PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 (CD) | 89--98
Tytuł artykułu

Relacja : praca - życie pozazawodowe jako problem pracownika i organizacji (wyniki badań)

Warianty tytułu
Relation : Work - Non-professional Life as an Employee and Organization Problem (Research Results)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest charakterystyka problemów aktywnych zawodowo mieszkańców regionu zachodniopomorskiego, związanych z równoważeniem pracy i życia pozazawodowego oraz działań podejmowanych przez pracodawców w celu wspierania pracowników w tym zakresie, na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2017r. na reprezentatywnej próbie 308 jednostek. Przedstawione zagadnienia są istotne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. W pierwszym przypadku - z uwagi na możliwość zaspokojenia określonych potrzeb człowieka, a tym samym zrównoważonego rozwoju, ale także poczucia satysfakcji z pracy i w efekcie postrzeganej jakości życia. W drugim zaś ze względu na motywację jednostki do pracy i jej efektywność. Generalnie większość ankietowanych w różnym stopniu i zakresie boryka się z problemem równowagi w relacji: praca - życie osobiste i odczuwa stres wynikający z przeciążenia pracą. Jednocześnie w opinii respondentów możliwości korzystania z oferowanych przez firmy działań w zakresie "Work-Life Balance" są ograniczone. Do najczęstszych należą: pakiety socjalne oraz możliwość wzięcia dnia wolnego bez uprzedzenia. Oznacza to, że jeszcze wiele mamy w tej sferze do zrobienia, czego potwierdzeniem jest wartość subindeksu work-life balance (wchodzącego w skład Better Life Indeks), która lokuje Polskę na 28 miejscu wśród 36 badanych krajów. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to present selected results of surveys conducted in 2017 on a representative sample of 308 economically active residents of the West Pomeranian region, on the problems related to balancing work and non-professional life and actions taken by employers to support employees in this area. This issue is important both for the employee, because of the ability to meet specific needs, and thus for sustainable development, but also for the sense of job satisfaction and as a result the perceived quality of life, as well as for the employer, if the individual's motivation to work and its effectiveness are taken into account. Generally, the majority of respondents to a different extent and in different scope struggle with the problem of balance in the relationship: work - personal life and feel the stress resulting from work overload. At the same time, in the respondents' opinion, the possibilities of using WLB's activities offered by companies are limited. The most common are social packages and the possibility of taking a day off without prior notice. This means that we still have a lot to do in this area, which is confirmed by the value of the work-life balance sub-index (which is part of the Better Life Index), which places Poland in the 28th place among the 36 countries surveyed. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
89--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borkowska S. (2010). Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym. Acta Universitatis Lodzienis, Folia Oeconomica, nr 240, 5-44.
 • Borkowska S. (red.) (2011). Programy praca - życie. Z teorii i praktyki. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Budżet czasu ludności 2013, część I, (2015). Warszawa: GUS.
 • Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K. (1992). Czas wolny - czasem konsumpcji? Warszawa: PWE.
 • Clutterbuck D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Warszawa: Wydawnictwo PETIT.
 • European Commission (2005). Reconciliation of work and private life - A comparative review of thirty countries. A comparative review of thirty European countries. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pl&pubId=146&furtherPubs=yes (10.06.2017).
 • Greenhaus J.H., Collins M.K. & Shaw D.J. (2003). The relationship between work-family balance and quality of life, Journal of Vocational Behaviour, Vol. 63.
 • HRK (2016). Work - life balance - niewykorzystany potencjał. Raport z badania 2016, http://wlb-hrk.pl/wp-content/uploads/HRK_2015_v8.pdf (12.06.2017).
 • Kelly Services (2014). Kelly global workforce Index, Workers Across the Globe Talk Trends, Attitudes and Workplace Performance, Global Report 2014, http://www.kellyocg.com/uploadedFiles/7-KellyOCG/2-Knowledge/Workforce_Trends/A_World_At_Work.pdf (12.06.2017).
 • Kisil A. (2015). Rewolucja pracy (53): Praca a życie prywatne i mieszanie się szefów. http://biznesblog.lazarski.pl/?p=2776, (7.04.2015).
 • Sadowska-Snarska C. (2014). Koncepcja równowagi praca-życie w kontekście zmian zachodzących w sferze ekonomicznej i społecznej. W: B. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacje praca - życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Tischner J. (1992). Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Tomaszewska-Lipiec B. (red.) (2014). Relacje praca - życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Tomaszewska-Lipiec R. (ed.) (2015). Work-personal life. Between harmony and disintegration. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • http://brief.pl/artykul,3386,w_poszukiwaniu_work-life_balance.html (23.10.2016).
 • http://csr.forbes.pl/kraje-z-najlepszym--i-najgorszym-work-life-balance,artykuły,181245,1,1.html (25.10.2016).
 • http://www.data-archive.ac.uk/ (10.06.2016).
 • http://www.eurofound.europa.eu/pl/surveys/eqls (10.05.2017).
 • http://www.europeansocialsurvey.org/ (15.06.2016).
 • http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/990785,oecd-polacy-pracuja-coraz-dluzej.html (20.06.2017).
 • http://www.stat.gov.pl (15.03.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511414

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.