PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 157 | 107--128
Tytuł artykułu

Wpływ stopnia komputeryzacji szpitala na jakość kalkulacji kosztów świadczeń zdrowotnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of the Level Hospital Computerisation on the Healthcare Service Cost Calculation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywna wycena procesu leczenia pacjenta wymaga szczegółowych informacji kosztowych pochodzących z systemu rachunkowości podmiotu leczniczego. Najważniejszym narzędziem wspomagającym system rachunkowości, a zwłaszcza proces kalkulacji kosztów świadczeń zdrowotnych, jest system informatyczny, który powinien być tak zaprojektowany, aby umożliwiać integrację danych finansowych i medycznych szpitala. Celem artykułu jest analiza stopnia komputeryzacji szpitali i ocena wpływu tego czynnika na jakość rozwiązań w zakresie kalkulacji kosztów procesu leczenia pacjenta i stopień wykorzystania informacji kosztowych w procesie zarządzania szpitalem. Ocena ta została przeprowadzona na podstawie wyników badań empirycznych w szpitalach polskich, angielskich i słoweńskich. Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu postawiono hipotezę badawczą, że czynnikiem, który w znacznym stopniu wpływa na jakość kalkulacji kosztów leczenia pacjenta i stopień wykorzystania informacji kosztowych w procesie zarządzania jest stopień zinformatyzowania szpitala. Do weryfikacji hipotez badawczych wykorzystano analizę korelacji i regresji wielorakiej. Przeprowadzone badania wykazały, że stopień komputeryzacji szpitala jest czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na jakość kalkulacji kosztów leczenia pacjenta, a ta z kolei - na stopień wykorzystania informacji kosztowych w procesie zarządzania szpitalem.(abstrakt oryginalny)
EN
An effective evaluation of the patient treatment process requires detailed cost information from the health care entity accounting system. The most important tool to support the accounting system, and in particular the process of calculation of health care services, is an IT system designed in such a way as to allow for the integration of the financial and medical hospital data. The article is aimed at the analysis of the hospital computerisation level and the assessment of the impact of this factor on the quality of solutions with regard to the cost calculation of the patient treatment process and the level of use of cost information in the process of hospital management. This evaluation was made on the basis of results of empirical research conducted in Polish, English, and Slovenian hospitals. On the basis of the literature analysis a research hypothesis was posed that the factor which strongly affects the quality of the patient treatment cost calculation and the level of use of cost information in the hospital management process is the level of hospital informatisation. The verification of the research hypothesis was based on the correlation analysis and multiple regression. The research indicates that the level of hospital computerisation is a factor which most affects the quality of calculation patient treatment costs, which in turn affects the level of use of cost information in the hospital management process.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Abernethy M.A., Bouwens J., Determinants of Accounting Innovation Implementa- tion, "Abacus" 2005, 41.
 • Al-Omiri M., Drury C., A Survey of Factors Influencing the Choice of Product Costing Systems in UK Organizations, "Management Accounting Research" 2007, 18(4).
 • Bagozzi R.P., Edwards J.R., A General Approach for Representing Constructs in Orga- nizational Research, "Organizational Research Methods" 1998, 1.
 • Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995.
 • Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 • Chenhall R.H., Theorising Contingencies in Management Control Systems Research, w: Handbook of Management Accounting Research, red. C. Chapman, A. Hopwood, M. Shields, Elsevier, Oxford 2007.
 • Chluski A., The Impact of Information Technology and Knowledge-Oriented Management on The Operational Effectiveness in Polish Hospitals, "Informatyka Ekonomiczna" 2016, 39(1).
 • Czopek A., Analiza porównawcza efektywności metod redukcji zmiennych - analiza składowych głównych i analiza czynnikowa, "Studia Ekonomiczne" 2013, 132.
 • Grabiński K., Analityczna funkcja rachunkowości w systemach informatycznych klasy ERP, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, nr 674.
 • Hass-Symotiuk M., Rachunkowość jako system generowania informacji ekonomiczno-finansowych na potrzeby zarządzania w zakładzie opieki zdrowotnej, w: Rachunkowość. System informacji finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Hass-Symotiuk M., Skrzypska D., Istota i funkcje rachunkowości ZOZ, w: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, ODDK, Gdańsk 2008.
 • Jaruga A., Sobańska I., Kopczyńska L. i in., Rachunkowość dla menedżerów, wyd. II, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1994.
 • Kaczmarska-Krawczak J., Zarządzanie informatyzacją w procesach restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia, "Zarządzanie i Finanse" 2013, 1.4.
 • Kludacz M., Rachunek kosztów i jego wykorzystanie w zarządzaniu szpitalem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015, vol. 389.
 • Kludacz-Alessandri M., Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Konarski R., Modele równań strukturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Król-Stępień M., System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą - wymogi ustawowe, a ich praktyczne zastosowanie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58.
 • Kunz B., Tymińska A., System informatyczny rachunkowości i jego rola w świetle ustawy o rachunkowości, "Nauki o Finansach" 2014, 3.
 • Likert R., A Technique for the Measurement of Attitudes, "Archives of Psychology" 1932, 140, 55.
 • Łada M., Rachunkowość i nowe technologie, w: Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, red. M. Łada, A. Kozarkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Maiga A.S., Nilsson A., Jacobs F.A., Assessing the Interaction Effect of Cost Control Systems and Information Technology Integration on Manufacturing Plant Financial Performance, "The British Accounting Review" 2014, 46(1).
 • Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Micherda B., Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości, w: Podstawy rachunkowości, red. B. Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Nadolna B., Bariery wdrażania informatycznego systemu controllingu w przedsiębiorstwie, w: Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw, red. E. Nowak, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2003, nr 987.
 • Nicolaou A.I., Interactive Effects of Strategic and Cost Management Systems on Mana- gerial Performance, "Advances in Management Accounting" 2001, 10.
 • Niziński S., Żurek J., Liger K., Logistyka dla inżynierów, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2011.
 • Pavlatos O., Paggios I., A Survey of Factors Influencing the Cost System Design in Hotels, "International Journal of Hospitality Management" 2009, 28(2).
 • Pizzini M.J., The Relation Between Cost-System Design, Managers Evaluations of The Relevance and Usefulness of Cost Data, and Financial Performance: An Empirical Study of US Hospitals, "Accounting, Organizations and Society" 2006, 31(2).
 • Rachunkowość finansowa, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 1999.
 • Sadowska B., Znaczenie i warunki stosowania zintegrowanych systemów informatycznych w sferze budżetowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2014, t. 76(132).
 • Tan S.S., Microcosting in Economic Evaluations: Issues of Accuracy, Feasibility, Con- sistency and Generalisability, Erasmus Universiteit, Rotterdam 2009.
 • Turyna J., System informacyjny rachunkowości, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047).
 • Zyznarska-Dworczak B., Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle stra- tegiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2015, 3(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511224

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.