PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 506 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling | 75--83
Tytuł artykułu

Ewolucja zrównoważonej karty wyników na potrzeby zarządzania bankiem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of Balanced Scorecard in Respect of Bank Management Needs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie banki, które chcą przetrwać i rozwijać się, muszą poradzić sobie z dynamicznymi zmianami, rosnącymi wymaganiami klientów i ostrą konkurencją. Wymagania rynku powodują, że banki muszą posiadać bardzo dobrą strategię oraz właściwy instrument, który umożliwi im odpowiednio dokumentować, komunikować i mierzyć strategię banku oraz postępy w jej realizacji. Doświadczenia światowe wskazuję, że instrumentem tym może być zrównoważona karta wyników. Biorąc pod uwagę specyfikę sektora bankowego, zasadne jest przyjęcie dodatkowej perspektywy, odpowiedniej do wspierania planowania, zarządzania i kontroli ryzyka. Należy także przedstawić kluczowe determinanty charakteryzujące sprawne zarządzanie w warunkach ryzyka. W związku z tym głównym celem artykułu jest przedstawienie ewolucji zrównoważonej karty wyników dla banku. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: badania literatury, wnioskowane przez analogię, analizę regulacji prawnych (ustawa prawo bankowe) oraz analizę przypadku(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, banks that want to surrive have to cope with dynamic changes, growing customer requirements and fierce competition. The requirements of the global economy mean that banks must have a very good strategy, as well as the right instrument, which will enable them to properly document, communicate and measure the bank's strategy and progress in its implementation. World experience shows that this instrument could be a Balanced Scorecard. Taking into account the specifics of the banking sector, it is justified to introduce an additional perspective that is suitable for supporting risk planning, management and control. In the risk perspective, key determinants characterizing efficient risk management should be presented. Therefore, the main goal of the article is to present the evolution of a Balanced Scorecard for the bank. In this article, the following research methods were used: literature research, reasoning by analogy, analysis of the general regulations (Banking Law Act), and case analysis(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Czerwińska T., Jajuga K. (red.), 2016, Ryzyko instytucji finansowych: współczesne trendy i wyzwania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Friedag H.R., Schmidt W., 2004, My Balanced Scorecard, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Iwanowicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z., 2010, Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa.
 • Jajuga K. (red.), 2015, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 1992, The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance, Harvard Business Review, January-February.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 1996, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business Review, January-February.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2001, Strategiczna Karta Wyników. Praktyka, CIM, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2004, Strategy Map: Converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2011, Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nieplowicz M., 2003, Zastosowane Strategicznej Karty Wyników w banku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 972.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511362

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.