PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 12 | 215--226
Tytuł artykułu

Controlling w zarządzaniu projektami

Autorzy
Warianty tytułu
Controlling in Projects Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematykę controllingu w działalności powtarzalnej oraz projektowej z punktu widzenia ich rozumienia przez autorów krajowych i zagranicznych. Autor dokonuje zestawienia ich punktów widzenia, pokazując cechy wspólne oraz szerokość zakresu pojęciowego tej koncepcji. Przeprowadzone analizy wskazują na ogromne różnice w postrzeganiu tej koncepcji w literaturze przedmiotu. W odróżnieniu od traktowania go jako prostego systemu informacyjnego w zakresie kontroli finansowej, nowoczesne podejście do controllingu utożsamia go z instrumentem systemu zarządzania, na który składa się: planowanie, sterowanie, kontrola oraz analiza i interpretacja uzyskanych informacji. Istotnym celem controllingu jest również scalenie oderwanych od siebie czynności kontrolnych w spójną całość. Co warte podkreślenia, takie podejście charakteryzuje zarówno definicje pochodzące od autorów krajowych, jak i zagranicznych. Pomimo swoistych różnic, każdy z nich podkreśla funkcje planistyczne i kontrolne tej koncepcji, oparte o przepływ informacji o odpowiednim zakresie, nakierowane na wynik przedsiębiorstwa (\ub projektu).(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the problems of controlling in the process and project activities from the point of view of their understanding by domestic and foreign authors. The author summarizes their different points of view, showing the common features and the broadness of their conceptual scope. The analyzes carried out show huge differences in perception of this concept in the literature of the subject. Unlike treating it as a simple financial control information system, the modern approach to controlling equates it with the management system instrument, which consists of planning, control, control, and analysis and interpretation of the information obtained. An important goal of controlling is also to merge separated control activities into a coherent whole. What is worth emphasizing, this approach is characterized by both definitions from domestic and foreign authors. Despite their differences, each of them underlines the planning and control functions of this concept, based on the flow of relevant information, directed toward the outcome of the enterprise (or a project).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
215--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Brass Z., 2016, The Project Control Handbook, Emereo Publishing, Aspley.
 • 2. Bukłaha E., 2016, Strategiczny controlling projektów - wyniki badań 2014-2015, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, s. 47-62.
 • 3. Cabała P., 2000, Controlling a podejmowanie decyzji menedżerskich, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 544, s.123-133.
 • 4. Fiedler R., 2016, Controlling von Projekten, Springer Vieweg, Wiesbaden.
 • 5. Foremna-Pilarska M., 2015, Controlling. Narzędzia i struktury, PWE, Warszawa.
 • 6. Gudda P., 2011, A Guide to Project Monitoring and Evaluation, AuthorHouse, Bloomington
 • 7. Haus B., Nowosielski S., 1995, Kontroling a kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwie, Przegląd organizacji, nr 12
 • 8. Horvath P., 1990, Cost Calculating and Control System, Controlling, nr 1.
 • 9. Hubert B., 2016, Grundlagen des operativen und strategischen Controllings, Springer Gabler, Wiesbaden.
 • 10. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B., 2000, System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • 11. Kerzner H., 2009, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling - 10th edition, Wiley & Sons., Hoboken
 • 12. Kuepper H-U., Friedl G., Hofmann Ch., Hofmann T., Pedeli B., 2013, Controlling. Konzeption, Aufgaben, Instrumente, Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart
 • 13. Romanowska M. (red.), 2004, Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa
 • 14. LewG., 2004, Controlling przedsiębiorstw handlowych, Difin, Warszawa
 • 15. Łada M., 2007, Budżetowanie projektów, Finanse. Przegląd organizacji, nr 3, s. 37-40.
 • 16. Marciniak S., Gołoś P., 2013, Controlling projektów - założenia metodyczne, Zarządzanie i Finanse, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, tom 4, nr 2, s. 221-234.
 • 17. Marciniak S., 2008, Controlling. Teoria, zastosowania, Difin, Warszawa.
 • 18. Mehlan A., 2009, Controlling, C.H. Beck, Warszawa.
 • 19. Gleich R. (red.), 2015, Modernę Controllingkonzepte. Zukuenftige Anforderungen erkennen und integrieren, HAUFE, Muenchen.
 • 20. Nesterak J., 2002, Controlling - zarys idei, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 560, s.73-88.
 • 21. Preissner A., 2003, Projekte budgetieren undplannen, Hanser Verlag, Muenchen.
 • 22. Schultz V., 2015, Controlling. Das Basisvissen fuerdie Praxis, DTV, Muenchen.
 • 23. Sekuła Z., 1998, Istota controllings Organizacja i Kierowanie, nr 3, s.65-77.
 • 24. Sierpińska M., Niedbała B., 2003, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • 25. Vollmuth H.J., 2007, Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • 26. Weber J., 1990, Einfuhrung in das Controlling, CE. Poeschel Verlag, Stuttgart.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511538

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.