PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 158 | 135--156
Tytuł artykułu

Znaczenie inwestycji podmiotów z kapitałem zagranicznym dla zatrudnienia w usługach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Investment Made by Entities with Foreign Capital on Employment in Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia nakładów inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym w usługach dla zatrudnienia w tym obszarze gospodarki polskiej. Przedmiotem analizy są nakłady inwestycyjne i pracujący. Dla realizacji celu wykorzystano analizę porównawczą dynamiki i struktury oraz relacji nakładów inwestycyjnych i pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym, funkcjonujących w sekcjach sektora usług oraz nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących ogółem w sektorze usług. Korzystano z danych GUS oraz Eurostat z lat 2009-2015. Pogłębieniu analizy posłużyła wiedza zawarta w literaturze, w tym w raportach dotyczących inwestycji zagranicznych oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce. Wyniki analizy pozwoliły ustalić, że inwestycje podmiotów z kapitałem zagranicznym w usługach lokalizowane są przede wszystkim w pracochłonnych sekcjach usługowych, z uwagi na dostępność w Polsce zasobów stosunkowo dobrze wykwalifikowanej, a jednocześnie relatywnie taniej siły roboczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the Identification of impact of investment outlays of entities with foreign capital in services on the employment in this sector of the Polish economy. The analysis focuses on the investment and employees. In order to achieve the goal a comparative analysis method was applied with regard to the dynamics, structure and relations between investment outlays, and employees in entities with foreign capital operating the sections of the service sector and the total investment outlays and number of employees in the service sector. The GUS and Eurostat 2009-2015 data were used. The analysis was deepened thanks to the knowledge included in the literature, including reports on foreign investment and the situation on the labour market in Poland. The results of the analysis indicate that the investment of entities with foreign capital in services is located primarily in the labour intensive sections due to the availability of resources in Poland of well qualified, and a relatively cheap too, labour force.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
135--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Analiza sektora branży ochrony w Polsce za lata 2007-2010, Biuro Zarządu Polskiego Związku Pracodawców "OCHRONA", Warszawa 2011.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM, Raport 2005, nr 46.
 • Bombińska E., Pozycja podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce w okresie poakcesyjnym, "Unia Europejska.pl" 2014, nr 5.
 • Burak A., Skończmy z kolonialnym uzależnieniem, "Wprost" 2016, 20-26 lutego.
 • Chojna J., Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce narodowej Polski, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 1996.
 • Chojna J., Pozycja podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski w 2014 roku na tle tendencji długookresowych, w: Raporty. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2016.
 • Cieślik A., Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na rynek pracy w kraju goszczącym, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 4.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym, GUS, Warszawa 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
 • Freitag-Mika E., Bezpośrednie i pośrednie efekty napływu inwestycji zagranicznych do Polski w sferze zatrudnienia i czynników jakościowych, w: Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji, red. E. Freitag-Mika, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2006.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Wpływ inwestycji podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług na zatrudnienie w Polsce, w: Sektor usług w rozwoju rynku pracy, red. L. Kuczewska, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2016 (maszynopis).
 • Kojima K., Direct Foreign Investment. A Japanese Model of Multinational Business Operations, Croom Helm, London 1987.
 • Majewski R., Przepływy kapitału finansowego w formie inwestycji bezpośrednich jako element przemian strukturalnych gospodarki polskiej, w: Przepływ kapitału intelektualnego i finansowego - aspekty lokalne i globalne, red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, WSZFiZ w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Pilarska C., Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangeres in the Contex of Poland's Integration with the European Union, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia" 2001, nr 1.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
 • Rynek B+R+I w Polsce. Wsparcie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Warszawa 2015.
 • Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2015, http://www.ey.com/pl/pl/issues/business-e- nvironment/ey-european-attractiveness-survey-2015.
 • Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2015 r., http://stat.gov.pl/obszary-te- matyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i technika/dzialal- nosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2014-r-,8,4.html.
 • ec.europa.eu/Eurostat/tgm/table
 • http://biurokarier.wsiz.pl/pliki/RYNEK-PRACY-W-POLSCE-I-INNYCH-KRA- JACH-UE.pdf.
 • Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce, PAIiIZ, Warszawa, http//:paiz.gov.pl
 • Perspektywy rozwoju rynku transportu drogowego na najbliższe kilkanaście lat i analiza obecnej sytuacji, http://40 ton.net/perspektywy-rozwoju-rynku-transportu-dro- gowego-na-najblizsze-kilkanascie-lat-i-analiza-obecnej-sytuacji/
 • Rynek IT, http://www.paiz.gov.pl/publikacje/opracowania_sektorowe
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511751

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.