PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 141--161
Tytuł artykułu

Ochrona dziedzictwa narodowego jako przesłanka ograniczenia swobód rynku wewnętrznego UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
National Heritage Observance as a Condition Limiting the Freedoms of the EU Internal Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
It goes without saying that protection of the national heritage is a significant objective and task of modern states and all the international community, for it constitutes the nations' identity and is a universal value which cannot be overestimated. In the integrated Europe it can become a premise restricting the freedom of goods flow in the European Union internal market because of its special significance and value. The hereby paper aims at analysing the problems of restricting the freedom of merchandise in relation to the cultural goods and national treasures both on the level of the EU law and based on the judicature of the Court of Justice of the EU, as well as in the plane of the limits introduced by the national law following from the idea of special protection of the state's interest and the constitutional values on the example of Poland. The subject of the paper in particular comprises some reflections concerning the definition of the concept of cultural goods, presenting the EU approach to the problems of the cultural heritage preserving, the analysis of the EU primary and secondary law normalizing the matter under the discussion, as well as the judicature of the CJEU. Moreover, it concentrates on the analysis of the provisions of the Constitution of the Republic of Poland of 1997 and the legislature, as well as the judgements of the Constitutional Tribunal in this scope.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--161
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Lizbony) z dnia 17 grudnia 2007 roku (Dz.U. z 2009 r. nr 203, poz. 1569), wersja skonsolidowana (Dz. Urz. C 326 z 26.10.2012).
 • Dyrektywa Rady 93/7/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (Dz. Urz. WE L 074 z 27.03.1993 ze zm.).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (wersja przekształcona: Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014).
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. L 395 z 31.12.1992 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. L 39 z 10.02.2009).
 • Orzeczenie TSUE z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie Komisja v. Włochy,7/68, ECR 1968.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 28 kwietnia 1977 r. w sprawie Jean Thieffry v Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris, C-71/76.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 20 lutego 1979 r. w sprawie Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, C-120/78.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 25 lipca 1991 r. w sprawie Manfred Säger v Dennemeyer & Co. Ltd., C-76/90.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 4 października 1991 r. w sprawie The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd v Stephen Grogan and others, C-159/90.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie Dieter Kraus v Land Baden-Württemberg, C-19/92.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 14 października 2004 r. w sprawie Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, C-36/02.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie LIBRO, C-531/07, ECR 2009.
 • Wyrok TK z dnia 8 października 2007 r., K 20/7.
 • Wyrok TK z dnia 13 maja 2009 r., Kp 2/09.
 • Wyrok TK z dnia 25 maja 2016 r., Kp 02/15.
 • Andruszkiewicz M., Publicznoprawne przesłanki derogacyjne w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej, Poznań 2012.
 • Andruszkiewicz M., Biondi A., The Merchant, the Thief and the Citizen: the Circulation of Works of Art within the European Union, "Common Market Law Review", no. 34/1997.
 • Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003.
 • Kuś A., Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą, Bydgoszcz-Szczecin-Lublin 2006.
 • Lasok D., Zarys prawa Unii Europejskiej. Część druga - prawo gospodarcze, Toruń 1995.
 • Niedźwiedź M., Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, Kraków 2000.
 • Paczulski W., Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, Kraków 2005.
 • Pruszyński J., Dziedzictwo kultury w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, w: Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna. Prawo. Praktyka, red. M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Warszawa 2002.
 • Pruszyński J., Kultura - kultura prawna - dziedzictwo kultury, w: Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W. Czapliński, Warszawa 2006.
 • Skubisz R., Swoboda przepływu towarów, w: Prawo europejskie. Zarys wykładu, red. R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 2006.
 • Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2000.
 • Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.
 • Ziembiński Z., Wartości konstytucyjne. Zarys problematyki, Warszawa 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511418

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.