PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 29 | 105--122
Tytuł artykułu

Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością

Warianty tytułu
Classification of a Property Management Agreement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu uczyniono próbę odpowiedzi na pytanie czy umowa o zarządzanie nieruchomością jest umową stypizowaną. Tak zakreślony przedmiot badań wymagał po pierwsze zwięzłego nawiązania do problematyki typologii umów. W dalszej kolejności, przy uwzględnieniu zmieniających się regulacji prawnych, przedstawione zostały poglądy doktryny dotyczące kwalifikacji umowy o zarządzanie nieruchomością. W następnej części artykułu poczynione zostały analizy umożliwiające dokonanie kwalifikacji tej umowy w świetle obowiązującego stanu prawnego. Pozwoliły one na uznanie, że umowy o zarządzanie nieruchomością nie można określić jako umowy nazwanej. W klasyfikacji dychotomicznej przyjmowanej w najnowszej literaturze umowa ta powinna zostać zakwalifikowana jako umowa nienazwana. Przyjmując natomiast wyróżnienie wśród typologii umów - umów mieszanych, należałoby określić taką umowę jako umowę mieszaną. (abstrakt oryginalny)
EN
The theme of this article is to make the legal classification of a contract for property management. Management agreement property is marketed for many years. For many years a qualification attempt such an agreement raises many disputes and doubts. In order to make the legal classification of the agreement at the beginning of the work presented problems typology of contracts. Further, the presented legal regulations concerning contracts for property management and changes in those regulations. It also includes views of doctrine regarding the qualifications of the management contract of the property. In the last part of the work has been made an attempt qualification contract for property management in the light of the applicable state law. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
29
Strony
105--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bagan-Kurluta, K. (2001). Umowa franchisingu. Warszawa: C.H. Beck.
 • Bęcławska, I. (2000). Poradnik zarządcy nieruchomości. Warszawa: Verlag Dashofer.
 • Brzozowski, A. (2006). [W:] E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna (380-418). Warszawa: C.H. Beck.
 • Bielecki, L. (2015). Zarządzanie nieruchomościami a trwały zarząd nieruchomością. Rocznik Administracji Publicznej, 1, 6-17.
 • Bończak-Kucharczyk, E. (2014). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bończak-Kucharczyk, E. (2011). Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Aspekty prawne i organizacyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bończak-Kucharczyk, E. (2012) Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer .
 • Czachórski, W. (1968). Prawo zobowiązań w zarysie. Warszawa: PWN.
 • Czachórski ,W. (1994). Zobowiązania- zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis.
 • Gawlik, B. (1971). Pojęcie umowy nienazwanej. Studia Cywilistyczne, XVIII, 20-46.
 • Gola, A., Sucharski, J. (2000). Najem i własność lokali. Przepisy i Komentarze. Warszawa: C.H. Beck.
 • Goldiszewicz, A. (2013). Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Grzybowski, S. (1976). System prawa cywilnego. T. 3. Cz. 2. Wrocław-Gdańsk: Ossolineum.
 • Ignaczewski, J. (2004). Umowy nienazwane. Warszawa: C.H. Beck.
 • Jaworski, J. (2009). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kalus, S. (2009). Pozycja prawna uczestników rynku nieruchomości. Warszawa: LexisNexis.
 • Katner W.J. (2010). [W:] W.J. Katner (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. T. 9 (8-52). Warszawa: C.H. Beck.
 • Kaźmierczyk, A. (2015). Obowiązek "sprzątania chodników" nałożony na właścicieli nieruchomości. Rejent, 4, 45-67.
 • Kidyba, A. (2012). Prawo handlowe. Warszawa: C.H. Beck.
 • Klat-Górska, E. (2015). W: E. Klat-Górska, L. Klat-Wertelecka, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz (820-851). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kurowski, W. (1999). Faktoring jako kompleks umów. Rejent, 9, 148-166
 • Lewandowski, K. (2005). Zarządzanie nieruchomościami. Warszawa: LexisNexis.
 • Longchamps de Berier, R. (1948). Zobowiązania. Poznań: Księgarnia Akademicka.
 • Logchamps de Berier, R. (1999). Zobowiązania. Poznań: "Ars Boni et Aequi".
 • Longchamps de Berier, R. (1939). Polskie prawo cywilne. Zobowiązania. Lwów: Księgarnia Wydaw. Gubrynowicz i Syn.
 • Nazar, M.(1995). Własność lokali. Podstawowe zagadnienia cywilnoprawne. Lublin: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze.
 • Ogiegło, L.(1989). Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Osuchowski, W. (1989). Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu. Warszawa: PWN.
 • Pazdan, M. (1980). Charakter prawny kontraktu o budowę kompletnego obiektu przemysłowego. [W:] M. Pazdan, A. Tynel (red.), Zagadnienia prawne eksportu kompletnych obiektów przemysłowych (s. 9-36). Katowice: UŚ.
 • Pisuliński, J. (2013). [W:] E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, T. 3. Prawo rzeczowe (s. 716-865). Warszawa: CH. Beck.
 • Poczobut, J. (1978). Umowa leasingu w prawie krajowy i międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.
 • Przybylski, P. (2003). Przejmowanie nieruchomości do zarządzania. [W:] W.J. Brzeski (red.), Vademecum zarządcy nieruchomościami (s. 301-368). Kraków: Krakowski Instytut Nieruchomości.
 • Przybylski, P., Kamińska-Rogatko, M. (2008). Przejmowanie nieruchomości do zarządzania, [W:] W.J. Brzeski, D. Cichoń, K. Jurek, B. Rogutko (red.), Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Warszawa-Kraków: Europejski Instytut Nieruchomości.
 • Radwański, Z. (1997). Teoria umów. Warszawa: C.H. Beck.
 • Radwański, Z., Panowicz-Lipska J. (2004). Zobowiązania. Warszawa: C.H. Beck.
 • Radwański, Z., Panowicz-Lipska, J. (1996). Zobowiązania - część szczegółowa. Warszawa: C.H. Beck.
 • Rajski, J. (2000). Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.
 • Rzonca, S.K. (1981). Instytucja zarządu w prawie cywilnym a zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Studia Cywilistyczne, T. XXXI.
 • Strzępka, J. (1976). Umowy długoterminowe w obrocie gospodarczym, Annales Universitatis Marie Curie- Skłodowska, XXIII.
 • Sośniak, M. (1982). Przekształcenie umowy przewozu na tle doktryny umów mieszanych, Przegląd Prawa Przewozowego, T. III.
 • Szumański, A. (1991). Pojęcie i charakter prawny umowy kooperacji przemysłowej w międzynarodowym obrocie gospodarczym, ZNUJ PPr., 2, 52-81.
 • Śleszyńska, E. (2008). O usłudze zarządzania. Minigo Zeszyty.
 • Tertelis, M. (2003). Umowa o zarządzanie nieruchomością. Warszawa: C.H. Beck.
 • Turlej, A. (2000). [W:] R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Wojciechowski, P. (2015). W: A. Błaszczak, P. Czechowski, P. Chełkowski (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz (s. 758-890). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Zagrobelny, K. (2010). [W:] E. Gniewek (red.), Podstawy prawa cywilnego (s. 323-496). Warszawa: C.H. Beck .
 • Zoll, F. (1948). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa.
 • Uchwała SN z 9.06.1958. I CO 10/58. Lexis.pl, nr 303114.
 • Uchwała SN z 25.03.1994. III CZP 182/93. OSNCP 1994 nr 7-8, poz. 146.
 • Uchwała SN z 17.07.2007. III CZP 69/07. OSNC 2008 nr 9, poz. 99.
 • Wyrok SN z 19.01.2006. IV CK 343/05. LEX nr 191167.
 • Wyrok SN z 9.10.2013. V CSK 472/12. Gazeta Podatkowa, 3, 11.01.2016.
 • Wyroku SA z 29.01.2014. I ACa 652/13. Pobrane z: orzeczenia.lublin.sa.gov.pl.
 • Wyrok SA z 29.01. 2014. I ACa 652/13. LEX nr 1438094.
 • Wyrok NSA z 13.03.2008. II OSK 214/07. LEX nr 468753.
 • Wyrok WSA z 13.07.2007. ISA/Wa 505/07. LEX nr 35505.
 • Wyrok WSA z 17.6.2009 I S.A./Wa 263/09. Legalis.
 • Wyrok WSA z 17.11.2011 II S.A./Gd. LEX nr 1152473.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511288

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.