PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 6 | nr 2 Contemporary Challenges of Finance | 35--53
Tytuł artykułu

Wskaźniki ekonomiczne w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych - wyniki badań

Autorzy
Warianty tytułu
Economic Indicators in Integrated Reports of Selected Capital Groups - Findings of the Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena jakości głównych raportów zintegrowanych publikowanych przez grupy kapitałowe w Polsce. Uwagę skupiono na grupie wskaźników ekonomicznych, wyodrębnionych zgodnie z wytycznymi GRI. W toku określonej selekcji do badań (szczegółowej analizy treści raportów pozwalającej wyciągnąć uogólniające wnioski) wybrano kilka raportów zintegrowanych podmiotów pretendujących do miana społecznie odpowiedzialnych. Wyniki przeprowadzonych badań przy użyciu metody indukcji nie są optymistyczne. Opracowanie raportów opierających się na wytycznych GRI nie zapewnienia porównywalności informacji. Jakość raportów, uwzględniając szczegółowe dane, nie jest też satysfakcjonująca. Jeśli raport zintegrowany ma być podstawą do komunikacji z interesariuszami, to standardy raportowania powinny być obowiązujące i ściślej określone, co umożliwiałoby ujednolicenie informacji w celu lepszej czytelności i porównywalności danych, a weryfikacja raportów zintegrowanych powinna być pełna (nie tylko w ograniczonym zakresie), tak by móc ocenić rzetelność i jasność sytuacji nie tylko finansowej podmiotu oraz zgodność w formie i treści z obowiązującymi podmiot raportujący przepisami prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to assess the quality of the leading integrated reports published by capital groups in Poland. The main point focused on a set of economic indicators which are extracted according to the GRI guidelines. Also, in the follow up of a specific selection (detailed analyses of the content of integrated reports allow to choose some general conclusions) for the mainstream studies several integrated reports of entities aspiring as socially responsible were chosen. The results of studies using induction methods are not optimistic. The reports being prepared on the basis of the GRI guidelines do not ensure the comparability of information. Also looking at the specific details of integrated reports the quality of them is not satisfactory. If an integrated report is to be fundamental to communicate with stakeholders, the reporting standards should be mandatory and strictly defined, giving the ability to standardize information in order to improve readability and comparability of the data. Also the verification of an integrated report should be full (not only to a limited extent), so that it is possible to assess the reliability and clarity of the situation of the capital group, both in terms of financial but also the context of rights and obligations applicable to the group. (original abstract)
Rocznik
Tom
6
Strony
35--53
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borowiec, L. (2013). Rola rachunkowości w raportowaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 129. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 56-59.
 • Demartini, C. i Trucco, S. (2017). Integrated reporting and audit quality. An empirical analysis in the European setting. Springer.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014 oraz Dz. Urz. UE L 207 z 04.08.2015).
 • Garstecki, D. (2015a). Raportowanie zintegrowane w teorii oraz praktyce polskich spółek, w: J. Krasodomska i K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej (s. 140-141). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Garstecki, D. (2015b). Zakres ujawnianych informacji finansowych w raporcie zintegrowanym wybranych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 505-506, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Piskalski, G. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka. Raport z monitoringu społecznej odpowiedzialności największych polskich firm, Warszawa: Fundacja CentrumCSR.PL.
 • Raport Zintegrowany Grupy Azoty, 2014, http://grupaazoty.com/doc/1e487f6c/raport_zintegrowany_grupa_azoty_za_2014.pdf (dostęp: 13.08.2016r.).
 • Raport Zintegrowany Grupy Orlen, 2015, http://www.raportzintegrowany2015.orlen. pl/ (dostęp: 13.08.2016 r.).
 • Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A., 2015, http://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj/raporty-i-zasoby (dostęp: 13.08.2016 r.).
 • Raport Zintegrowany Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., 2015, http://ri.lw.com.pl/czytaj-aktualnosc/2594/lw-bogdanka-opublikowala-raport-zintegrowany-za-2015-r-/ (dostęp: 13.08.2016 r.).
 • Raport Zintegrowany Tauron, 2015, http://raport2015.tauron.pl/ (dostęp: 13.08.2016 r.).
 • Różańska, E. (2015). Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(1), 168, 176. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Rybak, M. (2004). Etyka menedżerska - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sikacz, H. (2017a). Aspekty środowiskowe w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych - wyniki badań. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(85), 311-324). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Sikacz, H. (2017b). Ocena raportów zintegrowanych grup kapitałowych na podstawie wskaźników szczegółowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 479, 148-160. Wrocław.
 • Sikacz, H. (2017c). Problematyka zatrudniania i godnej pracy w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych. W: M. Striker (red.), Problemy różnorodności w zarządzaniu (s. 265-282). Łódź: Wydawnictwo SIZ.
 • Sikacz, H. i Wołczek P. (2017a). Analiza raportów informacji niefinansowych spółek z RESPECT Index. Marketing i Rynek, XXIV 11, 540-552.
 • Sikacz, H. i Wołczek P. (2017b). Stan raportowania informacji o stosowanej polityce różnorodności przez spółki z RESPECT Index. Marketing i Rynek, XXIV 11, 707-720.
 • Szczepankiewicz, E. I.(2014a). Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw - problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 71(142). Szczecin.
 • Szczepankiewicz, E. I. (2014b). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z interesariuszami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 329, 275, 277. Wrocław.
 • United Nations (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427).
 • Wiśniewska, J. (2015). Weryfikacja danych pozafinansowych w raportach CSR polskich spółek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 396(2), 166. Wrocław.
 • Wytyczne dotyczące raportowania G4. Podręcznik stosowania wytycznych (GRI, Amsterdam 2016).
 • Wytyczne dotyczące raportowania G4. Zasady raportowania i wskaźniki (GRI, Amsterdam 2016).
 • Zintegrowany Raport Roczny Grupa LOTOS S.A., 2014, http://odpowiedzialny.lotos. pl/32/nasza_odpowiedzialnosc/raportowanie (dostęp: 13.08.2016 r.).
 • Zintegrowany Raport Roczny Krajowa Spółka Cukrowa S.A., 2013, http://docplayer. pl/3178037-Krajowa-spolka-cukrowa-s-a.html (dostęp: 13.08.2016 r.).
 • Zintegrowany Raport Roczny Pelion, 2015, http://raport2015.pelion.eu/ (dostęp: 13.08.2016 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511380

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.