PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 | 24--30
Tytuł artykułu

Ocena realizacji strategii na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego w Polsce

Warianty tytułu
Evaluation of Strategies for Improving the Quality of Mental Health in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest omówienie oraz ocena realizacji założeń i strategicznych ustaleń Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) na lata 2016-2020 na tle realizacji przyjętej strategii ochrony zdrowia dla obszaru zdrowia psychicznego zawartej w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) za lata 2011-2015. Metodą wykorzystaną do oceny stopnia realizacji NPOZP była analiza wdrożenia rozwiązań w najważniejszych aktach prawnych ochrony zdrowia psychicznego oraz wywiady z kierownictwem placówek zdrowia psychicznego w powiecie. Propozycje strategii dotyczącej profilaktyki problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa oceniono w oparciu o założenia zawarte w NPZ oraz w NPOZP na lata 2017-2022 i zaprezentowano dla wybranej jednostki samorządowej powiatu na tle przyjętych rozwiązań. Przedstawiono wytyczne dla realizacji priorytetów związanych z NPOZP dla jednostki powiatu na lata 2017-2022. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to discuss and assess the implementation of the assumptions and strategic findings of the National Health Programme (NPZ) for 2016-2020 in the context of the implementation of the health strategy for the mental health area included in the National Programme for Mental Health Protection (NPOZP) for the years 2011-2015. The method used to assess the implementation of the NPOZP was the analysis of the implementation of solutions in the most important legal acts of mental health protection and interviews with the management of mental health facilities in the district. Proposals of strategies in the field of prevention of mental health problems and improvement of the mental well-being of society were assessed based on the assumptions contained in the NPZ and the National Programme for Mental Health Protection (NPOZP) for 2017-2022 and presented for the selected local government unit against the background of the adopted solutions. The author presented guidelines for the implementation of the priorities related to the National Mental Health Protection Programme for the district unit for the years 2017-2022. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
 • Bromber Piotr, Joanna Hady, Halina Lachowska, Małgorzata Leśniowska-Gontarz, Dorota Szaban, Bogusław Ślusarczyk, Joanna Zdanowska. 2015. System Ochrony Zdrowia w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.Pl.
 • Sprawozdanie zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia do opracowania projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020, grudzień. 2015. Projekt, http://npozp.pl/wp content/uploads/2016/03/NPOZP_projekt_15_12_fin_rev.pdf, data wejścia 07.02. 2018.
 • Lisiecka-Biełanowicz Mira, Daria Biechowska, Dorota Cianciara. 2018. "Funkcjonowanie jednostek w różnych formach opieki psychiatrycznej w Polsce w latach 2010-2013. Analiza organizacyjna i ekonomiczno-finansową". Psychiatria Polska 52(1):143-156. ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE); www.psychiatriapolska.pl; DOI: https://doi. org/10.12 740/PP/68147.
 • Mezzina Roberto. 2014. "Środowiskowy System Opieki nad Zdrowiem Psychicznym w Trieście i okolicach. Otwarty system wspomagający wyzdrowienie i powrót do funkcji obywatelskich. An "Open Door - No Restraint" System of Care for Recovery and Citizinship." The Journal of Nervous and Mental Diseases, Vol. 202 , June 2014, Nr 6.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dziennik Ustaw, 2011, nr 112, poz. 654.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Data wydania: 2015-09-11. Data ogłoszenia: 2015-11-18,. Dziennik Ustaw, 2015 poz. 1916. Data wejścia w życie: 2015-12-03.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Data ogłoszenia: 2016-09-16. Dziennik Ustaw 2016. poz. 1492.
 • Realizacja Zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Informacja o wynikach kontroli. Zatwierdził Prezes NIK dnia 17.01. 2017, KZD.430.006.2016. Nr ewid.l86/2016/P/16/055/KZD.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, Dz. U. Warszawa, dnia 2 marca 2017 r., poz. 458, Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. (poz. 458) Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz. U. 2015, poz. 1628. Rozporządzenie uzupełnia rozwiązania zawarte w obecnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400).
 • Założenia strategiczne Programu Centrum Zdrowia psychicznego na lata 2017-2018 dla Powiatu Żywieckiego. Maszynopis powielony.
 • http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-04-01/
 • http://www.zdrowie.lodzkie.pl/polityka-zdrowotna/zdrowie-psychiczne/npozp; data wejścia 21.12.2017.
 • Realizacja Zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Informacja o wynikach kontroli. Zatwierdził Prezes NIK dnia 17.01. 2017,KZD,430.006.2016. Nr ewid.l86/2016/P/16/055/KZD. www.nik.gov.pl/plik/ id,12692,vp,15090.pdf, data wejścia 07.02. 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511520

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.