014, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, WA SEDNO, Warszawa.
 • Cope J., 2005, Toward a dynamic learning perspective of entrepreneurship, "Entrepreneurship: Theory and Practice", vol. 29, iss. 4, s.373-378.
 • Cope J., 2011, Entrepreneurial learning from failure: An interpretative phenomenological analysis, "Journal of Business Venturing", vol. 26, iss. 6, s. 604-623.
 • Cope J., Cave F., Eccles S,. 2008, The impact and outcomes of venture failure: an entrepreneurial learning perspective, Paper presented at the 2008 Babson college entrepreneurship research conference, The University of North Carolina at Chapel Hill.
 • De Tienne D.R., 2010, Entrepreneurial exit as a critical component of the entrepreneurial process: Theoretical development, "Journal of Business Venturing", vol. 25, s. 203-215.
 • Deakins D., Freel M. 1998, Entrepreneurial learning and the growth process inSMEs, "The Learning Organization", vol. 5, iss. 3, s.144-155.
 • Dominiak P., 2005, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • European Commission 2002, Bankruptcy and a fresh start: stigma on failure and legal consequences of bankruptcy, Philippe & Partners, Deloitte & Touche Corporate Finance, Brussels.
 • Flynn D.M., 1993, A critical exploration of sponsorship, infrastructure, and new organizations, "Small Business Economics", vol. 5, iss. 2, s. 129-156.
 • Gimeno J., Folta T., Cooper A., Woo C., 1997, Survival of the fittest? Entrepreneurial human capital and the persistence of underperforming firms, "Administrative Science Quarterly", vol. 42, iss. 4, s. 750-783.
 • Haynes P.J., 2003, Differences among entrepreneurs. "Are you experienced?" may be the wrong question, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research", vol. 9, iss. 3, s. 111-128.
 • Hayward M.L.A., Forster W.R., Sarasvathy S.D., Frederickson B.L., 2010, Beyond hubris: how highly confident entrepreneurs rebound to venture again, "Journal of Business Venturing", vol. 25, iss. 6, s. 569-578.
 • Jenkins A.S., Wiklund J., Brundin E., 2014, Individual responses to firm failure: Appraisals, grief, and the influence of prior failure experience, "Journal of Business Venturing", vol. 29, iss. 1, s. 17-33.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 2007, COM/2007/0584, W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej - działania na rzecz polityki drugiej szansy, Realizacja partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 2008, COM/2008/394, Najpierw myśl na mała skalę - Program "Small Business Act" dla Europy.
 • Landier A., 2005, Entrepreneurship and the Stigma of Failure, https://ssrn.com/abstract=850446, (data udostępnienia: 21.11.2005).
 • Levie J., Don G., Leleux B., 2010, The new venture mortality myth, [w:] K. Hindle, K. Klyver (eds.), Handbook of Research on New Venture Creation, Edward Elgar, Cheltenham.
 • McGrath R.G., 1999, Falling forward: Real options reasoning and entrepreneurial failure, "Academy of Management Review", vol. 24, no. 1, s. 13-30.
 • Ministerstwo Rozwoju, 2017, Polityka Nowej Szansy. Raport z monitorowania działań podjętych w 2016 r., Warszawa.
 • Minniti M., Bygrave W., 2001, A Dynamic Model of Entrepreneurial Learning, "Entrepreneurship Theory and Practice", vol. 25, s. 5-16.
 • Mitchell R.K., Mitchel J.R., Smith J.B., 2004, Failing to succeed: New venture failure as a moderator of startup experience and startup experties, Paperpresented at the Frontiers of Entrepreneurship Research.
 • OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, 1998, Fostering Entrepreneurship, OECD, Paris.
 • Politis D., Gabrielsson J., 2009, Entrepreneurs' attitudes towards failure: An experiential learning approach, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research", vol. 15, iss. 4, s. 364-484.
 • Polityka Nowej Szansy, 2014, Ministerstwo Gospodarki Departament Innowacji i Przemysłu, Warszawa.
 • Reuber A.R., Fischer E., 1999, Understanding the consequences of founders experience, "Journal of Small Business Management", no. 37, s. 30-45.
 • Reynolds P., Storey D.J., Westhead P., 1994, Cross-national comparisons of the variation in new firm formation rates, "Regional Studies", no. 28, s. 443-456.
 • Ropęga J., 2013, Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sarasvathy S.D., Menon A.R., 2003, Failing Firms and Successful Entrepreneurs: Serial Entrepreneurship as a Temporal Portfolio, SSRN eLibrary (data udostępnienia: 12.06.2016).
 • Sarasvathy S.D., Menon A.R., Kuechle G., 2013, Failing firms and successful entrepreneurs: serial entrepreneurship as a temporal portfolio, "Small Business Economics", vol. 40, iss. 2, s. 17-434.
 • Shepherd D.A., 2003, Learning from business failure: Propositions of grief recovery for the self-employed, "Academy of Management Review", vol. 28, no. 2, s. 318-329.
 • Simmons S.A., Wiklund J., Levi J., 2014, Stigma and business failure: implications for entrepreneurs' career choices, "Small Business Economics", vol. 42, iss. 3, s. 485-505.
 • Sitkin S.B., 1992, Learning through failure: The strategy of small losses [w:] B.M. Staw, L.L. Cummings (eds.), Research in Organizational Behavior, Greenwich, CT: JAI Press, s. 231-266.
 • Storey, D.J., 1994, Understanding the Small Business Sector, Routledge, London.
 • Ucbasaran D., Alsos G., Westhead P., Wright M., 2008, Habitual entrepreneurs, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Ucbasaran D., Shepherd D.A., Lockett A., Lyon J., 2012, Life after business failure: The processes and consequences of business failure for entrepreneurs, "Journal of Management", vol. 39, iss. 1, s. 163-202.
 • Ucbasaran D., Westhead P., Wright M., 2001, The focus of entrepreneurial research: Contextual and process issues, "Entrepreneurship Theory and Practice", vol. 25, s. 57-80.
 • Ucbasaran D., Westhead P., Wright M., 2006, Habitual Entrepreneurs, Aldershot, Edward Elgar, UK.
 • Ucbasaran D., Westhead P., Wright M., 2011, Why Serial Entrepreneurs Don't Learn from Failure, Harvard Business Review, https://hbr.org/2011/04/why-serial-entrepreneurs-dont-learn-from-failure/ ar/1 (data udostępnienia: 27.05.2013).
 • Ucbasaran D., Westhead P., Wright M., Flores, M., 2010, The nature of entrepreneurial experience, business failure and comparative optimism, "Journal of Business Venturing", vol. 25, iss. 6, s. 541-555.
 • Wennekers S., Thurik R., 1999, Linking entrepreneurship and economic growth, "Small Business Economics", vol. 13, s. 27-55.
 • Westhead P., Ucbasaran D., Wright M., 2003, Differences between private firms owned by novice, serial and portfolio entrepreneurs: Implications for policy-makers and practitioners, "Regional Studies", vol. 37, s. 187-200.
 • Westhead P., Ucbasaran D., Wright M., 2005, Decisions, actions and performance: Do novice, serial and portfolio entrepreneurs differ?, "Journal of Small Business Management", vol. 43, s. 393-417.
 • Westhead P., Ucbasaran D., Wright M., Binks M., 2004, Policy Toward Novice, Serial and Portfolio Entrepreneurs, "Environment and Planning C: Government and Policy", vol. 22, iss. 6.
 • Westhead P., Wright M.,1998, Novice, portfolio, and serial founders: are they different?, "Journal of Business Venturing",vol. 13, iss. 3, s. 173-204.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511188

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.