PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 15, nr 2, cz. 1 | 49--62
Tytuł artykułu

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego - ujęcie pomocy publicznej i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tax Rulings - the View of State Aid and Enterprises' Competitiveness Growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono wytyczne dla wdrażania art. 107-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z punktu widzenia pomocy publicznej w formie środków podatkowych stanowiących interpretacje indywidualne prawa podatkowego. Przeprowadzono analizę statystyczną pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie UE z perspektywy wpływu tej pomocy na konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej. Za miarę konkurencyjności przyjęto wielkość PKB per capita, który w odniesieniu zarówno do całej Unii, jak i poszczególnych państw członkowskich określa poziom życia ludności oraz poziom rozwoju gospodarki. Jako okres badawczy przyjęto lata 2000-2015, tj. okres wdrażania dwóch najważniejszych strategii rozwojowych Unii Europejskiej - strategii lizbońskiej oraz strategii "Europa 2020". Przyjęto tezę, że wielkość pomocy publicznej w formie środków podatkowych udzielanej przez państwa członkowskie UE powinna być dodatnio skorelowana z wielkością PKB per capita tych państw, co oznaczałoby, że wraz ze wzrostem pomocy podatkowej dla przedsiębiorstw będzie wzrastać ich konkurencyjność, a w efekcie - konkurencyjność gospodarek państw członkowskich UE. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses guidelines for implementation of art. 107-109 of the Treaty on the Functioning of the European Union, from the point of view of State aid in the form of tax measures. The function of a tax ruling is to establish in advance the application of the ordinary tax system to a particular case in view of its specific facts and circumstances. For reasons of legal certainty, many national tax authorities provide prior administrative rulings on how specific transactions will be treated fiscally Statistical analysis was carried out on State aid granted by EU Member States in the period 2000-2015 - from the perspective of its impact on competitiveness of these countries. This should lead to verify the thesis that the amount of State aid granted by EU Member States, should be positively correlated with the size of the GDP per capita of these countries. (original abstract)
Rocznik
Strony
49--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Craig P., de Búrca G. (2003), EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford University Press, Oxford-New York.
 • Decyzja Komisji 2003/438/WE z dnia 16 października 2002 r. w sprawie pomocy państwa C 50/2001, spółki finansowe w Luksemburgu, Dz.U. L 153 z 20.6.2003.
 • Decyzja Komisji 2003/501/WE z dnia 16 października 2002 r. w sprawie pomocy państwa C 49/2001, centra koordynacyjne w Luksemburgu, Dz.U. L 170 z 9.7.2003.
 • Decyzja Komisji 2003/601/WE z 17 lutego 2003 r. w sprawie programu pomocy - dochody zagraniczne - wdrożonego przez Irlandię, Dz.U. L 204 z 13.8.2003.
 • Decyzja Komisji 2003/757/WE z dnia 17 lutego 2003 r., belgijskie centra koordynacyjne, Dz.U. L 282 z 30.10.2003.
 • Decyzja Komisji 2004/76/WE z dnia 13 maja 2003 r., francuska siedziba główna i ośrodki logistyczne, Dz.U. L 23 z 28.1.2004.
 • Decyzja Komisji 2004/77/WE z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie systemu decyzji podatkowych stosowanych do zagranicznych korporacji handlowych ze Stanów Zjednoczonych, Dz.U. L 23 z 28.1.2004.
 • Decyzja Komisji (UE) 2016/1699 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie programu pomocy państwa dotyczącego zwolnienia z opodatkowania nadmiernych zysków SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) wdrożonego przez Belgię, Dz.U. L 260 z 27.9.2016.
 • Decyzja Komisji (UE) 2016/2326 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) wdrożonej przez Luksemburg na rzecz grupy Fiat, Dz.U. L 351 z 22.12.2016.
 • Decyzja Komisji (UE) 2017/502 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) przyznanej przez Niderlandy na rzecz Starbucks, Dz.U. L 83 z 29.3.2017.
 • Dekker C. (2017), The "Effect on Trade between the Member States" Criterion: Is It the Right Criterion by Which the Commission's Workload Can Be Managed?, "European State Aid Law Quarterly", Vol. 16, No. 2.
 • European Commission (2001), European competitiveness report 2001, Luxembourg.
 • Eurostat (2017), http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home, dostęp: 28.06.2017.
 • Hildebrandt A. (2002), Competitiveness - attempts to define and measure the event, "European Communities", No. 3(126).
 • Kavanagh J., Robins N. (2015), Corporate Tax Arrangements Under EU State Aid Scrutiny, "European State Aid Law Quarterly", Vol. 14, No. 3.
 • Klonowska A. (2016), Cypr i Malta, w: S. Owsiak (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, PWE, Warszawa.
 • Nehring A. (2011), Stan i rozwój sektora MSP w Polsce, w: M. Matejun (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych iśrednich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Podsiadło P. (2015), Tax Subsidies and State aid in the European Union, "Argumenta Oeconomica Cracoviensa", No. 12.
 • Rossi-Maccanico P. (2015), A New Framework for State Aid Review of Tax Rulings, "European State Aid Law Quarterly", Vol. 14, No. 3.
 • Skowronek-Mielczarek A. (2011), Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: M. Matejun (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane - Dz.U. UE, C 83 z 30.03.2010.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawach połączonych C-182/03 i C-217/03, Belgia i Forum 187 przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:2006:416.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie C-182/08 Glaxo Wellcome, ECLI:EU:C:2009:559.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511607

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.