PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 158 | 117--134
Tytuł artykułu

Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw - przegląd narzędzi pomiaru

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation Activities of Polish Companies. Review of Measurement Tools
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują działalność mającą na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności, przeznaczając szereg nakładów na tę działalność. Rzadko jednak stosują wymierne narzędzia pomiaru i oceny efektów tych przedsięwzięć. Sprawne oraz nowoczesne zarządzanie firmą innowacyjną nakazuje dysponowanie odpowiednimi narzędziami analitycznymi, które można zastosować w praktyce. W niniejszym opracowaniu autor podejmuje się przeglądu narzędzi pomiaru działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, ich uporządkowania oraz dalszej identyfikacji problemu, jakim jest wybór odpowiednich mierników. Został tutaj przedstawiony w sposób syntetyczny obecny stan wiedzy, dotyczący pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa. Wykazano także potrzebę dalszych, pogłębionych badań w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
Companies more and more often undertake activities aimed at the innovativeness and competitiveness growth, allocating a lot of outlays within these activities. But they seldom apply calculable tools of measurement and evaluation of effects of these undertakings. The efficient and modern management of an innovation company assumes possessing appropriate tools to be used in practice. In the present paper the author reviews the tools measuring the corporate innovation activity, sets them in order and continues to identify the problem of the choice of appropriate measures. The present state of knowledge of corporate innovation measurement has been synthetically presented and the need for further in-depth research indicated.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego na rynku globalnym, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencyjności. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Juchniewicz, cz. I, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006.
 • Anthony D.S., Altman E.I., Johnson M.W., Sinfield J.V., Przez innowacje do wzrostu: jak wprowadzić innowację przełomową, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, za: A. Motyka, Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa, http://www.ptzp.org.pl/files/ konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/075.pdf, dostęp 21.01.2016
 • Baumol W, The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton University Press, Princeton 2002.
 • Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce. Perspektywa 2020, KPMG Polska, Warszawa 2013.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2015.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2015, opracowanie sygnalne GUS, Warszawa 25.10.2016
 • https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf
 • http://wyborcza.pl/magazyn/1,145247,18019268, Co_wymysli_chodnik__czyli_pol- ska_atrapa_rozwoju.html
 • https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Docu- ments/2014/Dojrzalosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-Polsce-KPMG-2014.pdf
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 • Kałowski A., Wysocki J., Innowacje - ocena w ujęciu mikro, mezo i makro, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Koczerga M., Sposób budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Mińska-Stuzik E., Szarzeć K., Innowacyjność przedsiębiorstw w krajach transformujących się - analiza porównawcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zeszyt Naukowy nr 246.
 • Nawrocki T., Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych, CeDeWU, Warszawa 2012.
 • Nowicka K., Innowacyjność sektora farmaceutycznego, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 11-12.
 • Osiadacz J., Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, PARP, Warszawa 2012.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Pilarczyk B., Innowacje w komunikacji marketingowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 9, Kraków 2011.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
 • Polska. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
 • Raport KPMG Polska, Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2013, https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Docu- ments/2014/Dojrzalosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-Polsce-KPMG-2014.pdf
 • Raport o stanie patentowania w Polsce, CRIDO Taxand, Warszawa 28.05.2015, http:// www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=25004
 • Raport PARP, Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa 2015.
 • Romanowska M., Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2016, nr 4.
 • Romanowska M., Mierzejewska W., Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Słodczyk J., Innowacje w branży rolno-spożywczej, Uniwersytet Opolski, Warszawa 2015.
 • Szymański G., Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Politechnika Łódzka, Łódź 2013.
 • Świt innowacyjnego społeczeństwa, red. P. Zadura-Lichocka, PARP, Warszawa 2013.
 • Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Weresa M.A., Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 • Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020, MNiSW, Warszawa 2009.
 • Wziątek-Kubiak, A., Balcerowicz E., Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, CASE, Warszawa 2009.
 • Zadura-Lichota P., Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, PARP, Warszawa 2015.
 • Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, red. S. Łobejko, Z. Pierścionek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.