PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 506 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling | 51--62
Tytuł artykułu

Klasyfikacja kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Classification of Costs of Company's Activities for The Purpose of Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest klasyfikacji kosztów działalności przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono definicje pojęcia kosztu zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i teoretycznego. Na podstawie analizy literatury krajowej i zagranicznej można stwierdzić, że pojęcie kosztów w różnych definicjach jest do siebie zbliżone. Natomiast kryteria klasyfikacji kosztów są zróżnicowane i nie są stałe. Można domniemywać, że wraz ze zwiększonymi potrzebami kadry zarządzającej pojawią się nowe kryteria klasyfikacji kosztów. Podsumowaniem artykułu jest zestawienie kryteriów podziału kosztów działalności przedsiębiorstwa i ich charakterystyka. Jednakże należy podkreślić, że nie wszystkie przekroje klasyfikacji kosztów wymienione w artykule muszą mieć jednoczesne zastosowanie w praktyce działalności przedsiębiorstwa. Należy wybierać te kryteria w zależności od potrzeb informacyjnych kadry zarządzającej przedsiębiorstwami(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is about the classification of cost of company's activities. It presents the definition of costs from both legal and theoretical points of view. The analysis of both domestic and foreign literature indicates that the definition of costs in different definition is similar. However, the criteria of cost's classification are different and are not stable. With the increased needs of senior management it can be presumed that new criteria of costs' classifications appear. There is a summary of criteria of classification of costs of company's activities and their characteristics in the summary of this paper. It has to be emphasized that not all classifications of costs mentioned in this paper have to be used in the company's activities at the same time. The selection of criteria has to suit the information needs of senior management(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Booth R., 1994, Life-cycle costing, Management Accounting, June.
 • Burzym E., 1980, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 • Chalastra M., 2018, Rachunek kosztów księgowego i controllera, Wydawnictwo MARINA, Wrocław.
 • Czubakowska K., 2015, Rachunek kosztów i wyników, PWE, Warszawa.
 • Czubakowska K., 2006, Rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej, [w:] Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa.
 • Drury C., 1995, Rachunek kosztów, PWN, Chapman&Hall, Warszawa.
 • Drury C., 1996, Management and Cost Accounting, Thomson Business Press, Navi Mumbai.
 • Dobija M., 1997, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gabrusewicz W., 2013, Atrybuty współczesnego rachunku kosztów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 291.
 • Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., 1998, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Garrison R.H., Noreen E.W., 2003, Managerial Accounting, McGraw-Hill-Irwin, New York.
 • Gierusz J., 2005, Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia. Klasyfikacja. Zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.
 • Horngren Ch.T., Foster G., 1991, Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice-Hall International Editions, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Jarugowa A., 1986, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Jarugowa A., Sobańska I., Sochacka I., 1994, Metody kalkulacji. Koszty. Ceny. Decyzje, PWE, Warszawa.
 • Kasperowicz A., 2009, Koszty w rachunkowości przedsiębiorstwa, [w:] Rachunek kosztów cyklu życia produktu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kiziukiewicz T., 1996, Klasyfikacja kosztów, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 • Kotapski R., 2005, ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego, Studio Filmowe Montevideo Sp. z o.o., Warszawa.
 • Kotapski R., 2017, Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kotapski R., Kowalak R., Lew G., 2008, Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo MARINA, Wrocław.
 • Lew G., 2015, Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Malc W., 1963, Rachunek kosztów postulowanych w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
 • Malc W., 1969, Pomiar poziomu kosztów w przemyśle, PWE, Warszawa.
 • Martyniuk T., 2002, Klasyfikacja kosztów, [w:] Rachunek kosztów w praktyce. Planowanie, ewidencja, rozliczanie, kontrola i wykorzystanie w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Verlag Dashofer, Warszawa, stan na 01.06.2002.
 • Micherda B., 2007, Rachunek kosztów i wyników, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Naruć W., 2013, Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarządzania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo MARINA, Wrocław.
 • Nowak E., 2001, Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 • Nowak E., 2016, Analiza kosztów w ocenie działalności przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 • Ossowski M., 2005, Która klasyfikacja kosztów z punktu widzenia kontroli kosztów jest ważniejsza, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 9.
 • Riddle G., 1983, Stage One Cost Accounting, Northwick Publishers, Worcester.
 • Sawicki K., 1995, Istota i podstawowa klasyfikacja kosztów, [w:] Rachunkowość. Zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław.
 • Sawicki K., 1998, Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
 • Shim J.K., Siegel J.G., 2000, Modern Cost Management&Aanalysis, Barron's, New York.
 • Skrzywan S., Fedak Z., 1984, Rachunkowość przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa.
 • Sojak S., 1997, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. I, TNOiK, Toruń.
 • Sojak S., 2012, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. I, TNOiK, Toruń.
 • Sojak S., Jóźwiak H., 2004, Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sołtys D., 2005, Rachunek kosztów postulowanych w controllingu przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stadtműller R., 1972, Księgowość, kalkulacja i sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU nr 21 poz. 86 z późn. zm., tekst ujednolicony.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm., tekst ujednolicony.
 • Weetman P., 2016, Financial&Management Accounting. An Introduction, Pearson, London.
 • Wöhe G., Döring U., 2000, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Vahlen GmbH, München.
 • Wroński P., 2005, Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania i perspektywy, UMCS, Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511330

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.