PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 53--66
Tytuł artykułu

Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego - prowizja od ubezpieczyciela czy honorarium od ubezpieczającego?

Warianty tytułu
The Remuneration for the Insurance Broker - Commission from the Insurer or the Fee from the Policyholder?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę określenia, czy polski rynek ubezpieczeniowy jest gotowy na rezygnację z praktyki wynagradzania brokerów ubezpieczeniowych przez zakłady ubezpieczeń na rzecz honorarium płaconego przez ubezpieczającego. W pierwszej części artykułu autor nakreśla znaczenie zawodu brokera ubezpieczeniowego w Polsce z naciskiem na zwiększający się zakres czynności realizowanych przez brokerów na rzecz ubezpieczonych. Następnie autor opisuje podejście do kwestii wynagradzania brokerów ubezpieczeniowych w krajach europejskich oraz omawia doświadczenia wybranych krajów związane z regulacją zagadnienia wynagrodzenia brokerów. Ostatecznie autor stawia tezę, że zakaz wynagradzania brokerów w formie kurtażu od ubezpieczycieli stoi w sprzeczności z ideą zwiększenia ochrony interesów ubezpieczonych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to determine whether the Polish insurance market is ready to replace the practice of remunerating insurance brokers by insurance companies in favor of a fee paid by the policyholder. In the first part of the article, the Author outlines importance of the profession of insurance broker in Poland with an emphasis on the increasing scope of activities carried out by brokers for insured persons. Next, the Author describes the approach to the issue of remunerating insurance brokers in European countries, as well as the experience of selected countries related to the regulation of broker remuneration. Finally, the Author puts forward the thesis that the prohibition of charging commissions from insurers is in contradiction with the idea of increasing the protection of the interests of the insured persons. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
53--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Aon Polska, Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce, Raport Aon Polska IV edycja, 2016.
 • Banks E., Alternative Risk Transfer: Integrated Risk Management through Insurance, Reinsurance and the Capital Markets, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2004.
 • Brodecki Z., Maśniak D., Opinia w sprawie projektowanych zmian dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IMD2) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wynagrodzenia i jego transparentności, http://www.polbrokers.pl/index.php?pr=380&cid=40 [dostęp: 01.10.2017].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L26.
 • Gawrychowski M., Agenci liczą na łaskę, "Puls Biznesu" 05.02.2017, https://www.pb.pl/agenci-licza-na-laske-853905 [dostęp: 03.07.2017].
 • Gmina Cieszyn, Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, http://bip.um.cieszyn.pl/artykul/770/15165/konkurs-na-wybor-brokera-ubezpieczeniowego-dla-gminy-cieszyn-wraz-z-podleglymi-jednostkami-organizacyjnymi [dostęp: 03.12.2017].
 • Gołębiewski D., Audyt ubezpieczeniowy. Praktyczne metody analizy ryzyka, Poltext, Warszawa 2010.
 • Handschke J., Lisowski J., Analiza ekonomiczna skutków wprowadzenia Dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD2) - najważniejsze kwestie dla rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej, http://www.polbrokers.pl/index.php?pr=380&cid=40 [dostęp: 04.07.2017].
 • Insurance Europe, European Insurance in Figures. 2014 data, Bruksela 2016.
 • Insurance Europe, European Insurance in Figures. 2015 data, Bruksela 2016.
 • Insurance Europe, European insurance industry database. Distribution channels, https://insuranceeurope.eu/insurancedata [dostęp: 02.12.2017].
 • Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Wojtkowiak M., Rola brokera w aranżowaniu programów ubezpieczeniowych dla JST, [w:] Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów, Jędrzejczyk I. [red.], Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Warszawa 2015.
 • Jastrzębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Sprawozdanie statystyczne KNF-02, https://www.knf.gov.pl/?articleId=57191&p_id=18 [dostęp: 02.12.2017].
 • Kowalewski E., Maklerstwo ubezpieczeniowe - istota i charakter prawny, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1991, nr 10/11/12.
 • Kowalewski E., Kim jest broker na rynku ubezpieczeniowym - kilka refleksji na tle wielofunkcyjności i aleatoryjności profesji brokera ubezpieczeniowego, [w:] Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej, Serwach M. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • KPMG, Jeden klik od ubezpieczenia - czy Polacy są gotowi na kanały cyfrowe? Oczekiwania i zachowania konsumentów cyfrowych a skuteczne strategie ubezpieczycieli, grudzień 2015.
 • KPMG, Ubezpieczenia w zasięgu ręki - czy aplikacje mobilne otworzą nowe możliwości przed ubezpieczycielami w Polsce?, czerwiec 2016.
 • Łańcucki J., Ochrona klienta w aktach delegowanych i wykonawczych do dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, "Prawo Asekuracyjne" 2017, nr 4(93).
 • Maśniak D., Malinowska K., Czynności dystrybucyjne w nowym reżimie zawierania umów ubezpieczenia - wybrane aspekty implementacji dyrektywy nr 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, "Prawo Asekuracyjne" 2017, nr 2(91).
 • Miasto Poznań, Konkurs na brokera ubezpieczeniowego Miasta Poznania, dokumenty dostępne pod adresem: http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/news/ogloszenie-o-konkursie-na-brokera-ubezpieczeniowego-miasta-poznania,c,461/ogloszenie-o-konkursie-na-brokera-ubezpieczeniowego-miasta-poznania,107758.html [dostęp: 18.02.2018].
 • Pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Ministerstwa Finansów z dnia 4 stycznia 2017 roku (sygn. DDK-0240-1/17/PM).
 • Pokrzywniak J., Rozliczenia pomiędzy brokerem ubezpieczeniowym a zakładem ubezpieczeń w świetle orzecznictwa sądowego, w kontekście prac nad nową ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, "Prawo Asekuracyjne" 2017, nr 2(91).
 • PwC, Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services, Global FinTech Report, marzec 2016.
 • PwC, InsurTech: A golden opportunity for insurers, marzec 2016.
 • PWC, Study on the impact of the revision of the Insurance Mediation Directive(ETD/2007/IM/B2/51) Final Report, Luksemburg 2011.
 • Suszczyk J., Broker - czy w Polsce robi się to inaczej?, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", marzec 2017.
 • Swiss Re Institute, World insurance in 2016: the China growth engine steams ahead, "Sigma" 2017, no 3.
 • Szaraniec M., Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne, Difin, Warszawa 2017.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2016, poz. 2077).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486).
 • Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Sangowski T. [red.], SAGA Printing, Poznań 1998.
 • Zoń Ł., Działalność brokerska po implementacji dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń - uwagi praktyczne, "Prawo Asekuracyjne" 2017, nr 2(91).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511328

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.