PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 12 | 199--214
Tytuł artykułu

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Autorzy
Warianty tytułu
Emlpoyees' Competencies Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza wymagań kompetencyjnych wobec pracowników oraz pojawiającej się luki kompetencyjnej będącej wskazówką do podejmowania działań praktycznych w obrębie przedsiębiorstw, jako naturalnej kontynuacji kształcenia i rozwijania niezbędnych kompetencji pracowników zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to analyze expectations towards competences and the discrepancy showing the direction for the activity within the human resources management, defined as a natural continuation of training and development of necessary employees competences accordingly the enterprises needs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
199--214
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • 1. Agrotec Polska sp. z o.o., 2014, Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy. Raport końcowy, http://www.uj.edu.pl/ do-cuments/102715934/001 bcfee-7b59-4983-9f-2ca7adbc7ad2, dostęp z dnia 18.04.2016 r.
 • 2. Boyatzis, R. E., 1982. The Competent Manager: A Model for Effective Performance, New York: John Wiley and Sons.
 • 3. Budnikowski A., Dąbrowski D., Gąsior U., Macioł S., 2012, Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania, http://www. e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/946, dostęp z dnia 18.04.2016 r.
 • 4. Czapla T.P., 2012, Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacjach, UL, Łódź.
 • 5. Czarnota M., Kompetencje społeczne podstawą potencjału zawodowego, http://www.infor.pl/prawo/praca/rekrutacja/226062,Kom petencje-spoleczne-podstawa- potencjalu-zawodowego.html, dostęp z dnia 21.03.2016 r.
 • 6. Dickson D., Hargie O., 2010, Skilled interpersonal communication: research, theory and practice, London, Routledge
 • 7. Domaradzki K. 2015, 10 najbardziej pożądanych kompetencji w 2016 roku, https://www.forbes.pl/kariera/praca-w-2016-najbardziej-pozadane-kornpetencje/7ks8z0j, dostęp z dnia 21.03.2016 r.
 • 8. Fazlagić J.A., 2017, Zarządzanie wiedzą w szkole, Wyd. CODN, Warszawa.
 • 9. Gruza M., Lelińska K., Sołtysińska G., 2005, Zawody Szkolnictwa Zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, Ministerstwo Edukacji Zawodowej, Warszawa.
 • 10. International Labour Office, 2013, Global Employment Trends for Youth 2013: A generation at risk, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/@dgreports/@dcomm/ documents/ publication/wcms_212423.pdf, dostęp z dnia 30.01.2015 r.
 • 11. Jelonek М., 2015, Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych, w: Górniak J. (red.), Polski rynek pracy -wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa - Kraków.
 • 12. Kędzierska B., Znajmiecka-Sikora M., 2011, Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych, http://cedego.pl/czytelnia2.php?id=40, dostęp z dnia 21.03.2016 r.
 • 13. Kitowska D., Kłos M., 2011, Programy nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych a wymogi współczesnej gospodarki na wykwalifikowaną kadrę, studia literaturowe, https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/programy-nauczania-przedmiotow-zawodowych-w-szkolach-ponadgimnazjalnych-a-wymogi-wspolczesnej-gospodarki-na-wykwalifikowana-kadre/attachment/1346, dostęp z dnia 18.04.2016 r.
 • 14. Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M., 2015, Rynek pracy oczami pracodawców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.uj.edu.pl/ documents/102715934/546e8b8c-5922-49f3-b15f-b1ccdae1197, dostęp z dnia 16.05.2016 r.
 • 15. CEDEFOP, 2010, Skill mismatch in Europe; Briefing Note, Thessaloniki 2010, http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9023, dostęp z dnia 18.04.2016 r.
 • 16. Kwiatkowski S., Symela K. (red), 2001, Standardy kwalifikacji zawodowych, Teoria-Metodologia-Praktyka. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • 17. Nowacki T.W., 1999, Zawodoznawstwo, IteE, Radom
 • 18. Oleksyn T., 2006, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • 19. Osicka G., 2013, Kultura pracy w nowej podstawie programowej kształcenia w zawodach, http://ksztalceniezawodowe.bialystok.pl/ pliki/Kulturaj>racy_ Bialystok_ 21.03.2013.pdf, dostęp z dnia 18.05.2016 r.
 • 20. Pocztowski A., 2001, Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Urbaniak B., (red.), Gospodarowanie pracą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 21. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2016, Potrzeby kadrowe pracodawców - partnerów Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - raport z badań, Analizy i badania, nr 32, Łódź.
 • 22. Raven J., 1984, Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release, Oxford Psychologists Press, Oxford.
 • 23. SHRM, 2008, Critical Skills Needs and Resources for the Changing Workforce, http://www.octech.edu/Content/Uploads/octech.edu/files/Critical Skills Needs and Resources for the Changing Workforce Survey Report.pd f, dostęp z dnia 20.04.2016 r.
 • 24. Sienkiewicz Ł., Gruza M., 2009, Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, GHK Consulting Ltd., http://www.infor.pl/prawo/praca/rekrutacja/226062, dostęp z dnia 20.04.2016 r.
 • 25. Slivinski L.W., Miles J., 1996, The Wholistic Competency Profile: A Model, Personel Psychology Centre, Public Service Commisision.
 • 26. Spencer L.M., Spencer S.M., 1993, Competence at work: Models for Superior Performance, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • 27. Spitzberg B.H., Cupach W.R., 2002, Interpersonal skills, w: Knapp H.L, Daly J.A., (red.) Handbook of interpersonal communication, Thousand Oaks, Sage.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511536

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.