PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 4 | nr 1 Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej | 9--22
Tytuł artykułu

Determinanty handlu zagranicznego Polski mierzonego wartością dodaną

Warianty tytułu
Determinants of Poland's Foreign Trade Measured by Added Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: Celem artykułu jest zbadanie czynników wzrostu eksportu i importu wartości dodanej Polski w latach 2000-2014 oraz porównanie otrzymanych wyników z czynnikami determinującymi eksport i import brutto.
Metodyka badań: W artykule wykorzystano ogólny model grawitacji w handlu wyjaśniający polski eksport (import) brutto oraz mierzony wartością dodaną. Strumienie handlu wartością dodaną obliczono na podstawie światowych tablic przepływów międzygałęziowych pochodzących z bazy World Input-Output Database (WIOD, 2016).
Wyniki: Kierunek wpływu trzech podstawowych zmiennych w oszacowanym modelu (PKB handlujących krajów oraz odległość między nimi) na eksport (import) brutto oraz w kategoriach wartości dodanej był taki sam. Różniły się tylko wartości współczynników. Największe różnice dotyczyły odległości geograficznej, co można tłumaczyć istnieniem pośredniego handlu wartością dodaną.
Wkład i wartość dodana: Wykorzystanie w modelu grawitacji strumieni handlu wartością dodaną nie zmienia zatem istotnie oszacowań modeli oraz wartości wskaźników w porównaniu do oszacowań na podstawie strumieni handlu brutto. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to investigate the determinants of Polish value added exports and imports in the period of 2000-2014 and to compare obtained results with determinants of gross exports and imports. For this purpose generalised gravity model explaining Polish exports (imports) in gross and value added terms is used. Value added trade was computed on the basis of the world input-output tables (WIOD Release 2016). The main independent variables (GDP of trading countries and distance between them) have the same direction of impact both on value added exports (imports) and gross exports (imports). Only value of coefficients differs. The most difference concerns geographical distance. It results from indirect value added trade. Thus, estimates obtaining from the gravity model based on value added trade do not significantly differ from estimates from the model based on gross trade. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Badań Rynku; Konsumpcji i Koniunktur
Bibliografia
 • Ambroziak Ł. (2014). Uczestnictwo Unii Europejskiej w globalnym łańcuchu wartości. International Business and Global Economy, 33, 47-61. DOI: 10.4467/23539496IB.13.003.2388.
 • Ambroziak Ł. (2015). Wpływ fragmentaryzacji produkcji na polski handel zagraniczny maszynami i urządzeniami. Inwestycje zagraniczne w Polsce, 1,267-291.
 • Ambroziak Ł. (2016). Handel zagraniczny nowych państw członkowskich UE z Niemcami - analiza z wykorzystaniem międzynarodowych tablic przepływów międzygałęziowych. Unia Europejska.pl, 5, 7-19.
 • Ambroziak Ł. (2017). Pozycja konkurencyjna nowych państw członkowskich UE w handlu towarami zaawansowanymi technologicznie. Ekonomista, 5, 506-526.
 • Ambroziak Ł., Marczewski K. (2014). Zmiany w handlu zagranicznym Polski w kategoriach wartości dodanej. Unia Europejska.pl, 6, 6-17.
 • Baldwin R., Robert-Nicoud F. (2014). Trade-In-Goods and Trade-In-Tasks: An Integrating Framework. Journal of International Economics, 92(1), 51-62. DOI: 10.1016/j.jinteco.2013.10.002
 • Białowąs T., Wojtas M. (2014). The Role of Foreign Value Added in Creating Poland's Comparative Advantage in World Merchandise Exports. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 48(2), 31-40.
 • Cieślik E., Biegańska J., Środa-Murawska S. (2016). The Intensification of Foreign Trade in Post-Socialist Countries and Their Role in Global Value Chains. Acta Oeconomica, 66(3), 465-487. DOI: 10.1556/032.2016.66.3.5.
 • Folfas P. (2016). Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną - analiza porównawcza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Fronczek M. (2016). Na ile polski eksport jest polski? Eksport towarów przemysłowych według koncepcji mierzenia handlu wartością dodaną. Studia Ekonomiczne, 305, 43-56.
 • Grodzicki M.J. (2014). Global Value Chain and Competitiveness of V4 Economies. W: D. Kiendl-Wendner, K. Wach (red.), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives (13-31). Graz: Fachhochschule Joanneum.
 • Havlik P. (2014). Patterns of Structural Change in the New EU Member States. wiiw Research Paper, 394, Vienna.
 • Johnson R.C., Noguera G. (2012). Accounting For Intermediates: Production Sharing and Trade in Value-Added. Journal of International Economics, 86(2), 224-236. DOI: 10.1016/j.jinteco.2011.10.003.
 • Kaliszuk E. (red.). (2013). Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym. Nowe koncepcje, metody i wyzwania. Warszawa: IBRKK.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Ambroziak Ł., Molendowski E., Polan W. (2017). Intra-Industry Trade of the New EU Member States: Theory and Empirical Evidence. Warszawa: PWN.
 • Koopman R., Wang Z., Wei S-J. (2014). Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports. American Economic Review, 104(2), 459-494. DOI: 10.1257/aer.104.2.459.
 • Kuźnar A. (2017). Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości. Horyzonty Polityki, 8(22), 49-67. DOI: 10.17399/HP.2017.082203.
 • Nagengast A., Stehrer R. (2016). Accounting for the Differences Between Gross and Value Added Trade Balances. The World Economy, 39(9), 1276-1306. DOI: 10.1111/twec.12401.
 • Olczyk M., Kordalska A. (2017). Gross Exports Versus Value-Added Exports: Determinants and Policy Implications for Manufacturing Sectors in Selected CEE Countries. Eastern European Economics, 55(1), 91-109. DOI: 10.1080/00128775.2016.1254564.
 • Stehrer R. (2012). Trade in Value Added and the Value Added in Trade. WIIW Working Paper, 81, Vienna.
 • Stehrer R. (2013). Accounting Relations in Bilateral Value Added Trade. WIIW Working Papers, 101, Vienna.
 • Timmer M.P., Dietzenbacher E., Los B., Stehrer R., de Vries G.J. (2015). An Illustrated User Guide to the World Input-Output Database: the Case of Global Automotive Production. Review of International Economics, 23, 575-605. DOI: 10.1111/roie.12178.
 • Tinbergen J. (1962). Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. New York: Twentieth Century Fund.
 • WIOD (2016). World Input-Output Database, Release 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.