PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 4 | nr 1 Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej | 23--37
Tytuł artykułu

Rewolucja łupkowa a bezpieczeństwo energetyczne USA w latach 2007-2015

Warianty tytułu
The Shale Revolution and the US Energy Security in the Years 2007-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: Celem opracowania jest ocena wydobycia gazu łupkowego i jego oddziaływania na bezpieczeństwo energetyczne USA w latach 2007-2015.
Metodyka badań: Analiza obejmuje lata 2007-2015, natomiast zjawisko tam, gdzie to możliwe, pokazane jest w szerszym horyzoncie czasowym: 1970-2040, przy czym do 2016 roku ma ona charakter historyczny, zaś od 2017 - prognostyczny. Źródłem danych były amerykańska Energy Information Administration oraz bazy danych uznanych organizacji międzynarodowych (Bank Światowy) czy branżowych (BP).
Wyniki: Z przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa energetycznego USA wynika, że bezpieczeństwo energetyczne USA w okresie 2007-2015 znacząco poprawiło się. Podobny trend widać na przestrzeni lat 1970-2040 z wyjątkiem okresów kryzysów naftowych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oraz gwałtownego wzrostu cen ropy w pierwszej dekadzie nowego stulecia. Rok 2016 jest również jednym z punktów szeregu czasowego dla USA, w którym zanotowano jeden z najniższych poziomów wskaźnika, co oznacza jedną z najwyższych ocen bezpieczeństwa energetycznego tego kraju. Niewątpliwie jednym z czynników, które istotnie wpłynęły na ten fakt jest wydobycie gazu z łupków w USA. Produkcja tego węglowodoru niekonwencjonalnego poza samym zwiększeniem podaży na rynku krajowym ma również istotny wymiar w skali światowej.
Wkład i wartość dodana: W opracowaniu podejmuje się problematykę relatywnie nową zarówno z punktu widzenia horyzontu czasowego badań, jak i jej znaczenia w badaniach ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to assess shale gas extraction and its impact on US energy security in 2007-2015. The analysis covers the years 2007-2015, the phenomenon where possible is shown in a wider time horizon: 1970-2040, while by 2016 it has a historical character, and from 2017 - a prognostic one. The source of data was the American Energy Information Administration and databases of recognized international organizations (World Bank) or industry (BP). In the course of the research, a literature review related to energy security was used. In the empirical part, statistics based on secondary data were quoted. The US energy security assessment shows that the US energy security in the period 2007-2015 has significantly improved. A similar trend can be seen in the years 1970-2040, with the exception of periods of oil crises in the 1970s and 1980s, and a sharp rise in oil prices in the first decade of the new century. Year 2016 is also one of the points of the time series for the USA, in which one of the lowest levels of the index was recorded, which means one of the highest energy security assessments in this country. Undoubtedly one of the factors that significantly contributed to this fact is shale gas extraction in the USA. The production of this unconventional hydrocarbon, apart from increasing the supply on the domestic market, also has an important dimension on a global scale. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Strony
23--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bank Światowy (2017). World Bank Database. Fuel export as % of merchandise export. Pobrane z: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.FUEL.ZS.UN?view=chart w dniu 20.11.2017.
 • BP (2017). BP Statistical Review of World Energy. Pobrane z: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/natural-gas/natural-gas-prices.html w dniu 28.11.2017.
 • Constantini V., & Gracceva F. (2004). Social Costs and Energy Disruption. INDES Working Paper, 6. Brussels: Centre for European Policy Studies. Pobrane z: https://www.files.ethz.ch/isn/20167/006.pdf w dniu 20.05.2015.
 • Coq Ch., & Paltseva E. (2009). Measuring the Security of External Energy Supply in the European Union. SITE Working Paper, 2. Stockholm: Stockholm Institute for Transition Economies.
 • Davis M., Piontkivsky R., Pindyyuk O., & Ostojic D. (2005). Ukraine - The impact of higher natural gas and oil prices. Washington, DC: World Bank. Pobrane z: http://documents.worldbank.org/curated/en/796741468309269171/Ukraine-The-impact-of-higher-natural-gas-and-oil-prices w dniu 27.06.2014.
 • EIA (2015). World Shale Resource Assessments. Pobrane z: https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ w dniu 21.11.2017.
 • EIA (2016). Today in Energy. Pobrane z: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=27512 w dniu 20.06.2016.
 • EIA (2017a). How much shale gas is produced in the United States? Pobrane z: http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=907&t=8 w dniu 20.11.2017.
 • EIA (2017b). Natural gas. US shale production. Pobrane z: https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/res_epg0_r5302_nus_bcfa.htm w dniu 12.08.2017.
 • EIA (2017c). Natural gas. Shale gas production. Pobrane z: https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_prod_shalegas_s1_a.htm w dniu 20.11.2017.
 • EIA (2017d). US natural gas export. Pobrane z: https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9130us2a.htm w dniu 20.11.2017.
 • EIA (2017e). US natural gas import and export by state. Pobrane z: https://www.eia.gov/dnav/ng/NG_MOVE_STATE_DCU_NUS_A.htm w dniu 20.11.2017.
 • EIA (2018). U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Country. Pobrane z: https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_expc_s1_a.htm w dniu 23.01.2018.
 • Erdal L. (2015). Determinants of Energy Supply Security: An Econometric Analysis for Turkey, EGE Academic Review, 15, 153-163.
 • Fattouh B., Rogers H., & Stewart P. (2015). The US Shale Gas Revolution And Its Impact On Qatar's Position In Gas Markets. New York: Columbia/SIPA. Pobrane z: https://gallery.mailchimp.com/20fec43d5e4f6bc717201530a/files/The_US_Shale_Gas_Revolution_and_Its_Impact_on_Qatar_s_Position_in_Gas_Markets_March_2015.pdf w dniu 23.01.2018.
 • Frei C. (2004). The Kyoto Protocol: a victim of supply security?, Energy Policy, 32, 1253-1256.
 • Jędrzejczak A., & Rychlicki S. (2016). Rodzaje niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i ich charakterystyka. Pobrane z: http://nafta.wnp.pl/rodzaje-niekonwencjonalnych-zloz-ropy-naftowej-i-ich-charakterystyka,241885_2_0_0.html w dniu 20.04.2016.
 • Global Energy Institute (2017). Index Of U.S. Energy Security Risk. Pobrane z: https://www.globalenergyinstitute.org/sites/default/files/USIndexFinal2PDF.pdf w dniu 20.11. 2017.
 • Gomes I. (2015). Natural gas in Canada: what are the options of going forward? OIES Paper, 98. Oxford: Oxford Institute for Energy Studies. Pobrane z: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/05/NG-98.pdf w dniu 20.06.2016.
 • Gomes I., & Brandt R. (2016). Unconventional Gas in Argentina: Will it become a Game Changer? OIES Paper, 113. Oxford: Oxford Institute for Energy Studies. Pobrane z: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/10/Unconventional-Gas-in-Argentina-Will-it-become-a-Game-Changer-NG-113.pdf w dniu 29.11.2017.
 • Huntington H.G. (2004). Shares, gaps and the economy's response to oil disruptions, Energy Economics, 26(3), 415-424.
 • IEA (2017). China production. Pobrane z: https://www.iea.org/ugforum/ugd/china/ w dniu 27.11.2017.
 • Loeschel A., Moslener U., & Ruebbelke D.T.G. (2010). Indicators of energy security in industrialised countries, Energy Policy, 38, 1665-1671.
 • Mansson A., Johansson B., & Nilsson L.J. (2014). Assessing energy security: An overview of commonly used methodologies, Energy,73, 1-14.
 • Markandya A., Gracceva F., Constantini V., & Vicini G. (2007). Security of energy supply. Scenarios from the European Perspective, Energy Policy, 35, 210-226.
 • Melodie M. (2017). Shale gas production costs: historical developments and outlook. Rapid Response Energy Brief January 2017). Bruksela: Insight-e. Pobrane z: http://www.insightenergy.org/system/publication_files/files/000/000/067/original/RREB_Shale_Gas_final_20170315_published.pdf?1494419889 w dniu 20.11.2017.
 • Neumann A. (2004). Security of Supply in Liberalised European Gas Markets. Diplomarbeit. Frankfurt: Viadrina Universitaet.
 • PIG (2016). Państwowy Instytut Geologiczny, Pobrane z: http://www.pgi.gov.pl/instytut-geologiczny-surowce-mineralne/4059-gaz-upkowy-1-co-kryje-si-pod-terminem-niekonwencjonalnezoa-gazu w dniu 20.04.2016.
 • Sauter R., & Awerbuch S. (2003). Oil price volatility and economic activity: A survey and literature review, Paris: IEA.
 • Sovacool B., & Mukherjee I. (2011). Conceptualizing and measuring energy security: A synthesized approach, Energy Policy, 36, 5343-5355.
 • Stirling A. (1999). On the Economics and Analysis of Diversity. SPRU Electronic Working Paper Series, 28. Sussex: University of Sussex. Pobrane z: https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=sewp28&site=25 w dniu 20.06.2015.
 • Stirling A. (2010). Multicriteria diversity analysis. A novel heuristic approach for appraising energy portfolios, Energy Policy, 38, 1622-1634.
 • Turton H., & Barreto L. (2006). Long-term security of energy supply and climate change, Energy Policy, 34, 2232-2250.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.