PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 (CD) | 257--267
Tytuł artykułu

Wirtualizacja komunikacji a marketing bezpośredni w sektorze usług bankowych

Warianty tytułu
Virtualization of the Communication and Direct Marketing in the Banking Services Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wirtualizacja otoczenia, oferując zindywidualizowane produkty i usługi polegająca na nawiązywaniu bezpośredniego dialogu z klientem staje się stałym zjawiskiem w obecnej rzeczywistości. Nowe technologie, komputeryzacja, dynamiczny rozwój Internetu sprawiają, że cel marketingu bezpośredniego, jakim jest budowanie relacji z klientem i szybka reakcja na jego potrzeby, są w zasięgu każdego uczestnika rynku. Firmy świadczące usługi bankowe koncentrują swoje działania z zakresu marketingu bezpośredniego w celu: polepszenie wizerunku marki, zwiększenia poziomu sprzedaży, a przede wszystkim w celu stworzenie poczucia więzi z odbiorcami dystrybuowanych informacji. Niskie koszty marketingu oraz powszechny dostęp do szerokiego grona odbiorców, spowodował tworzenie się w sieci komunikacji między przedsiębiorcą, a potencjalnym oraz faktycznym klientem. Głównym celem artykułu było wyłonienie głównych kanałów przepływu informacji, które mogą być wykorzystane jako kanał marketingu bezpośredniego w instytucja finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Virtualization of the environment, offering individualized products and services consisting in establishing a direct dialogue with the client, becomes a constant phenomenon in the present reality. New technologies, computerization and dynamic development of the Internet make the goal of direct marketing, which is building a customer relationship and quick response to its needs, within the reach of each market participant. The companies providing banking services focus their activities in the field of direct marketing in order to: improve the brand image, increase the level of sales, and above all to create a sense of ties with recipients of distributed information. Low marketing costs and widespread access to a wide range of recipients caused the creation of communication between the entrepreneur and the potential and the actual client in the network. The main purpose of the article was to select the main channels of information flow that can be used as a direct marketing channel in a financial institution. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
257--267
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bauer, Connie L., Miglautsch J. (1992). A Conceptual Definition of Direct Marketing. Journal of Direct Marketing, (Spring), s. 7-17.
 • Chmielarz W. (1999). Systemy elektronicznej bankowości i cyfrowej płatności. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna.
 • Czupryna K. (2004). Skuteczny marketing bezpośredni. Kraków: IFC PRESS.
 • Gołąb-Andrzejak E., Badzińska E. (2015). Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji - studium przypadku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 875: Problemy zarządzania, finansów i marketingu (41, t. 1), s. 81-91.
 • Grzywińska-Rąpca M., Grzybowska-Brzezińska M. (2017). Determinanty zachowań klientów e-banków. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (45), Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie s. 335-346.
 • Mazurek-Łopacińska K. (1999). Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Otto J. (1994). Marketing bezpośredni czyli jak zaprzyjaźnić się z klientem. Warszawa: Business Press.
 • Porębska-Miąc T. (2000). Bankowość elektroniczna jako element e-biznesu. W: A. Gospodarowicz (red.) Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 855. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Szuman-Dobska M., Dobski P. (1999). Marketing bezpośredni - marketing w praktyce. Warszawa: WPE Infor.
 • Świecka B. (2007). Bankowość elektroniczna. Warszawa: CEDEWU.
 • Trojanowski M. (2010). Marketing bezpośredni: koncepcje - zarządzanie - instrumenty. Warszawa: PWE.
 • http://businessinsider.com.pl/media/rynek-reklamy-w-2016-roku-w-polsce-i-na-swiecie/fxrt3mw (21.12.2017).
 • http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2016/entertainment-and-media-outlook-2016-2020-polska-perspektywa-pwc.html (21.12.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.