PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 506 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling | 63--74
Tytuł artykułu

Kalkulacja kosztów odpadów zielonych o kodzie 200201 w zakładzie gospodarowania odpadami

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Costs Calculation of Green Waste for The Waste Disposal Plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia metodę kalkulowania kosztów jednostkowych usługi zakładu gospodarowania odpadami dotyczącej przyjęcia i kompostowania odpadów zielonych o kodzie 200201. Celem artykułu jest zaproponowanie metody obliczania kosztów jednostkowych tej usługi w jednostce gospodarczej. Wynikiem przeprowadzonych analiz było stwierdzenie, że wymaga to szczegółowej ewidencji ilościowo-wartościowej związanej z tym odpadem. W artykule przedstawiono: rachunek kosztów zakładu gospodarowania odpadami oraz metodę obliczania kosztów jednostkowych dla odpadu o kodzie 200201. Efektem badań było opracowanie systemu rachunku kosztów i kalkulacji kosztu jednostkowego odpadu. Zastosowana metoda może być wykorzystana przy planowaniu kosztów jednostkowych (kalkulacja wstępna), a także w budżetowaniu jako wartość porównywana z kosztem jednostkowym obliczanym na podstawie danych pochodzących z kont księgowych. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, indukcja, dedukcja(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the concept of cost calculation of green waste (code 200201) for the waste disposal plants. Green waste is biodegradable waste that can be composed of garden and park waste, such as grass or flower cutting and also domestic and commercial food waste.Communities have discovered that integrated waste disposal plants can minimize costs and environmental effects and maximize recovery and conservation of energy and materials. Some waste cannot be successfully recycled, composed and converted to energy. In addition, some waste will always need to be landfilled. Four primary waste management paths are: recycling, composting, waste-to-energy, land disposal. Depending on the scope and complexity of waste cost management program, it might be possible to establish cost centers for any or all of the following: collection, waste transfer stations, waste transport, waste management facilities, support services(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów, Dz.U. Wspólnot Europejskich nr 16.7.1999.
 • Gierusz J., 2012, Zakładowy Plan Kont z komentarzem. Produkcja, handel, usługi, ODDK, Gdańsk.
 • Jaruga A., Kabalski P., Szychta A., 2010, Rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Jaruga A., Nowak W., Szychta A.,1999, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź.
 • Kowalak R. (red.), 2007, Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem usługowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Naumiuk T., 1998, Koszty pośrednie, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor, Warszawa.
 • Nowak E. (red.), 1999, Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie, Ekspert, Wrocław.
 • Pałka M., 2013, Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, Ekspert, Wrocław.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. 2007, nr 251, poz. 1885; 2009, nr 59, poz. 489.
 • Sołtys. D., 2005, Rachunek kosztów postulowanych w controllingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 2011, nr 152, poz. 897.
 • Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 2005, nr 236, poz. 2008, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2016, poz. 1987, 1954, 2017, poz. 785, 1566
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2017, poz. 519,785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999; 2018, poz. 9,88.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511358

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.