PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 4 | nr 1 Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej | 39--48
Tytuł artykułu

Polityka w zakresie szkolnictwa zawodowego wobec globalnych wyzwań stojących przed rynkiem pracy

Warianty tytułu
Policy on Vocational Education and Training in the Light of Global Challenges for Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: Celem artykułu jest zaprezentowanie globalnych wyzwań stojących przed rynkiem pracy, w tym wyzwań stojących przez szkolnictwem zawodowym, i analiza działań podejmowanych przez podmioty publiczne (w tym głównie Unię Europejską) na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego. Wnioski z analizy umożliwią ocenę polityki publicznej w tym zakresie i posłużą jako inspiracja do wskazania rekomendacji wybranych działań dla decydentów politycznych.
Metodyka badań: Artykuł wykorzystuje przegląd literatury przedmiotu jako główną metodę badawczą - zastosowano przegląd istniejących opracowań analitycznych.
Wyniki: Artykuł zawiera rekomendacje dla krajowych i międzynarodowych polityk w zakresie szkolnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na poziomie ISCED-5.
Wkład i wartość dodana: Wkład artykułu w rozwój nauki leży w kompleksowym ujęciu wyzwań stojących przed rynkiem pracy (globalizacja, kryzys demograficzny, zmiana technologiczna) i odniesienie ich do problematyki wyższego szkolnictwa zawodowego (i koniecznych zmian w tym zakresie). (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to present the global challenges for labour market, with special focus on challenges for vocational education and training (VET) systems. Moreover, the article is aimed at analysis of VET policy at the European level and its compatibility with these challenges. The article is based on the literature review. The comprehensive assessment of this policy will be followed by some recommendation for both European and national VET policies. The article includes recommendations for national and international VET policies with special focus on the education at the ISCED-5 level. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Strony
39--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Arak P. (2014). Migracje. Ilu obywateli straciła Polska. Analiza Polityki Insight. Pobrane z: http://zasoby.politykainsight.pl/politykainsight.pl/public-analyses/140429-dane-migracje.htm w dniu 23.01.2018.
 • CEDEFOP (2016). Future skill needs in Europe: critical labour force trends. Pobrane z: www.cedefop.europa.eu/files/5559_en.pdf w dniu 23.01.2018.
 • Citibank (2016). Technology at Work v2.0: The Future Is Not What It Used To Be. Pobrane z: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf w dniu 23.01.2018.
 • Descy P. (2014). Projected labour market imbalances in Europe: policy challenges in meeting the Europe 2020 employment targets. W: Matching economic migration with labour market needs (ss. 315-333). Paris: OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264216501-en.
 • Geus A., Thode E., Weidenfeld T. (red.). (2016). Europe Reforms Labour Markets - Leaders' Perspectives. Berlin: De Gruyter.
 • Kędzierski M. (2012). Analiza powstawania i funkcjonowania globalnego reżimu uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych. W: A. Surdej, J. Brzozowski (red.) Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych, ss. 81-102. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kędzierski M., Rybkowski R. (2017). Zawodówki: reaktywacja. Rola wyższych szkół zawodowych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Pobrane z: http://cakj.pl/wp-content/uploads/2017/10/Raport-4-2017-B5.pdf w dniu 23.01.2018.
 • Komisja Europejska (2002), Copenhagen Process. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0018&from=EN w dniu 23.01.2018.
 • Manpower Group (2016). Human Age 2.0. Future forces at work. Pobrane z: http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/aedec655-2cc6-4e8b-8795-5f4d892ea277/Human+Age+2.0++Future+Forces+at+Work.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aedec655-2cc6-4e8b-8795-5f4d892ea277 w dniu 23.01.2018.
 • Popławski K. (2015). Ekonomiczne konsekwencje kryzysu migracyjnego dla Niemiec. Analizy OSW. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-09-23/ekonomiczne-konsekwencje-kryzysu-migracyjnego-dla-niemiec w dniu 23.01.2018.
 • Standing G. (2017). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sułkowski M. (2016). Polityczne konsekwencje kryzysu imigracyjnego w Niemczech. Chrześcijaństwo, świat, polityka, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, vol. 20, 59-72. DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2016.20.1.04.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.