PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 5 (CD) | 233--245
Tytuł artykułu

Problematyka doskonalenia oceny zgodności z wymaganiami AQAP w resorcie obrony narodowej

Warianty tytułu
Issues of Improvement of Conformity Assessment with the AQAP Requirements in the Department of National Defense
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działania podejmowane w celu skutecznego nadzorowania jakości dostawców wyrobów obronnych związane są z zaufaniem do systemu zarządzania jakością funkcjonującego w ich strukturach. Certyfikacja jako obiektywna forma oceny zgodności przeprowadzona przez wojskową, kompetentną jednostkę certyfikującą zapewnia profesjonalną analizę spełnienia wymagań AQAP, w tym normy ISO 9001. Potwierdza zasadę zawartą w polityce jakości NATO, że zarządzanie jakością jest procesem ciągłym. W artykule przeanalizowano problematykę certyfikacji systemu zarządzania jakością związaną z wymaganiami nowej edycji normy ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016 oraz jej uznawalności. Przedstawiono praktyczne rozwiązania wdrażane równolegle z pracami związanymi z wyżej wymienionymi wymaganiami, dotyczące transparentności procesu certyfikacji, którego celem jest zwiększenie zaufania do dostawcy w procesie zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej oraz poprawa jakości oferowanych wyrobów dla wojska. (abstrakt oryginalny)
EN
Actions taken to effectively supervise the quality of defense equipment suppliers are related to the confidence in the their quality management system. The certification by a competent military certification body provides an objective and professional assessment of AQAP compliance, including the ISO 9001 standard, confirming the principle in NATO quality policy, that quality management is a continuous process. The article analyzes the issue of certification of quality management system in accordance with the new edition of ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) and AQAP 2110:2016 and its recognition. Practical solutions implemented in parallel with the work related to the above-mentioned requirements for the transparency of the certification process have been presented, which aims to increase the confidence of the supplier in the quality assurance process at the national defense department and to improve the quality of the products offered for the military. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
233--245
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Szkoda, J. 2012. Systemy zarządzania jakością w organizacjach. Warszawa. Instytut transportu samochodowego.
 • 2. Łagowski, E. Świderski, A. 2016. Aplikacje dla procesów w organizacji. Warszawa.Wojskowa Akademia Techniczna.
 • 3. Jasińska, J. Pokora, W. 2016. Problematyka zmian w wymaganiach jakościowych NATO w zapewnieniu jakości wyrobów. Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 5/2016. Warszawa. PWE.
 • 4. Pokora, W. 2016. Problematyka jakości w procesach pozyskiwania wyrobów obronnych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 10/2016, Warszawa. PWE.
 • 5. Decyzja Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.Urz. Min. Obr.Nar. poz. 78 z późn. zm.).
 • 6. Decyzja Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych. (Dz. Urz. Min.Obr.Nar. poz.77).
 • 7. Decyzja Nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych, obowiązków zamawiającego, rejonowego przedstawicielstwa wojskowego, gestora sprzętu wojsko. (Dz. Urz. Min.Obr.Nar. poz. 343).
 • 8. PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN. Warszawa.
 • 9. AQAP 2000:2007 Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości w cyklu życia. NSO.
 • 10. AQAP 2110:2016 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji. NSO.
 • 11. AQAP-2110-SRD.1:2016. Transition and implementation guidance. NSO.
 • 12. AQAP 2070:2015 Proces NATO dotyczący wzajemnej realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA).
 • 13. PN-ISO 31000:2012. Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne. PKN. Warszawa. 14. www.ccj.wat.edu.pl (31.03.2017)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511524

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.