PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 81--97
Tytuł artykułu

Spółki branży ubezpieczeniowej w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Warianty tytułu
Insurance Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakłady ubezpieczeniowe pojawiły się na rynku kapitałowym relatywnie późno, bo dopiero cztery lata od rozpoczęcia działalności przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut TUiR Warta, pierwszego notowanego ubezpieczyciela, odbył się w maju 1995 roku. Przez ponad 25 lat na GPW łącznie było notowanych sześciu przedstawicieli branży ubezpieczeniowej, ale na koniec 2017 roku na parkiecie warszawskim pozostały już tylko PZU SA i niemiecki Talanx AG. Historia polskich ubezpieczycieli na GPW obejmuje sukcesy projektów ubezpieczeniowych z początku transformacji (TU Europa) oraz porażki (TUiR Polisa). Prywatyzacja poprzez giełdę napotykała szereg trudności i opóźnień (TUiR Warta i PZU). Istotne znaczenie miała polityka gospodarcza: prawo ubezpieczeniowe najpierw zawierało elementy protekcjonizmu (do 1999 roku) i chroniło krajowy rynek ubezpieczeniowy przed działalnością zagranicznych zakładów ubezpieczeń, by po wejściu Polski do Unii Europejskiej (w roku 2004) w pełni rynek ten zliberalizować. Z przeprowadzonych analiz wynika, że pojawienie się branżowego kapitału zagranicznego było ważniejszym wsparciem dla rozwoju krajowych ubezpieczycieli (TU Compensa i TUiR Warta) niż dostęp do kapitału poprzez giełdę. Zasada ta nie dotyczyła PZU, lidera polskiego rynku ubezpieczeniowego, który nigdy nie potrzebował kapitału od inwestorów giełdowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Insurance companies as a public listed companies are listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) from 1995, 4 years after first trading session, TUiR Warta made her first debut. There were 6 companies representatives of the insurance industry. TUiR Warta was first public listed company, but at the end of 2017 only PZU and the German Talanx remained on the Warsaw Stock Exchange. The history of Polish insurers on the WSE includes successes of insurance projects from the beginning of transformation (TU Europa) and bankruptcy (TU Polisa). Privatization through the stock exchange faced a number of difficulties and delays (TUiR Warta and PZU) and depend from many factors. Insurance law first contained elements of protectionism (up to 1999) and protected the domestic insurance market from the activity of foreign insurance companies, so that after Poland's accession to the European Union (in 2004) the market was liberalized. The entry of the industry's foreign capital was a more important support for the development of Polish, listed insurers (TU Compensa and TUiR Warta), rather than IPO on WSE. PZU, the leader of the Polish insurance market is currently the only Polish insurance company listed on the stock exchange, and at the same time a company that did not need capital from stock investors. In case of dual listed Talanx, Deutsche Boerse is the main trading floor. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Czerniawski R., Wierzbowski M., Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Finanse: instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, Podstawka M. [red.], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Gołąb P., Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 3.
 • Handschke J., Polskie doświadczenie w formowaniu i rozwoju rynku ubezpieczeń - wybrane aspekty, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 3.
 • Meiji Yasuda Life Insurance Company, Annual Report, 2016.
 • Notoria Serwis, Wyniki finansowe i informacje o emisjach akcji, 2017.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej" 2008, nr 1.
 • Pralińska A., Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 2.
 • Raport o stanie sektora ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2017 roku, https://www.knf.gov.pl/?articleId=59849&p_id=18 [dostęp 15.01.2018].
 • Rynek ubezpieczeń: TU Europa wycofane z giełdy, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45200:rynek-ubezpiecze-tu-europa-wycofane-z-giedy-&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106 [dostęp 15.01.2018].
 • Socha J., Zrozumieć giełdę, Olympus, Warszawa 1998.
 • TU Europa: stukrotny wzrost wartości na GPW, https://tueuropa.pl/artykuly/166,112/d,aktualnos ci,tu-europa-stukrotny-wzrost-wartosci-na-gpw [dostęp: 15.01.2018].
 • TUiR Warta, Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej TUiR Warta na dzień 31 grudnia 2016 roku i za rok obrotowy kończący się tego dnia, https://www.warta.pl/c/document_library/get_file?uuid=68f1a13b-ba3c-4ad6-80ab-83b6428fdef5&groupId=10157 [dostęp: 13.02.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511392

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.