PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 496 Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji | 150--160
Tytuł artykułu

Czynniki ryzyka w projektach zarządzanych zwinnie. Zarys problematyki badawczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Risk Factors in The Agile Project Management. The Outline of Research Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Firmy programistyczne tworzą jedną z typowych branż, w których stosuje się zarządzanie projektami i koncepcję pracy w zespołach, a funkcjonowanie tych zespołów stanowi dominującą formę organizacji pracy. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących rozpoznania najczęstszych czynników ryzyka w zwinnie zarządzanych projektach IT. Badania przeprowadzono w formie ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych na próbie 111 kierowników projektów, liderów i członków zespołów projektowych. W omawianych badaniach zwrócono uwagę na proces wyłaniania czynników ryzyka oraz ich ocenę podczas planowania projektu, jak również na najczęściej pojawiające się czynniki ryzyka w projekcie zarządzanym zwinnie. Wyniki badań zestawiono z krytyczną analizą literatury przedmiotu oraz ze światowymi raportami dotyczącymi czynników sukcesu i niepowodzeń projektów IT. Przedstawiono również rekomendacje do przeprowadzenia dalszych badań dotyczących oceny czynników ryzyka, które wynikają bezpośrednio ze specyfiki projektów informatycznych, oraz stosowania zwinnego podejścia do zarządzania projektami zarówno w ujęciu organizacji pracy zespołu projektowego, jak i potencjalnych grup interesariuszy projektu(abstrakt oryginalny)
EN
Information Technology (IT) companies belong to one of typical industries that apply project management and team work concept, which prevails in the work organization method. The aim of the article is to present the outcomes of the research of recognition of the most common risk factors in IT agile project management. The research was conducted using structured in-depth interviews on the research sample of 111 project managers, leaders and project team members. The research was focused on the identification process of risk factors and their assessment during planning phase, focusing on the most frequent risk factors in agile projects. The results were discussed in the light of critical literature review and the reports on the success and failure factors of IT projects. Moreover, the recommendations on further studies were given(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Adamus A., 2013, Zastosowanie metodyk zwinnych w produkcji oprogramowania przez firmy "software'owe", Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 17-21.
 • Cabała P. (red.), 2016, Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Chmielarz W., 2012, Trend in the Development of IT Project's Management, "Polish Journal of Management Studies", t. 6, Czestochowa University of Technology, s. 7-32.
 • Cockburn A., 2008, Agile Soft Development. Gra zespołowa, Helion, Gliwice.
 • DeMarco T., Lister T., 2013, Waltzing with Bears: Managing Risk on Software Project, Dorset House.
 • Frame J.D., 2001, Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa.
 • Hightsmith J., 2007, APM - Agile Project Management: Jak tworzyć innowacyjne produkty, PWN, Warszawa.
 • Hottenstein M.P., Dean J.W., 1992, Managing Risk in Advanced Manufacturing Technology, "California Management Review", no. 34(4), s. 112-126.
 • Kaczmarek T.T., 2008, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Kopczyński T., 2014, Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami, "Studia Oeconomica Posnaniensia", nr 270/9, s. 101-114.
 • Koskela L., Howell G., 2002, The Underlying Theory of Project Management Is Obsolete, Proceeding of the PMI Research Conference, Seattle, Washington, s. 293-302.
 • Lasek M., Adamus A., 2014, Kiedy warto stosować metodyki zwinne (Agile Methodologies) w zarządzaniu projektami wytwarzania oprogramowania?, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 157-172.
 • Major P., Spałek S., 2017, Omówienie tradycyjnych i współczesnych metod komunikacji w zespołach projektowych, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, t. I, Opole, s. 200-211.
 • Michalczyk L., 2013, Zespoły wirtualne - analiza przypadku, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 3/2013, s. 40-45.
 • Mirzwińska L., 2013, Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych, cz. 1. "Zarządzanie i Finanse", nr 4, s. 215-224.
 • Sajdak M., 2014, Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia, "Studia Oeconomica Posnaniensia", t. 2, nr 11, s. 138-152.
 • Spałek S., 2014, Success Factors in Project Management. Literature Review, "Proceedings of 8th International Technology, Education and Development Conference INTED2014", Valencia, Spain, s. 4828-4835.
 • Spałek S., 2016, Doskonalenie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, "Management Forum", t. 4, nr 2.
 • Spałek S., 2017, Zarządzanie projektami w erze przemysłu 4.0, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9 (812), s. 106-112.
 • Spolsky J., 2005, Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty, Helion, Gliwice.
 • Thamhain H., 2013, Managing Risk in Complex Projects, "Project Management Journal", t. 44, nr 2, s. 20-35.
 • Trocki M., 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 • Trzeciak M., Spałek S., 2015, Znaczenie interesariuszy w zarządzaniu ryzykiem w fazie planowania projektu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 86, s. 399-410.
 • Walczak W., 2010, Zarządzanie ryzykiem w zwinnych metodykach zarządzania projektami, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'10, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", Katowice, s. 241-255.
 • Williams T., 2005, Assessing and Moving on drom the Dominant Project Management Discutrise in the Light of Project Overruns, "EEE Transactions on Engineering Management", t. 52, no. 4, s. 345-360.
 • Wróblewski P., 2005, Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion, Gliwice.
 • Wyrozębski P., Jachniewicz M., Metelska W., 2012, Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511194

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.