PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 29 | 185--195
Tytuł artykułu

Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Autorzy
Warianty tytułu
Consumer Protection in the Light of the Act Concerning the Complaint Handling Procedure by Financial Service Providers and Financial Ombudsman
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie analizy prawnej ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z punktu widzenia efektywności ochrony konsumenta. W pierwszej części autor bada zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony konsumenta w ujęciu porównawczym, zestawiając regulacje ustawy o Rzeczniku Finansowym z poprzednimi aktami normatywnymi regulującymi przedmiotowe kwestie, wprowadzonymi do porządku prawnego na podstawie uchwał KNF. Następnie autor przedstawia główne założenia normatywne oraz poddaje ocenie konkretne regulacje ustawy o Rzeczniku Finansowym. W szczególności autor bada zakres kompetencji Rzecznika Finansowego w stosunku do poprzednio istniejącego Rzecznika Ubezpieczonych, poddaje analizie "pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązania sporu" przed Rzecznikiem Finansowym oraz przedstawia cechy postępowania tzw. reklamacyjnego prowadzonego przez podmioty rynku finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to analyze Financial Market Participants Complaints Procedures and the Financial Ombudsman Act concerning the effectiveness of consumer protection in this Act. In the first part the author explores the range of objective and subjective consumer protection in comparative terms, comparing the regulations of the Financial Ombudsman Act and previous normative acts regulating subjected matters. The author then presents the main assumptions and evaluates the specific regulations of the Financial Ombudsman Act. In particular, the author examines the remit of the Financial Ombudsman in relation to the previously existing Insurance Ombudsman, analyzes "alternative proceedings to resolve the dispute" dealt by the Financial Ombudsman and presents the features of that proceedings and the features of so-called financial market participants complaint procedures.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
29
Strony
185--195
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Gnela, B. (red.) (2007). Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne. Kraków: Wolters Kluwers.
 • Gnela, B., Michałowska, K. (red.) (2015). Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego. Kraków: C.H. Beck.
 • Jakubiak-Mirończuk, A. (2008). Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych. Warszawa: Wolters Kluwers.
 • Pyrzyńska, A., Sokołowska, D. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań (639- 652). Warszawa: Wolters Kluwers.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.01.2016 w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym. Dz.U. 2016, poz. 92.
 • Sójka, T. (2015). Obowiązek lojalności wobec klienta. [W:] A. Olejniczak, J. Haberko, A. Terszkiewicz (red.), Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe. Warszawa: Wolters Kluwers.
 • Uchwała KNF 192/2015 z 26.05.2015. Dz. Urz. KNF z 2015, poz. 32, z 18.06.2015.
 • Uchwała KNF 116/11 z 10.05.2011. Dz. Urz. KNF z 2011, nr 5, poz. 16, z 21.06.2011.
 • Uchwała KNF 626/2015 z 17.11.2015. Dz. Urz. KNF z 2015, poz. 64, z 29.12.2015.
 • Ustawa z 17.11.1964 Kodeks postępowania cywilnego. T.j. Dz.U. 2014, poz. 101, ze zm.
 • Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi. T.j. Dz.U. 2014, poz. 94, ze zm.
 • Ustawa z 21.07.2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Dz.U. nr 157, poz. 1119, ze zm.
 • Ustawa z 5.08.2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dz.U. 2015, poz. 1348.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.