PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 506 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling | 18--32
Tytuł artykułu

Realizacja strategii w instytucji publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementation of The Strategy in Public Institution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie strategii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010-2020, omówienie kierunku wprowadzanych przez ZUS zmian, opisanie sposobu doboru narzędzi do wprowadzenia i realizacji przekształceń, a także relacji w sprawie przyjętej metody do realizacji strategii w postaci Zrównoważonej Karty Wyników. Badaniu podlegała trafność przyjętych w strategii założeń oraz jakie skutki wystąpiły po osiągnięciu zamierzonych celów. Analizę zagadnień przeprowadzono z wykorzystaniem literatury przedmiotu dokumentów utworzonych przez ośrodki badań opinii społecznej, a także z wykorzystaniem własnych wieloletnich doświadczeń w problematyce realizacji strategii. Przyjęte przez ZUS założenia zostały zrealizowane, co potwierdzają przeprowadzone badania. Należy też zauważyć, że już samo ustanowienie strategii z założenia prowadzi do rozwoju w wieloletniej perspektywie(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the strategy of the Social Insurance Institution in 2010-2020, discuss the direction of changes introduced by ZUS, describe how to choose tools to implement transformations, as well as the relationship on the method adopted to implement the strategy in the form of a Balanced Scorecard. The research covered the validity of the assumptions adopted in the strategy and what effects occurred after achieving the intended goals. The analysis of issues was carried out using literature on the subject of documents created by social opinion research centers, as well as using their own long-term experience in the issues of strategy implementation. The previous assumptions adopted by ZUS have been implemented, which is confirmed by the conducted research. It should be noted that the mere establishment of a strategy by definition leads to development in a multi-annual perspective(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • CBOS, 1999, Komunikat z badań BS/133/99, Stosunek do rządu i instytucji politycznych w sierpniu, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • CBOS, 2017, Komunikat z badań nr 32/ 2017, Oceny instytucji publicznych, CBOS, Warszawa.
 • Derdziuk Z, Niedzielski A., 2011, Koordynacyjna funkcja kontrolingu w kontroli zarządczej, Kontrola Państwowa (dwumiesięcznik NIK), rocznik 56, nr 6 (341).
 • Felisiak M. 2010, Komunikat z badań BS/20/2010, Opinie o działalności Prezydenta, Parlamentu, ZUS, OFE i NFZ, CBOS, Warszawa
 • Jakubczak P., 2008, ZUS uregulował już składki emerytalne osób na urlopach wychowawczych macierzyńskich, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 4.06.2008.
 • Jedynak M, 2014, Rola zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego w procesie zmian, [w:] Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian, IPiSS, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2001, Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2017, poz. 1778.
 • Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E., 2016, Wdrażanie koncepcji Balanced Scorecard w sektorze publicznym - analiza wybranych doświadczeń - część 1 (2014), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, z.76 (1923).
 • Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2012 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą nr 13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2012 rok" oraz zatwierdzone uchwałą nr 14/III/IV/2013 Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz Sprawo- zdania z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2012.
 • Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok" oraz zatwierdzone uchwałą nr 17/IV/IV/2015 Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz Sprawo- zdania z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2014.
 • Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2015 rok Przyjęte Uchwałą nr 19 Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 marca 2016 r. Zatwierdzone Uchwałą nr 28/VIII/IV/2016 Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2016 roku.
 • Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010-2012, http://www.zus.pl/documents/10182/0/Strategia+2010+-+2012/61d9510f-241b-4547-8f73-7455dbf0389cStrategia Rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013-2015, Strategia rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społęcznych na lata 2013-2015,
 • http://www.zus.pl/documents/ 10182/39611/Strategia+rozwoju+Zak adu+Ubezpiecze +Spo ecznych+na+lata+2013-2015/6cb0b2d7-2df2-4bc9-b99f-dd8eb46e2848.
 • Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2010, http://www.zus.pl/documents/ 10182/0/Strategia+Zak adu+Ubezpiecze +Spo ecznych+na+lata+2016+-+2020/cd2987fa-686c-417a-a351-91904dc5ff84
 • Toruński J., 2009, Jakość usług ubezpieczeniowych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach nr 81, seria Administracja i Zarzadzanie.
 • ZUS dla biznesu, 2016, Magazyn Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydanie specjalne-IV kwartał 2016.
 • https://www.pb.pl/zus-zaczyna-nadrabiac-zaleglosci-45245, kontrola NIK 2008 (09.12.2017).
 • http://bip.zus.pl/documents/493361/494137/px_remote_kpz_p_07_109_2008051913223512111 96155_id0_01.pdf/6595bc34-e090-4e01-b995-d45312b17bdd (09.12.2017).
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT (09.12.2017).
 • http://www.zus.pl/wyniki-wyszukiwania?p_p_id=searchportlet_WAR_searchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_query=nagroda&_searchportlet_WAR_searchportlet_action=details&_searchportlet_WAR_searchportlet_cur=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_articleId=181579
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511300

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.