PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 9, cz. 1 Globalna i lokalna ekonomia rozwoju - szanse i zagrożenia | 127--136
Tytuł artykułu

Prolegomena etnocentryzmu publicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Prologemon of Public Ethnocentrism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawione w artykule rozważania dotyczącą współczesnych problemów zarządzania organizacjami publicznymi zmierzają nie tylko do wskazania luki badawczej, a co za tym idzie sformułowania problemów badawczych, ale także przedstawienia podstawowych założeń dotyczących metodologii badań. (fragment tekstu)
EN
This article presents the original, preliminary results of research on the phenomenon of ethnocentrism in the public sphere, which is not fully recognized from the point of view of the discipline of management sciences. The research approach aims to fill the existing gap in the field of theoretical foundations of ethnocentrism's impact in the functioning of modern public organizations. The article presents the author's unique definition of the public ethnocentrism, as well as, new typology of social ethnocentrism. It was found that the public ethnocentrism should be considered as one of the intervening variables, affecting the determinism of management style. Formulated research issues include the specifics of public organizations, the phenomenon of coopetition, interorganizational collaborations as well as budgetary incrementalism. Finally, the basic problems arising from the methodological reflection are identified and solved. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Adorno T.W., Frenkel-Brunswik E., Levinson D.J., Sanford R.N. (1950), The Authoritarian Personality, Harper & Row, New York.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. (1996), Co-opetition, Doubleday, New York.
 • Czakon W. (2007), Sieci międzyorganizacyjne a niepewność w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] K. Kozakiewicz (red.), Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Dobrowolski Z. (2015), Patologie organizacji. Kierunki przeciwdziałania [w:] G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (red.), Oblicza patologii zawodowych i społecznych, Difin, Warszawa.
 • Dobrowolski Z. (2014), Zdolność organizacji publicznych do współdziałania publiczno-prywatnego, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (26).
 • Khan M.N., Rizvi S.R. (2008), Consumer Ethnocentrism: Relevance and Implications for Marketers, "ICFAI Journal of Consumer Behavior", Vol. 3 Issue 1.
 • Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, SGH, Warszawa.
 • Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • LeVine R.A. (2001), Ethonocetrism [w:] N.J. Smelser, P.B. Baltes (red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier Science Ltd., Boulevard, Langford Lane, Kindlington, Oxford.
 • Lichtarski J. (1992), Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw [w:] J. Lichtarski (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Lyon D.W., Lumpkin G.T., Dess G.G. (2000), Enhancing Entrepreneurial Orientation Research: Operationalizing and Measuring a Key Strategic Decision Making Process, "Journal of Management", vol. 26, no. 5.
 • Sharma S., Shimp T.A., Shin J. (1995), Consumer Ethnocentrism: A Test of Antecedents and Moderators, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 1.
 • Shimp T.A., Sharma S. (1987), Consumer ethnocentrism: construction and validation of the CETSCALE, "Journal of Marketing Research", No 24(3).
 • Turner J.H. (1998), Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Wolanin-Jarosz E. (2015), Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym - stadium rynkowe euroregionu karpackiego, Difin, Warszawa.
 • Boschma R.A., Frenken K. (2010), The Spatial Evolution of Innovation Networks: A Proximity Perspective, [w:] R.A. Boschma, R. Martin (red.), The Handbook of Evolutionary Economic Geography, Edward Elgar, Cheltenham [online], http://www.univpgri-palembang.ac.id/perpus-fkip/Perpustakaan/East%20Phylosopy/Economic%20Geography/THE%20HANDBOOK%20OF%20EVOLUTIONARY%20ECONOMIC.pdf, [07.05.2016].
 • Gnyawali D.R., Park R. (2009), Coopetition and technological innovation in small and medium-sized enterprises: a multilevel conceptual model, "Journal of Small Business Management", vol. 47, no. 3 [online], http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=09733760&AN=31197960&h=7f7ZvdQsejsIwAqFtkn4KbHNfIIcY3qYg0YqWpRpBsQa5FC19Rqpev9TwIGlYAs-Ydql3eyEELpLBLZRLaPnibA%3d%3d&crl=f&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d09733760%26AN%3d31197960, [07.05.2016].
 • NIK P/15/109 Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w ustawie Prawo Farmaceutyczne, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-panstwowej-inspekcji-farmaceutycznej.html, [07.05.2016].
 • Klimas P. (2013), Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej, "Studia Ekonomiczne", nr 141, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/15_P.Klimas_Uwarunkowania_skutecznej_wspolpracy.pdf, [07.05.2016].
 • Mamzer H. (2001), Wielokulturowość - czy wyzwolenie z więzów etnocentryzmu?, "Przegląd Bydgoski", nr XII, http://www.hfhrpol.waw.pl/wielokulturowosc/documents/doc_68.pdf, [07.05.2016].
 • Ritala P. (2012), Coopetition strategy - when is it successful? Empirical evidence on innovation and market performance, "British Journal of Management", vol. 23, no. 3, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8551.2011.00741.x/full, [07.05.2016].
 • Szromnik A., Wolanin-Jarosz E. (2013), Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE, "Konsumpcja i rozwój", nr 1, www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi76vz1vcjMAhVI2ywKHVFBAXAQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-ac73b807-9071-4617-b594-d065f56fd198%2Fc%2F8.Szromnik_WolaninJarosz_Diagnoza_poziomu_etnocentryzmu_konsumenckiego_Polakow_z_wykorzystaniem_metody_CETSCALE.pdf&usg=AFQjCNHEw3pgaMfK5hmrAM6WUkcDI_KLoA, [07.05.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.