PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 506 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling | 105--112
Tytuł artykułu

Źródła przychodów a konstrukcja rachunku wyniku podatkowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Sources of Revenue vs. The Construction of The Tax Result Account
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza konsekwencji wyodrębnienia źródeł przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej dla procedury i organizacji rachunku wyniku podatkowego. Przedmiotem analizy są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy podlegający ustawie ustalają dochód do opodatkowania, uwzględniając obszary działalności, z których dochody muszą być ustalane odrębnie. Konieczne jest zwłaszcza wyodrębnienie przychodów i kosztów określonych jako zyski kapitałowe oraz pozostałe. W artykule zastosowano metodę analizy regulacji prawnych oraz literatury przedmiotu. Rezultatem przedstawionych badań jest identyfikacja i analiza przychodów zaliczanych do poszczególnych źródeł, a także analiza konsekwencji ich wyodrębniania dla procedury ustalania kosztów. Koszty uzyskania przychodów powinny zostać przyporządkowane do źródła przychodów na podstawie dowodów źródłowych i rozliczeń. Pozwoli to na prawidłowe ustalenie dochodu z danego źródła(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the consequences of distinguishing sources of revenues obtained as part of business operations for the procedure and organization of the tax result account. The subject of the analysis are the provisions of the Act on Corporate Income Tax. Taxpayers determine the taxable income taking into account the areas of activity, income from which must be determined separately. In particular, it is necessary to separate the revenues and costs defined as capital and other gains. The article uses the method of analysis of legal regulations and literature on the subject. The result of the research is the identification and analysis of revenues classified to individual sources, as well as the analysis of the consequences of their separation for the procedure of determining costs. The tax deductible costs should be allocated to the source of income on the basis of source documents and settlements. This will allow correct determination of income from a given source(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Gomułowicz A., 2016, Prawna formuła kosztu podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Jamroży M. (red.), 2016, Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Kosakowski E., 2013, Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2013 r., [w:] Zamknięcie roku 2013, Rachunkowość, Warszawa.
  • Litwińczuk H. (red.), 2016, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Małecki P., Mazurkiewicz M., 2017, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, wyd. 8., Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Poszwa M., 2016, Ustalanie wyniku podatkowego, [w:] Nowak E. (red.), Rachunkowość. Zasady i metody, PWE, Warszawa.
  • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (tekst jednolity) Dz.U. 2017, poz. 2343 ze zm.
  • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (tekst jednolity) Dz.U. 2016, poz. 2032 ze zm.
  • Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 2017, poz. 2175
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511406

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.