PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 157 | 159--180
Tytuł artykułu

Czy trafność prognoz wyników finansowych spółek notowanych na GPW ma znaczenie?

Warianty tytułu
Is the Accuracy of Forecasts of Financial Results of Public Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange significant?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o rolę, jaką odgrywają analitycy giełdowi na polskim rynku kapitałowym wobec kształtowania wyniku finansowego przez zarządy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Narzędziem badawczym jest analiza empiryczna relacji między wynikami finansowymi prognozowanymi i raportowanymi. Badania przeprowadzono na próbie złożonej z 2723 obserwacji z lat 2002-2015 dotyczących 201 spółek. Różnice rozkładów prognoz wyniku netto oraz wyniku raportowanego wskazuj ą, że trafność prognozy nie jest celem analityków ani zarządzających. Małe dodatnie błędy prognozy są bardziej prawdopodobne niż ujemne, co wskazuje na kształtowanie wyniku przez zarządy w celu osiągania wartości prognozowanych. Nie musi to być jednak sytuacja negatywna. Prognozy wyników maj ą rozkład nieświadczący o kształtowaniu, zatem analitycy- -profesjonaliści mogą prognozować wyniki o charakterze permanentnym. Wobec tego zarząd, kształtując wynik, zapewnia wyższą jakość wyniku raportowanego niż w sytuacji, gdyby ten wynik był ujawniony neutralnie, co sugeruje się w Założeniach Koncepcyjnych MSR/MSSF.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to answer a question about a role played by stock market analysts on the Polish capital market in relation to the development of financial result by the manage- ments of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The research tool is an empirical analysis of relations between the forecast and reported financial results. A survey conducted on a sample consisting of 2,723 observations in 2002-2015 referring to 201 companies. The differences of forecast distribution of the net result reported result indicate that the forecast accuracy is not the goal of analysts or managers. Small positive forecast errors are more likely than negative, which indicates affecting the result by managements in order to achieve the forecast values. It does not have to be a negative situation. The forecasts of results have a distribution which does not indicate any impact, so professional analysts may forecast results of permanent character. Due to this, the management when affecting the result, ensures a higher quality of the reported result than in the situation when this result is revealed neutrally, which is suggested in the Conceptual Assumptions of IRS/IFRS.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
159--180
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Grabiński K., Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016.
 • Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, red. A. Piosik, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Piosik A., Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
 • Wójtowicz P., Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Abarbanell J., Lehavy R., Biased Forecasts or Biased Earnings? The Role of Reported Earnings in Explaining Apparent Bias and Over/Underreaction in Analysts' Earnings Forecasts, "Journal of Accounting & Economics" 2003, vol. 36, iss. 1-3.
 • Adam M., Bańbuła P., Markun M., International Dependence and Contagion Across Asset Classes; the Case of Poland, "Czech Journal of Economics and Finance" 2015, vol. 65, iss. 3.
 • Ball R., Robin A., Wu J., Incentives Versus Standards: Properties of Accounting Income in Four East Asian Countries, "Journal of Accounting & Economics" 2003, vol. 36 iss. 1-3.
 • Bartov E., Givoly D., Hayn C., The Rewards to Meeting or BeatingEarnings Expecta- tions, "Journal of Accounting and Economics" 2002, vol. 33, iss. 2.
 • Brown L., Caylor M., A Temporal Analysis of Quarterly Earnings Thresholds: Propen- sities and Valuation Consequences, "Accounting Review" 2005, vol. 80, iss. 2.
 • Burgstahler D.C., Dichev I., Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses, "Journal of Accounting and Economics" 1997, vol. 24, iss. 1.
 • Burgstahler D., Eames M., Earnings Management to Avoid Losses and Earnings Decreases: Are Analysts Fooled?, "Contemporary Accounting Research" 2003, vol. 20, iss. 2.
 • Burgstahler D., Eames M., Management of Earnings and Analysts'Forecasts to Achieve Zero and Small Positive Earnings Surprises, "Journal of Business Finance & Accounting" 2006, vol. 33, iss. 5-6.
 • Burgstahler D., Hail L., Leuz Ch., The Importance of Reporting Incentives: Earnings Management in European Private and Public Firms, "The Accounting Review" 2006 81, iss. 5.
 • Callao S., Jarne J., Wróblewski D., Debates and Studies on Earnings Management: A Geographical Perspective, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2014, vol. 75(131).
 • Callao S., Jarne J., Wróblewski D., The Development of Earnings Management Research. A Review of Literature From Three Different Perspectives, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2014, vol. 79(135).
 • Canace T.G., Salzsieder L., The Timing of Asset Purchases to Achieve Earnings Thresh- olds, "Journal of Management Accounting Research" 2016, vol. 28, iss. 1.
 • Capkun V., Collins D., Jeanjean T., The Effect of IAS/IFRS Adoption on Earnings Management (Smoothing): A Closer Look at Competing Explanations, "Journal of Accounting & Public Policy" 2016, vol. 35, iss. 4.
 • Daske H., Gebhardt G., McLeay S., The Distribution of Earnings Relative to Targets in the European Union, "Accounting & Business Research" 2006, vol. 36 iss. 3.
 • Degeorge F., Ding Y., Jeanjean T., Stolowy H., Analyst Coverage, Earnings Management and Financial Development: An International Study, "Journal of Accounting & Public Policy" 2013, vol. 32, iss. 1.
 • Egert B., Kocenda E., Time-varying synchronization of European stock markets, "Empirical Economics" 2011, vol. 40, iss. 2.
 • Fischer P.E., Verreechia R.E., ReportingBias, "Accounting Review" 2000, vol. 75, iss. 2.
 • Frank M.M., Rego S.O., Do Managers Use the Valuation Allowance Account to Manage Earnings around Certain Earnings Targets?, "The Journal of the American Taxation Association" 2006, vol. 28, iss. 1.
 • Habib A., Hansen J., Target Shooting: Review of Earnings Management around Earnings Benchmarks, "Journal of Accounting Literature" 2008, vol. 27.
 • Hail L., Leuz Ch., Wysocki P., Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the U.S. (Part I): Conceptual Underpinnings and Economic Analysis, "Accounting Horizons" 2010, vol. 24, iss. 3.
 • Jackowicz K., Kozłowski L., Zarządzanie wynikiem finansowym w bankach z Europy Środkowo-Wschodniej związane z progowymi wartościami rentowności, "Master of Business Administration" 2010, vol. 5(114).
 • Jackowicz K., Kuryłek W., Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne działające w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej" 2005, vol. 64.
 • Jeanjean T., Stolowy H., Do Accounting Standards Matter? An Exploratory Analysis of Earnings Management Before and After IFRS Adoption, "Journal of Accounting & Public Policy" 2008, vol. 27, iss. 6.
 • Kasznik R., McNichols M., Does Meeting Earnings Expectations Matter? Evidence from Analyst Forecast Revisions and Share Prices, "Journal of Accounting Research" 2002, vol. 40, iss. 3.
 • Kinney W., Burgstahler D., Martin R, Earnings Surprise "Materiality" as Measured by Stock Returns, "Journal of Accounting Research" 2002, vol. 40, iss. 5.
 • Kirk M.P., Reppenhagen D.A., Tucker J.W., MeetingIndividual Analyst Expectations, "The Accounting Review" 2014, vol. 89, iss. 6.
 • Lenart L., Pipien M., Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics" 2015, iss. 7.
 • Lopez T., Rees L., The Effect of Beating and Missing Analysts' Forecasts in the Information Content of Unexpected Earnings, "Journal of Accounting, Auditing & Finance" 2002, vol. 17, iss. 2.
 • Matsumoto D., Managements Incentives to Avoid Negative Earnings Surprises, "The Accounting Review" 2002, vol. 77, iss. 3.
 • Meisel S., Literature Review of Earnings Management - 1985-2014, "Franklin Business & Law Journal" 2016, iss. 1.
 • Michalak J., Waniak-Michalak H., Czajor P., Impact of Mandatory IFRS Implementa- tion on Earnings Quality. Evidence From the Warsaw Stock Exchange, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2012, vol. 68(124).
 • Phillips J., Pincus M., Rego S.O., Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense, "The Accounting Review" 2003, vol. 78, iss. 2.
 • Phillips J., Pincus M., Rego S.O., Wan H., Decomposing Changes in Deferred Tax Assets and Liabilities to Isolate Earnings Management Activities, "The Journal of the American Taxation Association" 2004, vol. 26.
 • Porter J.C., Kraut M.A., Do Analysts Remove Earnings Management when Forecasting Earnings?, "Academy of Accounting and Financial Studies Journal" 2013, vol. 17, iss. 2.
 • Rees L., Sivaramakrishnan K., The Effect of Meeting or Beating Revenue Forecasts on the Association between Quarterly Returns and Earnings Forecast Errors, "Contem- porary Accounting Research" 2007, vol. 24, iss. 1.
 • Skinner D.J., Sloan R.G., Earnings Surprises, Growth Expectations, and Stock Returns or Don 't Let an Earnings Torpedo Sink Your Portfolio, "Review of Accounting Studies" 2002, vol. 7, iss. 2-3.
 • Walker M., How Far Can We Trust Earnings Numbers? What Research Tells Us about Earnings Management, "Accounting & Business Research" 2013, vol. 43, iss. 4.
 • Wojtowicz P., O malowaniu zysków na polskim rynku kapitałowym, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Wojtowicz P., Neutralność jako ważna cecha sprawozdania finansowego?, w: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, red. A. Kostur, J. Pfaff, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 201.
 • Wójtowicz P., Earnings Management to Achieve Positive Earnings Surprises in Case of Medium Size Companies Listed in Poland, "International Journal of Accounting and Economics Studies" 2015, vol. 3, iss. 2.
 • http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS
 • http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/narzedzia/prognozy
 • http://www.inwestinfo.pl/rekomendacje-i-prognozy/rekomendacje
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511342

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.