PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 29 | 229--243
Tytuł artykułu

Zamawianie usług społecznych w świetle nowych przepisów z zakresu zamówień publicznych

Warianty tytułu
Contracting Social Services According to New Polish Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie nowych regulacji prawnych w zakresie zamawiania usług społecznych i innych szczególnych usług w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowa regulacja prawna uprasza procedurę ich zamawiania, pozostawiając znaczną swobodę w zakresie jej ukształtowania zamawiającemu. Z uwagi na szczególny charakter tych usług zdecydowano, że podlegać będą nie tylko łagodniejszemu reżimowi, lecz także wyższemu progowi wartościowemu, niż próg mający zastosowanie do innych usług. Nowe przepisy wprowadzają także zamówienia zastrzeżone, których można udzielić wykonawcom spełniającym szczególne wymagania ustawowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to specify new regulations concerning contracting social and others specific services according to the revised Public Procurement Act. The new regulations simplify the procedure of contracting those services, leaving considerable freedom of its setting by the purchaser. Moreover, a new threshold for social and other specific services contracts is specified. New regulations have also introduced contracts reserved for social economy contractors who meet the statutory requirements.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
29
Strony
229--243
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Kożuch, B., Kożuch, A. (2011). Istota współczesnych usług publicznych. [W:] B. Kożuch, A. Kożuch (red.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie (s. 32-54). Pobrane z: http://www-isp.miks.uj.edu.pl/pliki/e-monografie/monografia-8.pdf (25.6.2016).
 • Lange, O. (1978). Ekonomia polityczna. Warszawa: PWN.
 • Pawelec, J. (2015). Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. 1. Komentarz do art. 74. Warszawa: C.H. Beck.
 • Piotrowska, A. (2015). Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 3 (46), 183-190.
 • Raczkiewicz, Z. (2009). Prawo wspólnotowe a udzielanie zamówień publicznych o wartościach podprogowych. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1, 23.
 • Robaczyński, W. (2014). Komentarz do art.70 (1) Kodeksu cywilnego, LEX. [W:] P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, B. Giesen, W.J. Katner, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, W. Robaczyński, M. Serwach, Z. Świderski, M. Wojewoda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Skoczny, T., Jurkowska, A., Bernatt M. (2008). Charakter usług świadczonych przez podmioty sektora pozarządowego w Polsce na tle definicji usług ekonomicznych oraz nieekonomicznych w prawie wspólnotowym, w szczególności w świetle zakresu Dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym 2006/123/WE, z uwzględnieniem orzecznictwa ETS. Pobrane z: http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/Uslugi nieekonomiczne - wersja final prof Skoczny.pdf (27.06.2016).
 • Szostak, R. (2014). Udzielanie drobnych zamówień wyłączonych spod przepisów Pzp. Zamówienia Publiczne Doradca, 4, 16.
 • Szydło, M. (2014). Opinia prawna na temat nowych unijnych dyrektyw w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji. Zeszyty Prawnicze, 2 (42), 110-132. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/DF5AC3744CB5DA8AC1257D540038B- 7DF/$File/Strony od ZP_2_2014-7_Marek SzydÅ‚o.pdf (26.6.2016).
 • Szymańska, A. (2016). Status drobnych zamówień transgranicznych - odrzucenie oferty przetargowej - glosa do wyroku TSUE z 16.4.2015 r. w sprawie C-278/14. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1, 163.
 • Zimmerman, J. (2014). Prawo administracyjne (s. 26), Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z 31.3.2004 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Dz. Urz. UE L, 134/114.
 • Dyrektywa w sprawie zamówień Publicznych Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/ UE z 26.2.2014 w sprawie zamówień publicznych. Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 65, z późn. zm.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 2014/25/UE z 26.2.2014. Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 243, z późn. zm.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji 2014/23/UE z 26.2.2014. Dz.U. UE L, nr 94, poz. 1.
 • Komunikat wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych z 1.08.2006. Dz. Urz. UE 2006, C 179/02. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX: 52006XC0801(01) (1.07.2016).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) nr 2195/2002 z 5.11.2002. Dz.U. L 340 z 16.12.2002, s. 1.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) z 7.06. 2016. Dz. Urz. UE.C 2016, nr 202, s. 47.
 • Ustawa o finansach publicznych z 27.8.2009. T.j. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 • Ustawa Kodeks cywilny z 23.4.1964. T.j. Dz. U. 2016, poz. 380, z późn. zm.
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004. T.j. Dz.U. 2015, poz. 2164, z późn. zm. Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 21.10.2016. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/612_u.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.