PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 4 | nr 1 Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej | 49--60
Tytuł artykułu

Wpływ outsourcingu na wybrane aspekty rozwoju ekonomicznego na przykładzie miasta Krakowa

Warianty tytułu
The Influence of Outsourcing Services on the Selected Aspects of Economic Development on the Example of Cracow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: Celem artykułu jest prezentacja rozwoju outsourcingu usług i próba oceny jego znaczenia w rozwoju ekonomicznym miasta na przykładzie Krakowa.
Metodyka badań: Badania opierają się na metodzie desk research oraz analizie źródeł: literatury przedmiotu oraz dostępnych danych pochodzących z Banku Światowego.
Wyniki: Offshoring w coraz większym zakresie kształtuje przepływ wymiany handlowej między gospodarkami poszczególnych krajów stając się jednym z głównych czynników rozwoju. Analiza światowych rankingów najchętniej wybieranych miejsc na lokowanie inwestycji w zakresie branży outsourcingowej wskazuje, że inwestorzy coraz chętniej wybierają państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę. Kraków zajmuje jedno z czołowych miejsc na świecie wśród najbardziej atrakcyjnych miast dla lokalizacji usług outsourcingowych, a ponadto branża ta w tym mieście stale się rozrasta. Powstają nowe miejsca pracy w sektorze outsourcingu i jednocześnie tworzone są stanowiska w otoczeniu tej gałęzi gospodarki. Równocześnie na inne branże ma wpływ pozytywny efekt dochodowy tworzony przez pracowników centrów usług. Dzięki generowanym korzyściom sektora outsourcingu daje miastu możliwość dalszego rozwoju ekonomicznego.
Wkład i wartość dodana: Artykuł jest aktualną analizą i próbą ewaluacji outsourcingu na gospodarkę lokalną i w tym aspekcie stanowi wartość dodaną do istniejącego stanu wiedzy naukowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the outsourcing of services and to assess its importance in development of a region by the example of Cracow. The research problem touched in this article concerns the real influence of outsourcing on the selected aspects of economic development of Cracow. The analyses are based on the desk research method and the study of sources such as source literature and available data from World Bank data base. Offshoring shapes commercial exchange between particular countries. The analysis of global rankings of the most preferable locations for outsourcing processes shows that investors are more willing to choose the countries of Central and Eastern Europe. In this area Poland became the undisputed leader. The article focuses on Poland and the state of the outsourcing industry in our country with a special view on Cracow. There are mentioned the reasons why the city is considered to be one of the most attractive outsourcing locations in the world. It describes an impact of the outsourcing sector on Cracow and how it affects the city's development. The growing outsourcing industry generates needs that affect the development of other sectors in the economy. At the end, there are outlined development perspectives for the city related to the discussed industry, including the barriers to this development frequently mentioned in the source literature. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Strony
49--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, studentka
Bibliografia
 • 2016 A.T. Kearney Global Services Location Index™ Top 20. Pozyskano z https://www.atkearney.com/strategic-it/global-services-location-index w dniu 3.05.2017
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warszawa 2016.
 • Bilans kompetencji branży BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy z przeprowadzonych badań, raport przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012.
 • Blinder A.S. (2006). Offshoring: The Next Important Industrial Revolution?. Pozyskano z www.foreignaffairs.com/articles/2006-03-01/offshoring-next-industrial-revolution w dniu 26.11.2017
 • Bojańczyk M. (2008). Rynek kapitałowy w Indiach. Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie.
 • Boradko K. (2013). Turystyka Biznesowa w Krakowie na tle wybranych miast polskich. Pozyskano z https://www.wuj.pl/UserFiles/File/Prace Geograficzne 134/04_Borodako.pdf w dniu 5.06.2017
 • Ciesielska D. (2009). Offshoring usług: wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Colliers Intarnational. Improving through moving. Perspektywy sektora BPO w Polsce. Pozyskano z www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=10508 w dniu 6.06.2017.
 • Halemba M., & Babińska D. (2016). Captive offshoring services for SMEs in Poland: The role of mutual trust and cultural aspects. International Entrepreneurship | Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(2), 213-232.
 • Hutzchenreuter T., Lewin A.Y., Ressler W. (2011). The Growth of White-collar Offshoring: Germany and US from 1980 to 2006. European Management Journal.
 • Made in Kraków. Sektor Zaawansowanych Usług Biznesowych i Technologii. Pozyskano z http://www.aspire.org.pl/wp-content/uploads/Made-in-Krakow_slide-deck_final_PL_forwebsite.pdf w dniu 05.06.2017
 • Malik R. (2016). Lokalizacja w offshoringu usług. Warszawa: CeDeWu.
 • Meredith R. (2009). Chiny i Indie - supermocarstwa XXI wieku. Warszawa: Media Lazar.
 • Meyer T. (2006). Nearshoring to Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main: Deutsche Bank Research.
 • Micek G., Działek J., Górecki J. (2010). Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mitręga D. (1995). Industrializacja - indyjska droga ku nowoczesności. W: J. Żabińska (red.), Strategie rozwojowe i polityka przemysłowa w wybranych krajach Azji i Ameryki Łacińskiej (s. 77-84). Katowice: Wydawnictwo AE.
 • Myszkowska M. (2014). The Scale and Characteristics of Services Offshoring in the Visegrád Countries. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2(3), 33-46. https://doi.org/10.15678/EBER.2014.020304
 • Rybiński K. (2007). Globalizacja w trzech odsłonach: offshoring - globalne nierównowagi - polityka pieniężna. Warszawa: Difin.
 • Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowy w Polsce 2016. Pozyskano z http://absl.pl/wp-content/uploads/2016/10/Raport_ABSL_2016_PL.pdf w dniu 30.11.2017
 • The World Bank (2017). Foreign direct investments, net inflows. Pozyskano z https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD w dniu 2.05.2017
 • Tholons Top 100 Outsourcing Destinations 2016. Pozyskano z http://www.tholons.com/TholonsTop100/pdf/Tholons_Top_100_2016_Executive_Summary_and Rankings.pdf w dniu 30.05.2017
 • Unctadstat. Exports and imports by service-category, shares and growth, annual, 2005-1016. Pozyskano z http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=17629 w dniu 6.06.2017
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511713

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.