PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 (CD) | 246--256
Tytuł artykułu

Studenci zagraniczni na polskich uczelniach wyższych : uwarunkowania i praktyka

Warianty tytułu
International Students on Polish Universities : Conditions and Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Internacjonalizacja jest dla polskich uczelni wyższych jednym z kluczowych wyzwań strategicznych. Odnosi się zarówno do dydaktyki jak i nauki, przy czym w niniejszym artykule uwaga skoncentrowana będzie wyłącznie na obszarze dydaktyki, w szczególności na obecności studentów zagranicznych na polskich uczelniach wyższych. Podjęcie wyzwań związanych z internacjonalizacją wymaga stworzenia atrakcyjnych programów edukacyjnych w języku angielskim oraz opracowania i wdrożenia strategii marketingowych ukierunkowanych na pozyskiwanie studentów zagranicznych. Motywy internacjonalizacji w sektorze szkolnictwa wyższego mają zróżnicowanych charakter - ekonomiczny, społeczno-kulturowy i polityczny. Niewątpliwym jednak efektem internacjonalizacji jest wpływ na rozwój uczelni, podnoszenie jakości kształcenia i stymulowanie innowacyjności. W artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania o uwarunkowania internacjonalizacji uczelni wyższych w Polsce oraz praktykę w tym zakresie, w świetle zmian otoczenia. Szczególnie uwaga zostanie próbie analizy z perspektywy pozyskiwania studentów zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Internationalization is one of the key strategic challenges for Polish universities. It applies both to didactics and science, and in this article attention will be focused only on the area of didactics, in particular on the international students at Polish universities. Undertaking challenges related to internationalization requires the creation of attractive educational programs in English as well as the development and implementation of marketing strategies aimed at acquiring foreign students. The motives for internationalization in the higher education sector are diverse - economic, socio-cultural and political. However, the undoubted effect of internationalization is the impact on the university's development, improving the quality of education and stimulating innovation. The article will attempt to answer questions about the conditions of internationalization of universities in Poland and practice in this area, in the light of changes in the environment. Particular attention will be given to the analysis of the acquisition of foreign students. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
246--256
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Daniels J. (2013). Internationalisation, higher education and educators' perceptions of their practices, Teaching in Higher Education, Vol. 18, No. 3, 236-248.
 • Doiz A., Lasagabaster D., Sierra J. (2013). Globalisation, internationalisation, multilingualism and linguistic strains in higher education, Studies in Higher Education, 2013 Vol. 38, No. 9, 1407-1421.
 • Domański T. (2017). Internacjonalizacja polskich uczelni wyższych, [w:] Domański T., Stępień-Kuczyńska A., Włodarska-Frykowska A. (red), Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 63-80.
 • Erasmus+, http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2017/01/komunikat-30lat.pdf dostęp z dnia 1.12.2017.
 • Graf L. (2009). Applying the Varieties of Capitalism Approach to Higher Education: comparing the internationalisation of German and British universities, European Journal of Education, Vol. 44, No. 4, Part II, 569-585.
 • Guo S., Chase M. (2011). Internationalisation of higher education: integrating international students into Canadian academic environment, Teaching in Higher Education, Vol. 16, No. 3, June 2011, 305-318.
 • Flaeca E. (2017). Core Processes Roadmap to Deploy the Higher Education Institution's Internationalization Strategy, TEM Journal, Volume 6, Issue 1, 85-92.
 • Husen T., Postlethwaite N. (ed.) (1994). International Encyclopedia of Education: Research and Studies, Pergamon.
 • http://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-studenci-17-listopada-miedzynarodowy-dzien-studenta,19,3.html dostęp z dnia 1.12.2017.
 • Kerklaan V., Moreira G., Boersma K. (2008). The Role of Language in the Internationalisation of Higher Education: an example from Portugal, European Journal of Education, Vol. 43, No. 2, 241-255.
 • Knight J. (2003). Updating the definition of internationalization, International Higher Education, no 33.
 • Nowakowska L., Kurtyka O., Zgoda Z. (2017). Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego z perspektywy studentów wybranych uczelni Polski i Francji, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 85.
 • OECD, (2017). Education at a Glance 2017, OECD Indicators, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-en
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.