PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 | 11--17
Tytuł artykułu

Aktywność prosumpcyjna nabywców finalnych w kontekście ich postaw życiowych

Warianty tytułu
Prosumeric Activity of Final Purchasers in the Context of their Life Attitudes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej przedstawiono i poddano analizie prezentowane w literaturze przedmiotu poglądy dotyczące zmian zachodzących w roli rynkowej współczesnych nabywców, których aktywność wzrasta, obejmując zachowania prosumpcyjne. Stwierdzono, że w literaturze nie są analizowane zależności między aktywnością prosumpcyjna a postawami życiowymi nabywców odzwierciedlającymi ich potencjał prosumpcyjny. Zidentyfikowanie tych zależności było podstawowym celem artykułu. Sformułowano także 4 hipotezy badawcze odnoszące się do związków między prosumpcyjna aktywnością internetową a otwartą postawą na nawiązywanie kontaktów z innymi osobami przez Internet. W części empirycznej podjęto próbę realizacji wspomnianego celu oraz sprawdzenia hipotez badawczych. Dane pierwotne zebrane za pomocą metody badania ankietowego przeprowadzonego wśród 1200 dorosłych polskich nabywców finalnych na terenie całej Polski poddano analizie, stosując metodę analizy średnich ocen i analizy korelacji Spearmana. Wyniki analizy wskazują, że ankietowani przejawiali zróżnicowane formy aktywności prosumpcyjnej, dysponując widocznym potencjałem w tym zakresie. Silne zależności występowały głównie między formami internetowej aktywności internabywczej a postawami odnoszącymi się do środowiska wirtualnego. W przypadku badanych nie ma podstaw do odrzucenia tylko jednej hipotezy mówiącej, iż istnieje silny związek między prosumpcyjna aktywnością internabywczą podejmowaną w Internecie a postawą otwartą na nawiązywanie kontaktów z innymi osobami przez Internet. (abstrakt oryginalny)
EN
The article has the theoretical-empirical character. The theoretical part analyses approaches presented in the literature on changes of market role of contemporary purchasers. Their activity is growing including prosumeric behaviours. The lack of analysing dependencies between prosumeric activity and life attitudes of purchasers reflecting their prosumeric potential is underlined. Identifying these dependencies is the main aim of this article. Four research hypotheses are formulated too. Each of them connects relations between prosumeric activity in Internet and open attitude towards establishing contacts with other people via Internet. In the empirical part an attempt has been made to realize the above mentioned aim and check research hypotheses. The primary data gathered by using the questionnaire survey conducted among 1200 adult Polish purchasers is analysed by the following methods: analysis of average ratings and analysis of Spearman correlation. The results of this analysis show that respondents undertake different forms of prosumeric activity, having visible potential in this scope. The strong dependencies exist mainly between forms of Internet interpurchasing activity and attitudes referring to the virtual environment. In the case of respondents there is no reason to reject only one hypothesis. This hypothesis says that there is strong relation between prosumeric activity interpurchasing undertaken in Internet and open attitude towards contacts with the other persons in Internet. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Baldwin Carliss, Erie von Hippel. 2011. "Modelling a paradigm shift: from producer innovation to user and open collaborative innovation". Organization Science 22 (6): 1399-1417.
 • Chandler Jennifer, Steven Chen. 2015. "Prosumer motivations in service experiences". Journal of Service Theory and Practice 25 (2): 220-239.
 • Chen Yujie. 2014. "Production Cultures and Differentiations of Digital Labour". Triple C: Communication, Capitalism & Critique. Journal for a Global Sustainable Information Society 12 (2): 648-667.
 • Contemporary Consumer Culture Theory. 2017. John F. Sherry, Eileen M. Fischer (red.), London: Routledge.
 • Cova Bernard, Daniele Dalii. 2009. "Working consumers: The next step in marketing theory?". Marketing Theory 9 (3): 315-339.
 • Cova Bernard, Daniele Dalii, Detlev Zwick. 2011. "Critical perspectives on consumers' role as 'producers': Broadening the debate on value co-creation in marketing processes". Marketing Theory. 11 (3): 231-241.
 • Dhir Amandeep, Ståle Pallesen, Torbjørn Tornsheim, Cecilie-Schou Andreessen. 2016. "Do age and gender differences exist in selfie-related behaviours?" Computers in Human Behavior 63: 549-555.
 • Firat Al Fuat, Nikhilesh Dholakia. 2006. "Theoretical and Philosophical Implications of Postmodern Debates: Some Challenges to Modern Marketing". Marketing Theory 6: 123-161.
 • Gabriel Yiannis, Tim Lang. 2006. The Unmanageable Consumer. New York: SAGE Publication.
 • Grubor Aleksander, Drażen Marić. 2015. Contemporary Consumer in the Global Environment. CBU International Conference on Innovation, Technology Transfer and Education.
 • Ha Louisa, Gi Woong Yun. 2014. "Digital Divide in Social Media Presumption: Proclivity, Production Intensity, and Prosumer Typology among College Students and General Population". Journal of Communication and Media Research 6 (1): 45-62.
 • Hogg Michael, Graham Vaughan. 2005. Social Psychology (4th edition). London: Prentice-Hall.
 • Maciaszczyk Magdalena. 2017. "Zakres aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo i ich wpływ na skłonność do akceptacji innowacji produktowych". "Marketing i Rynek 9: 210-216.
 • Mitręga Maciej. 2015. "Streamlining Presumption of Users of the So-called New Media in the Context of General European Economic Crisis". Handel Wewnętrzny 61 (1): 172-181.
 • Roberts Deborah, Mathew Hughes, Kia Kertbo. 2014. "Exploring consumers' motivations to Engage in innovation through co-creation activities". European Journal of Marketing 48 (1): 147-169.
 • Sobczyk Mieczysław. 2007. Statystyka. Warszawa: PWN.
 • Szreder Mirosław. 2010. "Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych". Przegląd Statystyczny 4: 168-174.
 • Szyszko Monika. 2007. "Otwartość na doświadczenia jako kompetencja poznawcza". Studia Psychologica 7: 211-229.
 • Ziemba Ewa, Monika Eisenbardt. 2014. "Prosumers' eagerness for knowledge sharing with enterprises - a Polish study". Online Journal of Applied Knowledge Management 2 (1): 40-58.
 • Zwick Detlev, Samuel K. Bonsu, Aron Darmody. 2008. "Putting consumers to work. 'Co-creation' and new marketing govern-mentality". Journal of Consumer Culture 8 (2): 163-196.
 • https://sjp.pwn.pl/slowniki/introwertyk.html (dostęp: 21.02.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511502

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.