PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 15, nr 2, cz. 1 | 19--28
Tytuł artykułu

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wobec problemu szacowania wartości przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
International Financial Reporting Standards versus the Issue of Estimating the Value of an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony roli regulacji zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa. Standardy te stanowią, że sprawozdania finansowe ogólnego przeznaczenia nie mają na celu wykazywania wartości jednostki gospodarczej. Informacje w nich prezentowane mogą jednakże pomóc ich użytkownikom w szacowaniu tej wartości. Aby to szacowanie było wiarygodne, informacje sprawozdawcze powinny odznaczać się cechami jakościowymi: przydatnością przy podejmowaniu decyzji i wiarygodnością prezentacji. Użyteczność informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zależy w dużym stopniu od przejrzystej koncepcji wyceny przedsiębiorstwa. Dlatego w artykule ukazano znaczenie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych dla szacowania majątkowej i dochodowej wartości przedsiębiorstwa. Majątkowa wartość przedsiębiorstwa jest najczęściej wyznaczana jako aktywa netto. Aktywa netto są różnicą aktywów i zobowiązań jednostki i są one równoważne kapitałowi własnemu. Wytyczne zawarte w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej odnoszą się do poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. To powoduje, że majątkowa wartość przedsiębiorstwa może być wiarygodnie oszacowana w sytuacji przestrzegania tych standardów. Dochodowa wartość przedsiębiorstwa jest najczęściej szacowana na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych netto. Szacowanie tych przepływów jest z pewnością trudniejsze niż wyznaczanie wartości aktywów netto. Niemniej jednak przestrzeganie zasad określonych w MSSF w istotnym stopniu może przyczynić się do zweryfikowania wiarygodności oszacowań przyszłych przepływów netto. W artykule wykazano, że informacje ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą być przydatne w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa pod warunkiem ich przygotowania zgodnie z zaleceniami standardów. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to the role of regulations contained in the International Financial Reporting Standards in estimating the value of an enterprise. The abovementioned standards state that general financial statements are not meant to reflect the value of an enterprise. The information presented in them may, however, assist their users in estimating the value of the business unit. To make this estimation reliable, reporting information should have qualitative characteristics: relevance for decision-making and credibility of presentation. The usefulness of the information presented in the financial statements depends to a large extent on the transparent valuation concept of the company. Therefore, the article presents the significance of the information contained in the financial statements for the estimation of the company's wealth and corporate value. The company's asset value is most often determined as net assets. Net assets are the difference between an entity's assets and liabilities and are equivalent to equity capital. The guidelines contained in the International Financial Reporting Standards relate to individual assets and liabilities. This makes the asset value of an enterprise possible to be reliably estimated when complying with these standards. Corporate income is most often estimated on the basis of future net cash flows. Estimating these flows is certainly more difficult than setting a net asset value. Nevertheless, adherence to the principles set out in IFRSs can significantly contribute to verifying the credibility of estimates of future net flows. The article demonstrates that the information disclosed in the financial statements may be useful in estimating the value of an enterprise, provided that it is prepared in accordance with the standards. (original abstract)
Rocznik
Strony
19--28
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dobija M. (2010), Historia badań kapitału i zysku, w: M. Dobija (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Flejterski S. (2017), Ekonomia i finanse w XXI wieku - bezdroże czy rozdroże?, w: M. Żukowski (red.), Sektor finansów publicznych a rózwój gospodarczy. Problemy i dylematy, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • IFRS Practice Statement Management Commentatory. A Framework of Presentation (2010), International Accounting Standards Board, London.
 • Kamela-Sowińska A. (1996), Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 • Matschke M.J., Brősel G. (2011), Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody, zasady, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Mazur A. (2011), Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (2013), Equity as a Fundamental Economic Category in Light of Accounting Standards, "Management", Vol. 17, No. 2.
 • Patena W. (2011), W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Standardy MSSF. IFRS® Standards (2016), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. IFRS Foundation®, Warszawa.
 • Turyna J. (2006), Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF. US GAAP. Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
 • Walińska E. (2011), Ogólne zasady pomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych, w: E. Walińska (red.), Sprawozdanie finansowa według MSSF, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Zarzecki D. (2013), Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawca Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.