PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 506 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling | 84--92
Tytuł artykułu

Kierunki wykorzystania metod ekonometrycznych w analizie informacji dostarczanych przez system rachunkowości

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Directions of Applying Econometric Methods to Analyze Information Provided by The Accounting System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono wykorzystaniu modeli ekonometrycznych w analizie informacji dostarczanych przez rachunkowość. Rachunkowość to dyscyplina praktyczna, której przedmiotem jest pomiar zdarzeń gospodarczych i zjawisk ekonomicznych. Wyniki tego pomiaru są liczbowym odwzorowaniem działalności jednostek gospodarczych. Dane empiryczne tworzone w rachunkowości ukazują jedynie stany określonych zdarzeń i zjawisk gospodarczych. Dopiero po odpowiednim przetworzeniu dane te przekształca się w użyteczne informacje ekonomiczne. Jednym ze sposobów takiego dodatkowego przetwarzania informacji finansowych jest modelowanie ekonometryczne. W badaniach prowadzonych w rachunkowości są modele ekonometryczne szacowane na podstawie danych pochodzących z systemu ewidencyjno-sprawozdawczego lub danych spoza tego systemu dotyczących problemów rachunkowości. Wyniki tego szacowania są ważnym źródłem informacji o prawidłowości i współzależności w kształtowaniu się zjawisk i procesów rozpatrywanych w rachunkowości(abstrakt oryginalny)
EN
This paper is dedicated to the use of econometric models in empirical accounting research. Accounting is a practical discipline that deals with measuring economic events and phenomena. The results are a numerical representation of the entity's business activity. The empirical data created in accounting only presents the states of certain events and economic occurrences. Only after processing the data is transformed into economic information which can be useful to different consumers. One of the ways of providing this additional financial data is econometric modelling. In accounting studies exist econometric models that are estimated based on the data from the reporting and indexing system and from beyond such systems. The results of this estimation are an important source of information on the correctness and interdependence in the development of phenomena and processes considered in accounting(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Babuśka E.W., 2013, Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 71 (127).
 • Bąk M., 2013, Wybrane problemy rachunkowości - jej status naukowy i obszary badawcze, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 71 (127).
 • Curtis G., 1991, Business Information System. Analysis, Design and Practice, Addison-Wesley Publishing Company, New York.
 • Dobija M. (red.), 2005, Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Dobroszek J., Michalak J., 2013, Nurty i metody badawcze w nauce rachunkowości w Polsce i na świecie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 71 (127).
 • Gruszczyński M., 2012, Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa.
 • Maddala G.S., 2006, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowak E., 2016, Analiza kosztów w ocenie działalności przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 • Nowak E., 2017, Badania empiryczne w pracach licencjackich i magisterskich z zakresu rachunkowości, Folia Pomeranea Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica, nr 335 (87)2.
 • Suchecka J., 2011, Wybór adekwatnych technik ilościowej analizy i graficznej prezentacji wyników badań, [w:] Safin E. (red.), Zasady przygotowania pracy badawczej przez doktorantów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511400

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.