PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 506 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling | 124--133
Tytuł artykułu

Modelowanie rachunku kosztów na potrzeby zarządzania w gminie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cost Accounting Modelling for The Management in The Municipal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W chwili obecnej gminy nie przywiązują należytej uwagi do wykorzystywania informacji o kosztach w zarządzaniu, a rachunek kosztów prowadzony przez ich jednostki budżetowe i zakłady budżetowe jest zorientowany przede wszystkim na generowanie informacji na potrzeby obligatoryjnej sprawozdawczości. W efekcie w gminach nie dąży się do doskonalenia systemów informacyjnych, w tym rachunkowości, które byłyby w stanie dostarczyć informacji przydatnych w zarządzaniu. W artykule dokonano analizy przydatności informacji dostarczanych przez wybrane rachunki kosztów, tj. sprawozdawczy rachunek kosztów, rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów działań i rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, które powinny być brane pod uwagę przy kształtowaniu rachunku kosztów w gminnych jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych na potrzeby zarządzania, co mogłoby przyczynić się do lepszego wykorzystania środków publicznych(abstrakt oryginalny)
EN
Costs are a key category in the management. At present, municipals do not pay enough attention to using costs information in management, and the cost accounting in their budgetary units and budgetary establishments is oriented primarily on creating the information for the obligatory reporting. As a result, the municipalities do not strive to improve information systems, including accounting, which would be able to provide useful information in management. The paper analyzes the usefulness of the information provided by selected models of cost accounting for the management of the municipals and the factors that should be taken into account in shaping the cost accounting in their budgetary units and budgetary establishments. Adjusting the cost accounting in municipal's budgetary units and budgetary establishments to management needs could contribute to better use of public funds(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Heciak S., 2012, Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław.
 • Imai M., 2012, Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju, PROFES Sp. z o.o., sp. k., Warszawa.
 • Jarugowa A., 1983, Zadania rachunku kosztów, [w:] Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa.
 • Kaplan R., Cooper R., 2002, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kożuch A.J., 2010, Rachunek kosztów działa jako wsparcie dla tworzenia budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 30.
 • Nowak E., 2015, Rachunek kosztów a zarządzanie kosztami. Rozważania o relacjach, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 245.
 • Nowak E, 2004, Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Nowak E., 2001, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Nowak E., 2009, Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław.
 • Nowak E., 2018, Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, Ekspert, Wrocław.
 • Piechota R., 2005, Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek bud-żetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2017, poz. 1911 ze zm.
 • Sołtys D., 1999, Podstawy modelowe rachunku kosztów, [w:] Sołtys D. (red.), Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szuster M., 2011, Kaizen w firmach produkcyjnych, [w:] Wróbel G. (red.), Kultura kaizen. Rozważania nad wartościami ciągłego doskonalenia, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów.
 • Szychta A., 2000, Zarządzanie kosztami przy zastosowaniu target costing i innych metod japońskich, [w:] Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk.
 • Szydełko A., 2016, Zasady budowy sprawozdawczego rachunku kosztów, [w:] Szydełko A. (red.), Rachunek kosztów i controlling. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2017, poz. 1875 ze zm. Wakuła M., 2013a, Koszty w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 355-363.
 • Wakuła M., 2013b, Zmiany w rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby budżetu zadaniowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 99, Seria: Administracja i Zarządzanie, s. 131-141.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., 2018, Rachunkowość budżetowa, 5. wydanie zaktualizowane, Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511412

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.