PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 (CD) | 145--159
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy młodych konsumentów

Autorzy
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility from the Young Consumers' Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CSR stanowi bardzo złożoną koncepcję, obejmującą szeroki zakres narzędzi, działań, dotykającą coraz liczniejszego grona interesariuszy. Doświadczenia praktyczne przedsiębiorstw w tym obszarze, dynamicznie się zmieniają, wskazując naukowcom nowe ścieżki badawcze. Skuteczność działań uwzględniających społeczną odpowiedzialność biznesu, w dużej mierze uzależniona jest od poprawnej identyfikacji interesariuszy. Niezaprzeczalnie jednym z najbardziej oczywistych aspektów otoczenia firmy, wymagających uwzględnienia w strategii CSR są konsumenci. To oni stanowią bowiem ogniwo harmonizujące interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa i oczekiwania społeczne względem organizacji. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów CSR istotnych z punktu widzenia młodych konsumentów i podejmowanych przez nich decyzji nabywczych. Na potrzebę realizacji niniejszego celu, dokonano analizy literatury, a także przeprowadzono badania jakościowe i ilościowe dla pełnego poznania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu z perspektywy jednej z istotniejszych grup interesariuszy, mianowicie konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
CSR is a very complex concept, covering a wide range of tools and activities, affecting an increasingly wide range of stakeholders. Practical experience of enterprises in this area is dynamically changing, showing scientists new research paths. The effectiveness of activities that take into account corporate social responsibility is largely dependent on the correct identification of stakeholders. Undeniably, one of the most obvious aspects of the company's environment that require inclusion in the CSR strategy are customers. Consumers are the link harmonizing the economic interests of the company and social expectations towards the organization. The purpose of the article is to identify CSR areas that are important from the point of view of young consumers and their purchasing decisions. The analysis of literature in the field of corporate social responsibility was conducted. Qualitative and quantitative study was also carried out to fully understand the concept of corporate social responsibility from the perspective of one of the most important groups of stakeholders, namely consumers. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
145--159
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Adamczyk G. (2014). Wybrane aspekty zachowań młodych konsumentów w nowych realiach rynkowych. Handel Wewnętrzny, 1 (354), 5-16.
 • Carroll A.B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance. Academy of Management Review, 4, 497-505.
 • Carroll A.B. (2008). A history of corporate social responsibility: concepts and practices. W: A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, D. Siegel, (red.), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility (19-46). Oxford: Oxford University Press.
 • Carroll A.B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
 • Carroll A.B. (1999). Corporate social responsibility - evolution of a definitional construction. Business and Society, 38 (3), 268-295.
 • Carroll A.B. (2016). Carroll's pyramid of CSR: taking another look, International Journal of Corporate Social Responsibility, 1:3, DOI 10.1186/s40991-016-0004-6.
 • Carroll A.B., Shabana, K.M. (2010). The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice. International Journal of Management Review, 12, 85-105.
 • Chan K. (2006). Young consumers and perception of brand in Hong Kong: A qualitative study. Journal of Product and Brand Management, 15 (7), 416-426.
 • Chan K., Zhang C. (2007). Living in a celebrity - mediated social world: The Chinese experience. Young Consumers, 8 (2), 139-152.
 • Bowen H. (1953). Social Responsibilities of Businessnam. New Yourk: Harper.
 • Dahlsrud A. (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15 (1), 1-13.
 • Davis R., Lang B. (2013). Does game self-congruity increase usage and purchase? Young Consumers, 14 (1), 52-66.
 • Dryl T. (2017). Internal branding in organization in the context of internal corporate communication. Handel Wewnętrzny, 2 (367), 56-68.
 • Dryl W., Kozłowski A. (2016). Attitude toward luxuryamong Polish an Portuguese consumers. Economics and Business Review, 2 (16), 94-113.
 • Eilbirt H., Parket I.R. (1973). The Corporate Responsibility Officer: a new position n the organization chart. Business Horizons, 16 (1), 45-54.
 • Glinka B., Kostera M. (red.) (2012). Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • Hamidu A.A., Haron H.M., Amran A. (2015). Corporate Social Responsibility: A Review on Definitions, Core Characteristics and Theoretical Perspectives. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (4), 83-95.
 • Holmes S.L. (1976). Executive Perceptions of Corporate Social Responsibility. Business Horizons, 19, 34-40.
 • Jastrzębska E. (2016). Ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 4 (28), 85-102.
 • La Ferle C., Chan K. (2008). Determinants for materialism among adolescents in Singapore. Young Consumers, 9 (3), 201-214.
 • Maciejewski G. (2015). Młodzi konsumenci wobec globalnych trendów w konsumpcji. Marketing i Rynek, 2, 166-175.
 • Moses E. (2000). The $ 100 billion allowance - Accessing the global teen market, New York: John Wiley & Sons Inc.
 • Olejniczuk-Merta A. (red.) (2003). Współczesne dylematy młodych konsumentów. Warszawa: IRWiK.
 • Otto A. (2013). Saving in adulthood and adolescence: Insights from development psychology. Economics of Education Review, 33, 8-18.
 • Rok B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 29-30.
 • Rok B. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu. W: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność (423-432). Warszawa: PWN.
 • Rudnicka A. (2012). CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Rybak M. (2001). Społeczna odpowiedzialność biznesu - idea i rzeczywistość. Gospodarka Narodowa, 3.
 • Sawicki J. (2007). Marketing Nowej ery. Marketing i Rynek, 11, 35-36.
 • Seifert B., Morris S.A., Bartkus B.R. (2003). Comparing big givers and small givers: financial correlates of corporate philanthropy. Journal of Business Ethics, 45, 195-211.
 • Żemigała M. (2007). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511490

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.