PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 506 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling | 134--142
Tytuł artykułu

Analiza przyczynowa odchyleń kosztów w mikroprzedsiębiorstwach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Casual Analysis of Cost Deviations in Micro Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zaprezentowanie kluczowych problemów związanych z istotą i metodami analizy kosztów w jednostkach mikro, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania analizy przyczynowej odchyleń powstałych na kosztach działalności operacyjnej. Jako metody badawcze zastosowano analizę literatury i regulacji prawnych, a wnioski sformułowano na podstawie metod dedukcji oraz rozumowania przez analogię. Przedstawione rozważania wykazały, że możliwości analizy kosztów podstawowej działalności operacyjnej w jednostkach mikro są ograniczone. Dotyczy to szczególnie zastosowania analizy przyczynowej odchyleń. Jest to konsekwencja stosowanych uproszczeń w ramach rachunku kosztów jednostki mikro, nastawionego zazwyczaj na spełnienie minimalnych wymagań dotyczących pomiaru wyniku podatkowego i sporządzenia rachunku zysków i strat w uproszczonej wersji porównawczej(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present key problems related to the essence and methods of cost analysis in micro enterprises, with particular emphasis on the possibility of using the causal analysis of deviations generated on operating costs. The author used research methods connected with literature and regulatory analysis but conclusions were drawn from deductive and analogical reasoning. The presented considerations have shown that the ability to analyze operating costs in micro enterprises is limited. This applies in particular to the application of causal analysis of deviations. This is a consequence of the simplicity used in the micro cost accounting, usually designed to meet the minimum requirements for measuring the tax result and preparing a profit and loss account in a simplified comparative version(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Chluska J., 2016a, Kontrola kosztów w jednostce mikro, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 442.
 • Chluska J., 2016b, Uproszczenia rachunkowości jednostek mikro i małych - szanse i zagrożenia, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 268.
 • Foremna-Pilarska M., 2007, Budżetowanie i controlling w podmiotach gospodarczych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Kaczmarczyk A., 2015, Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o jednostce mikro, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 77.
 • Lew G., 2014, Walory informacyjne sprawozdania finansowego jednostek mikro, Humanities and Social Sciences, vol. XIX, no. 21 (4).
 • Nita B., 2007, Kontrola wykonania budżetów, [w:] Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak i B. Nita, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Nowak E., 2009, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Nowak E., 2015a, Pojemność informacyjna rachunku zysków i strat mikrojednostek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 374.
 • Nowak E., 2015b, Sprawozdawczość finansowa mikrojednostek w świetle regulacji rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 73.
 • Nowak E., 2016, Analiza kosztów w ocenie działalności przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 • Rubik J., 2011, Systematyczny czy decyzyjny rachunek kosztów dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Teoria i praktyka rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, red. J. Chluska, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Szydełko A., 2004, Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Szydełko A., 2010, Sprawozdawczy rachunek kosztów. Aspekty księgowe i zarządcze, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Szydełko A., 2016, Księgi rachunkowe i zasady ich prowadzenia, [w:] Rachunkowość. Zasady i metody, red. E. Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 o rachunkowości, Dz.U. 2018, poz. 395.
 • Wysłocka E., Biadacz R.,2014, Ocena zmian w uproszczonej sprawozdawczości mikropodmiotów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 832, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 71.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511454

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.