PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 29 | 285--297
Tytuł artykułu

Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego co do umów mających za przedmiot wykonanie usług

Autorzy
Warianty tytułu
Effects of Declaring Bankruptcy by Liquidation of the Bankrupt's Assets Regarding Contracts on Providing Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Otwarcie postępowania upadłościowego łącznie z likwidacją majątku upadłych spółek wywiera wpływ na aktualne umowy, w których dłużnik jest stroną. Skutki postępowania upadłościowego na realizację aktualnych umów, w których dłużnik jest stroną mogą być podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje efekty zachodzące od momentu otwarcia postępowania upadłościowego z mocy prawa. Inne grupy efektów stanowią podstawę prawną dla syndyka do zmodyfikowania aktualnych umów, uwzględniając konkretne okoliczności sytuacji dłużnika. Polski ustawodawca wydaje się nie być konsekwentny w kwestii zamówień na usługi w przypadku postępowania upadłościowego z uwzględnieniem artykułów 98 i 102 prawa upadłościowego. Artykuł dotyczy problemu skutków prawnych prawa upadłościowego dotyczących umowy o świadczenie usług, wskazując na konieczność ochrony interesów wierzycieli, jak również interesów osób trzecich.(abstrakt oryginalny)
EN
Opening of bankruptcy proceedings including liquidation of the bankrupt's assets effects current contracts to which debtor is party. The effects of bankruptcy proceedings on current contracts to which debtor is party may be divided into two groups. The first group covers effects taking place form the moment of opening of bankruptcy proceedings by force of law. The other group of effects constitute legal basis for the syndic to modify current contracts taking into account concrete circumstances of the debtor's situation. The Polish legislator seems to be not consistent regarding service contracts in case of bankruptcy proceedings taking into account Article 98 and 102 of bankruptcy law. The article deals with problem of legal effects of bankruptcy law regarding service contract indicating the necessity to protect the interests of creditors as well as the interests of third parties.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
29
Strony
285--297
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Chrapoński, D. (2010). Komentarz do art. 98 i art. 102. [W:] A. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz (s. 248-249, 257). Warszawa: LexisNexis.
  • Gurgul, S. (2011). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wyd. 8. Warszawa: C.H. Beck.
  • Świeboda, Z. (2006). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
  • Węgrzynowski, Ł. (2011). Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Ustawa z 23.04.1964 Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93, ze zm.
  • Ustawa z 26.06.1974 Kodeks pracy. Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141, ze zm.
  • Ustawa z 28.02.2003 Prawo upadłościowe. Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535, ze zm.
  • Ustawa z 15.05.2015 Prawo restrukturyzacyjne. Dz.U. 2015, poz. 978.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.