PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 4 | nr 1 Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej | 97--107
Tytuł artykułu

Ryzyko działalności biznesowej polskich i niemieckich przedsiębiorców w kontekście uregulowań niemieckiego prawa upadłościowego

Warianty tytułu
The Risk of Business Activities Between Polish and German Entrepreneurs in the Context of German Bankruptcy Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób niemieckie prawo upadłościowe może wpłynąć na ryzyko prowadzenia biznesu pomiędzy polskimi, a niemieckimi przedsiębiorcami. W szczególności problem ten jest istotny w kontekście nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego.
Metodyka badań: Przeprowadzono przegląd uregulowań prawnych i innych źródeł wtórnych opracowanych przez Stowarzyszenie Syndyków Niemieckich oraz innych publikacji pozwalających na pogłębienie znajomości zjawiska oraz jego analizę krytyczną. W artykule wykorzystano także dane statystyczne, pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego i Bundesamtu, które pozwoliły na przybliżenie i zobrazowanie przedstawionego problemu.
Wyniki: Ryzyko zwrotu spłaconych wierzytelności w Niemczech jest realnym zagrożeniem dla polskich przedsiębiorców. Należy je uwzględnić w swojej strategii wejścia na rynek zachodnich sąsiadów. W przypadku większych kwot zwrotu mogą one zagrozić funkcjonowaniu małych i średnich firm poprzez utratę płynności, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do ich bankructwa.
Wkład i wartość dodana: Od wejścia w życie nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej sąd właściwy do wszczęcia postępowania upadłościowego na terenie Unii Europejskiej określa główny ośrodek podstawowej działalności (COMI). Należy zwrócić uwagę, gdzie znajduje się ten ośrodek w przypadku zagranicznego partnera, by wiedzieć, jakie jest właściwe prawo upadłościowe kontrahenta. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims at analysing the risk of business activities between Polish and German entrepreneurs in the context of German bankruptcy law. Both the essence and types of individual risk were specified, and then the evolution of German Insolvency law compared to other countries was presented. Particular emphasis is put on the return of repaid debts to the bankruptcy estate (clawback) in Germany. This particular risk is classified as legislative risk. At the end of this article reader can find the potential consequences for Polish entrepreneurs resulting from a possible clawback from the German receiver. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Strony
97--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, studentka
Bibliografia
 • Atradius. (2017). Barometr praktyk płatniczych. Pobrane z: https://atradius.pl/reports/paymentpractices-barometer-poland-2017.html.
 • Budzyński W. (2016). Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji zagranicznej. Warszawa: Poltext.
 • Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł. (2001). Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. Warszawa: WIG-Press.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2016). Eksport towarów i usług według krajów. Pobrane z: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_HZ_4.aspx2.
 • Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów. (1998). Rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń w związku z niewypłacalnością. Artykuł 2. Pobrane z: https://www.gesetzeim-internet.de/insvv/BJNR220500998.html.
 • Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów. (1994a). Ustawa o Upadłości. Artykuł 133. Pobrane z: https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__133.html.
 • Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów. (1994b). Ustawa o Upadłości. Artykuł 17. Pobrane z: https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__17.html.
 • Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów. (1994c) Ustawa o Upadłości. Artykuł 129. Pobrane z: https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__129.html.
 • Fedederalny Trybunał Sprawiedliwości. (2009). Wyrok sądu najwyższego z dnia 29 października 2009r. (IX ZR173/07). Pobrane z: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=1&nr=49722&pos=36&anz=573&Blank=1.pdf.
 • Fudaliński J. (2015). Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 85-104. https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030207
 • Hadyniak B. (2010). O niepewności, potrzebach i ryzyku. W: J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji (s. 13-29). Warszawa: C.H. Beck.
 • Bundesverband Credit Management (BvCM) e.V. (2014). Insolvenzanfechtung: BvCM-Umfrage bestätigt dringendenReformbedarf. Pobrane z: http://www.creditmanager.de/bvcmaktuell/pressemitteilungen/item/818insolvenzanfechtung-bvcm-umfrage-bestaetigtdringenden-reformbedarf.
 • Jajuga K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWN.
 • Kaczmarek T.T. (2012). Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym. Warszawa: Difin.
 • Kaczmarek T.T., Królak-Werwińska J. (2008). Handel międzynarodowy Zarządzanie ryzykiem. Rozliczenia finansowe. Warszawa: Oficyna a Wolters Kulwer business.
 • Kaczmarek T.T. (2005). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
 • Kaczmarek T.T. (1999). Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Gdańsk: ODDK.
 • Kaczmarek T.T. (2010). Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
 • Kondratowicz I., Ziółek A. (2017). Trudniej uciec z upadłością za granicę. Pobrane z:http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1056923,upadlosc-firmy.html.
 • Krawczyk A. (2017). Niemieckie przepisy zmienione, ale polskich przedsiębiorców i tak nie chronią, jak trzeba. Pobrane z: http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1066809.niemieckie-przepisy-zmienione-ale-polskich-przedsiebiorcow-i-tak-nie-chronia-jak-trzeba.html.
 • Kwiecień I. (2010). Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej. Warszawa: C.H. Beck.
 • Locke S. (2015). Wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Pobrane z: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/insolvenzanfechtung-wie-ein-blitz-aus-heiterem-himmel-13732802.html.
 • Nahotko S. (2001). Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Bydgoszcz: Opo.
 • Narodowy Bank Polski. (2015). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w2014 roku. Pobrane z: https://www.nbp.pl/publikacje/ib_raporty/raport_ib_2014.pdf.
 • Parlament Europejski i Rada (UE). (2015). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015R0848.
 • Pera J. (2017). An enterprise's financial stability and its sustainable growth. A risk-based perspective. International Entrepreneurship | Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 3(2), 49-62. https://doi.org/10.15678/PM.2017.0302.04
 • Skulski P. (2002). Ryzyko w handlu zagranicznym. W: J. Rymarczyk (red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika (s. 262-267). Warszawa: PWE.
 • Statystyki Bundesamtu. Insolvenzen. Pobrane z: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Insolvenzen/lrins01.html.
 • Stowarzyszenie Syndyków Niemieckich. (2015). Kennzahlen in der Insolvenz. Pobrane z: http://www.vid.de/wpcontent/uploads/2016/09/vid-fact-sheet-1-2015.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.