PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 158 | 179--199
Tytuł artykułu

Przemysły kultury w erze dostępu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Culture Industries in the Access Era
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemysły kultury, gdzie wytwarza się produkty kultury przeznaczone do masowej reprodukcji, dystrybucji i eksportu, okazały się szczególnie podatne na przemiany technologiczne, jakie charakteryzują tzw. erę dostępu. Można wręcz mówić o twórczej destrukcji, jaka się dokonuje w tych obszarach. Z jednej strony innowacje w dziedzinie cyfryzacji spowodowały wyczerpanie się dotychczasowych modeli biznesowych, gwałtowny spadek przychodów, a nawet widmo niemożności finansowania produkcji kulturalnej przez firmy. Z drugiej strony, mówić można o rozwoju rynków dóbr komplementarnych: dostępu i IT, a także o powstawaniu nowych firm i modeli biznesowych. Przemiany te skutkują poważnymi wyzwaniami, szczególnie dla krajowej polityki kulturalnej. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie zagrożenia, wyzwania i szanse dla przemysłów kultury, gospodarki i ogólnego dobrobytu kryją się na styku gospodarki cyfrowej i przemysłów kultury.(abstrakt oryginalny)
EN
Culture industries, which produce culture products for mass reproduction, distribution and export prove particularly sensitive to technological transformations characteristic of the so-called access era. It is really possible to speak about creative destruction occurring in these areas. On the one hand, the innovation in the area of digitalisation caused the termination of the so-far business models, rapid decline in revenues, and even inability to finance culture production by business companies. On the other, it is possible to speak about the development of markets of complementary goods: access and IT, and also the creation of new companies and business models. These transformations result in serious challenges, especially for the domestic cultural policy. The article aims to answer the question what threats, challenges and opportunities for culture industries, economy and general prosperity are found at the intersection of digital economy and culture industries.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Benghozi P.-J., Paris T., Lindustrie de la musique a lage Internet, "Gestion 2000" 2001, nr 2.
 • Benhamou F., Politique culturelle, fin de partie ou nouvelle saison?, La Decouverte, Paryż 2015.
 • Bomsel O., Charbonnel J., Le Blanc G., Zacaria A., Enjeux economiques de la distri- bution des contenus, Paryż 2004, pre-print, http://www.dphu.org/uploads/attache- ments/books/books_1808_0.pdf
 • Bomsel O., Ranaivoson H., Decreasing Copyright Enforcement Costs: The Scope of a Graduated Response, "Review of Economic Research on Copyright Issues" 2009, nr 6(2).
 • Castells M., Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań 2003.
 • Caves R.E., Creative Industries - Contracts Between Art & Commerce, Harvard University Press, Harvard 2002.
 • Chałubińska-Jentkiewicz K., Po pierwsze kultura, głupcze: rzecz o znaczeniu polskiej prezydencji dla bezpieczeństwa kulturowego w Unii Europejskiej: aspekty prawne, "Zeszyty Naukowe AON" 2013, t. 90, nr 1.
 • Chantepie P., Le Diberder A., Revolution numerique et Industries culturelles, La Deco- uverte, Paryż 2010.
 • Demsetz H., Toward a theory of property rights, "The American Economic Review" 1967, t. 57, nr 2.
 • Giraud P.-N., Principes deconomie, La Decouverte, Paryż 2016.
 • Hannaford S., Market Domination!: The Impact of Industry Consolidation on Competition, Innovation, and Consumer Choice, Praeger, Westport, Conn., Londyn 2007.
 • Hesmondhalgh D., The Cultural Industries, Sage, Londyn 2012.
 • Ilczuk D., Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Janowska A., Wpływ rewolucji cyfrowej na zmianę modelu funkcjonowania branży fonograficznej w kontekście prawa autorskiego, pre-print, https://www.academia. edu/1996824/Wp%C5%82yw_rewolucji_cyfrowej_na_zmian%C4%99_modelu_ funkcjonowania_bran%C5%BCy_fonograficznej_w_kontek%C5%9Bcie_prawa_ autorskiego
 • Janowska A., Lavenir de la musique apres la revolution numerique: opportunites et contraintes pour l'industrie du disque, "Societes. Revue des Sciences Humaines et Sociales" 2011, nr 112.
 • Janowska A., Polityka publiczna w zakresie otwartych zasobów: Unia Europejska, "Studia z Polityki Publicznej" 2014, nr 4.
 • Janowska A., Spór o dostęp do dóbr kultury - czas na innowacyjne modele biznesowe, w: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej, red. A. Zorska, B. Jung, M. Molęda-Zdziech, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Kasprzak R., Przemysły kreatywne w Polsce: uwarunkowania i perspektywy, Kamon Consulting, Warszawa 2013.
 • Keen A., Kult amatora: jak Internet niszczy kulturę, WAiP, Warszawa 2007.
 • Konstytucja RP, https://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/i-rzeczpospolita
 • Kowalski T., Media na rynku: wprowadzenie do ekonomiki mediów, WAiP, Warszawa 2006.
 • Kowalski T., Między twórczością a biznesem: wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce, WAiP, Warszawa 2008.
 • Nelson P., Information and Consumer Behavior, "The Journal of Political Economy" 1970, nr 78(2).
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948 r., http://www.unesco.pl/fileadmin/ user_upload/pdf /Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
 • Rifkin J., Wiek dostępu: nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 • Rifkin J., Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2016.
 • Smith C., Future of the Book and Library Creatively Explored, "New Library World" 2014, t. 115, nr 5/6.
 • Stigler G.J., Becker G.S., De gustibus non est disputandum, "The American Economic Review" 1977, t. 67, nr 2.
 • Towse R., Ekonomia kultury: kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 • 2016 Entertainment & Media Industry Trends, http://www.strategyand.pwc.com/per- spectives/2016-entertainment-media-industry-trends
 • Bomsel O., Media Ecosystems: Advertising And Publishing Protocols, IPdigIT, http:// www.ipdigit.eu/2014/07/media-ecosystems-advertising-and-publishing-protocols
 • Ebooki i Audiobooki - Kup lub wypożycz - Biblioteka Internetowa Ibuk.pl, http:// www.ibuk.pl/abonament
 • Global Book Publishing Market Research, http://www.ibisworld.com/industry/glo- bal/global-book-publishing.html
 • Hadopi, https://www.hadopi.fr/
 • Internet Radio Trends Report-2015, XAPP Media, http://xappmedia.com/wp-con- tent/uploads/2015/01/Internet-Radio-Trends-Report-2015_january.pdf, 2015.
 • KEA, The Economy of Culture in Europe, http://ec.europa.eu/culture/library/studies/ cultural-economy_en.pdf, 2006.
 • Książka na świecie i w Polsce, http://print-partner.com.pl/print_pub/publik/2015/ ksiazka-na-swiecie-i-w-polsce.html
 • Legalna Kultura - Misja, http://legalnakultura.pl/pl/legalna-kultura/misja
 • Netflix - Statistics & Facts, https://www.statista.com/topics/842/netflix/
 • OECD Digital Economy Outlook 2015, Read Edition, http://www.keepeek.com/Digi- tal-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlo- ok-2015_9789264232440-en
 • Spotify Segment Revenue 2015, Statistic, https://www.statista.com/statistics/245125/ revenue-distribution-of-spotify-by-segment/
 • Spotify vs. Apple Music: Which service is the streaming king?, http://www.digitaltrends. com/music/apple-music-vs-spotify/
 • World Press Trends 2016: Audience Revenue Share Continues to Grow, http://www. wan-ifra.org/press-releases/2016/06/13/world-press-trends-2016-audience-revenu- e-share-continues-to-grow
 • YouTube Global Advertising Revenues 2016, Statistic, https://www.statista.com/sta- tistics/289657/youtube-global-gross-advertising-revenues/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.