PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 158 | 61--73
Tytuł artykułu

Zewnętrzna obsługa księgowa a polityka rachunkowości w zakresie zabezpieczenia dostępu do danych ksiąg rachunkowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
External Accounting Service and Accounting Policy with regard to Access to Account Books Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatnie lata to era szybkiego postępu technologicznego - szczególnie w sferze teleinformatyki. Nowoczesne rozwiązania informatyczne wykorzystywane są również w biznesie, a za tym też w rachunkowości. Nowoczesne technologie przyczyniają się do m.in. obniżenia kosztów, łatwości i szybkości przetwarzania danych. Wiele czynności wykonywanych jest w cyberprzestrzeni. Jednak poza pozytywnymi stronami rozwoju technologii informatycznych zauważalne są zagrożenia w postaci niepożądanych udostępnień danych księgowych, ich kasowania lub modyfikowania. W artykule poruszono problem zabezpieczenia danych księgowych przed niewłaściwym dostępem i wykorzystaniem, w sytuacji obsługi rachunkowej przedsiębiorstwa świadczonej przez podmiot zewnętrzny. Dokonano przeglądu aktów prawnych regulujących kwestię ochrony dostępu do danych z ksiąg rachunkowych oraz stanowisk w tej materii prezentowanych przez przedstawicieli nauki. Przedstawiono realne zagrożenia oraz sposoby zabezpieczenia się przed cyberatakami w sferze rachunkowości.(abstrakt oryginalny)
EN
The period of the last two years has been marked with a rapid technological progress, in particular in the area of tele-information technology. Modern IT solution are used also in business, including accounting. Modern technologies contribute to: cost reduction or easy and fast data processing. Many activities are performed in the cyberspace. However, besides the positive aspects of development of IT technologies, there are visible threats in the form of undesired sharing of accounting data, their deletion or modification. The article deals with the problem of protection of accounting data in the case of corporate accounting service provided by an external entity against the improper access or use. The review has been made of legal acts regulating the question of protection of access to account book data as well as opinions presented by the representative of science. The real threats and methods of protection against accounting cyberattacks have been presented.(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Bibliografia
 • Helin A., Ustawa o rachunkowości. Komentarz, wyd. 6, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • inFakt, Księgowy - w biurze czy w chmurze?, https://www.infakt.pl/front/files/InFakt_ -Dzien_Ksiegowego.pdf
 • Klamut E., Ryzyko w działalności biur rachunkowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 15.
 • Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Kodeks etyki zawodowych księgowych, tłum. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2011, http://www.skwp.pl/files/ zg/Kodeks_etyki_IFAC.pdf
 • Seredyński R., Szaruga K., Komentarz do ustawy o rachunkowości, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2016.
 • Sokołek M., Zasady odpowiedzialności za rzetelność danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, w: Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. H. Żukowska, M. Zuba-Ciszewska, P. Bolibok, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 • W obronie cyfrowych granic. Czyli 5 rad, aby realnie wzmocnić firmy przed cyber ryzykiem, PwC, Warszawa, styczeń 2016, www.pwc.pl/badaniebezpieczenstwa
 • Ustawa o rachunkowości. Komentarz, red. E. Walińska, wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2016 r., poz. 1047.
 • Komunikat nr 10 Ministra Finansów z dnia 18.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 6, poz. 26, http://www.mf.gov.pl/ documents/764034/1194473/-DZIENNIK+URZ DOWY+MINISTRA+ FINANS W+NR+6+Z+DNIA+24+CZERWCA+2010+R
 • Załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.