PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 (CD) | 122--130
Tytuł artykułu

Wydatki gospodarstw domowych w świetle programu "Rodzina 500+"

Warianty tytułu
Household Expenditures from the Perspective of Government Scheme 'Family 500+'
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: identyfikacja struktury wydatków gospodarstw domowych oraz ocena wpływu uzyskanych dodatkowych świadczeń z programu "Rodzina 500+" na ich wydatki.
Metodyka badań: w grupie 1700 respondentów przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe metodą ankiety internetowej w październiku i listopadzie 2017 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety on-line. Wpływ badanych zmiennych na wydatki gospodarstw domowych określono za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana.
Główne wyniki badań: dodatkowy dochód z tytułu programu "Rodzina 500+" w największym stopniu przyczynił się do wzrostu wydatków w takich kategoriach jak: odzież i obuwie, edukacja i zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz żywność. Niezależnie od liczby dzieci w poszczególnych gospodarstwach domowych zaobserwowano wzrost wydatków na żywność.
Implikacje praktyczne i społeczne: w przyszłości należałoby skupić się na analizie wydatków w obrębie poszczególnych kategorii asortymentowych. Wyniki badań wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych rozważań związanych z jakością życia polskich gospodarstw domowych i ich zachowaniami w realiach polityki socjalnej.
Kategoria artykułu: badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
Rationale: the aim of the article is to identify the structure of household expenses and the evaluation of influence of thereby obtained additional support from the resources of 'Family 500+' government welfare scheme on the abovementioned expenses.
Methodology: a qualitative and quantitative research on 1700 respondents (Internet questionnaire) was conducted in October and November 2017. An on-line questionnaire form was the research tool. The influence of analysed variables on household expenses was determined by the means Spearman's rank correlation coefficient.
The main results of the research: the greatest increase in the expenses resulting from 'Family 500+' scheme additional income could be observed in the following areas: clothing and footwear, education and other classes for children and food products. Regardless of the number of children in individual households an increase in the area of food expenses was noticeable.
Practical and social implications: in the future the main focus of research should refer to the analysis of expenses within certain categories. The results of the current analyses indicate the need to proceed further in the matter of Polish households well-being and their reactions to the reality of changing social policy.
Category of the paper: research. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
122--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Frączek B. (2012). Analiza czynników wpływających na oszczędzanie i inwestowanie gospodarstw domowych, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 122.
 • Gutkowska K., Piekut, M. (2014). Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych, Wieś i Rolnictwo, 4.
 • Korenik D. (2003). Oszczędzanie indywidualne w Polsce, Wrocław, AE.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2017). Ponad 3,99 mln dzieci objętych Rodzina 500+, https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9089,ponad-3-99-mln-dzieci-objetych-rodzina-500.html (dostęp: 30.12.2017).
 • Myck M., Kurowska A. i Kundera M. (2013). Financial Support for Families with Children and its Trade-offs: Balancing Redistribution and Parental Work Incentives, Baltic Journal of Economics, 13(2).
 • Pollok A. (2007). Czym są i jak bada się budżety domowe?, Nowe Życie Gospodarcze, 21.
 • Szostek D. (2014). Jakość życia rodzin wielodzietnych w Polsce. Raport z badania, Pieniądze i Więź, 3.
 • Szulce H., Walkowiak-Markiewicz K. (2017). Poziom i rozkład dochodów oraz ich konsekwencje dla konsumpcji - na przykładzie wybranych krajów europejskich, Unia Europejska.pl, 1.
 • Światowy K. (2012). Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych, Konsumpcja i Rozwój", 2.
 • Uzasadnienie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12279566/12326797/12326798/dokument202543.pdf (dostęp: 30.12.2017).
 • Włodarczyk-Śpiewak K. (2011). Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 3.
 • Wójcik E. (2007). Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności, Bank i Kredyt, 7.
 • Zalega T. (2007). Gospodarstwo domowe jako przedmiot konsumpcji, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511446

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.