PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 12--18
Tytuł artykułu

Kwalifikacje członków zarządu na gruncie Kodeksu spółek handlowych, w prawie bankowym oraz ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym

Autorzy
Warianty tytułu
Qualifications of Management Board Members under the Code of Commercial Partnerships and Companies, the Banking Law, and the Insurance and Reinsurance Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest określenie, jakie wymogi w zakresie kwalifikacji powinna spełniać osoba fizyczna powoływana w skład zarządu spółki kapitałowej. Problematyka ta zostanie omówiona na gruncie ustawy z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych1, a także w szczególnych osobach prawnych: bankach i ubezpieczycielach. Takie działanie uzasadnione jest ramowym charakterem obecnych regulacji Kodeksu spółek handlowych, podczas gdy w spółkach szczególnych ze względu na ich charakter oraz znaczenie dla innych uczestników obrotu gospodarczego ustawodawca wprowadził dużo bardziej precyzyjne wymogi. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper concerns qualification requirements to be met by natural persons who are appointed members of a company management board. These problems are discussed with references to the Code of Commercial Partnerships and Companies, with special emphasis on provisions that entered into force on 1 January 2017, as well as regulations on specific legal persons, namely banks and insurers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
12--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • A. Nowacki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, t. 1, Komentarz. Art. 151-226 KSH, Warszawa 2018.
 • A. Ohanowicz, J. Górski, Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970.
 • A. Opalski [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 3a, Spółka akcyjna. Komentarz. Art. 301-392, red. A. Opalski, Warszawa 2016.
 • D. Leśniak [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, red. P. Wajda, M. Szczepańska, Warszawa 2017, s. 277.
 • D. Wajda, Prawomocne skazanie za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h. a pełnienie funkcji w organie spółki kapitałowej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2018/2.
 • E. Skibińska [w:] Szczególne formy spółek, red. A. Kidyba, Warszawa 2017.
 • J. Dąbrowska, Przepisy wprowadzające ustawę o zarządzaniu mieniem państwowym [w:] Szczególne formy spółek, red. A. Kidyba, Warszawa 2017.
 • K. Burski, Zmiany prawne w zakresie wymogów co do kwalifikacji stawianych członkom zarządów i rad nadzorczych banków spółdzielczych, "Rocznik Samorządowy" 2016, t. 5.
 • K. Kułak, Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej, Warszawa 2015.
 • K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa 2010.
 • L. Peiper, Kodeks zobowiązań wraz z motywami referentów Komisji Kodyfikacyjnej oraz orzecznictwem francuskim, niemieckim i rosyjskim, Kraków 1934.
 • P. Pinior, Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2013.
 • R. Grzeszczak, Implementacja dyrektywy Wypłacalność II - perspektywa prawa europejskiego, https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU1_2015/WU 1-2015 01 grzeszczak.pdf (dostęp: 7.03.2018 r.).
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z 10.10.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.Urz. UE L 12, s. 1).
 • S. Lachiewicz, Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.