PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 9, cz. 3 Transfery międzypokoleniowe : zarządzanie różnorodnością | 43--57
Tytuł artykułu

Opodatkowanie spadków zagranicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Taxation of Foreign Inheritances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zatem próba zidentyfikowania przyczyn braku systemowych uregulowań w kraju, zapobiegających dwukrotnemu opodatkowaniu spadków zagranicznych. Przyjęto przy tym hipotezę, że podstawową przesłanką braku tych regulacji w Polsce jest spersonalizowany charakter podatku od spadków i darowizn, umożliwiający osobom najbliższym uniknięcie tego podatku. W celu weryfikacji hipotezy w pierwszej kolejności przedstawiono zasady opodatkowania spadków zagranicznych w Polsce, a następnie analizie poddano regulacje prawne podstawowych elementów konstrukcyjnych podatku od spadków i darowizn oraz ich wpływ na znaczenie fiskalne tego podatku. W dalszej części opracowania uwagę skoncentrowano na problematyce umów o unikaniu podwójnego opodatkowania spadków oraz prowadzonej w tym zakresie polityki podatkowej Unii Europejskiej (UE). (fragment tekstu)
EN
This paper highlights the problem of missing systemic regulations preventing from double taxation of foreign inheritances. It investigates main causes related to this issue. Particularly, these were sought in law code settling some basic constituents of inheritance and gift tax in Poland and the tax fiscal impact on the local budgets. The study was additionally extended about an analysis of international deals counteracting the double taxation and a discussion about EU tax polices regarding this matter. Conducted research results explains a passive attitude of government for the preparing some systemic regulations related to inheritance and gift tax. It has roots in personalized nature of this tax allowing some closest relatives to avoid it and its relatively low impact on overall income of the local budgets. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Babiarz S. (2012), Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa.
 • Brzeszczyńska S. (2009), Podatek od spadków i darowizn 2009, wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Chustecka K. (2010), Podatek od spadków i darowizn. Praktyka i orzecznictwo, Difin, Warszawa.
 • European Commission (2011), Non-Discriminatory Inheritance Tax Systems: Principles Drawn from EU Case-Law [online], http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1488:FIN:EN:PDF, dostęp: 10 września 2017.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wydana w dniu 10 grudnia 2008 r., Nr IBPB2/436-170/08/MCZ.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wydana w dniu 5 marca 2009 r., Nr IPPB II/1/436-41/08/MCZ.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wydana w dniu 29 maja 2012 r., Nr IBPB II/1/436-66/12/AŻ.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr 2461-IBPB-2-1.4515.372.2016.1.HK.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 lutego 2017 r., Nr 2461-IBPB-2-1.4515.491.2016.2.MCZ.
 • Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków, podpisana w Warszawie dnia 12 maja 1928 r., Dz.U. z 1931 r. nr 75 poz. 602.
 • Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austriacką o zapobieganiu dwukrotnemu pobieraniu podatku spadkowego, podpisana w Wiedniu dnia 24 listopada 1926 r., Dz.U. z 1928 r. nr 61 poz. 557.
 • Mastalski R. (2009), Prawo podatkowe, wyd. 5 zmienione, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2006-2017), Informacja z wykonania budżetów gmin oraz miast na prawach powiatu po 4 kwartałach w latach 2005-2016 [online], http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe, dostęp: 23 maja 2017.
 • Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych, sporządzone w Miszkolcu dnia 27 maja 1977 r., Dz.U. z 1979 r. nr 10 poz. 66 i 67.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 122.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, Dz.Urz. L 201 z 27.7.2012, ss. 107-134.
 • Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r., Nr IV/4306-0002/IN/07/MM.
 • Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie zapobieżenia dwukrotnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków spadkowych, podpisana w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 30 lipca 1925 r.), Dz.U. z 1926 r. nr 13 poz. 78.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1990 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, Dz.U. z 2012 r. poz. 161 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 833 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.
 • Wyrok NSA z dnia 18 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2287/10.
 • Wyrok NSA z dnia 24 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 185/14.
 • Wyrok NSA z dnia 29 października 2009 r., sygn. akt II FSK 819/08.
 • Wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2003 r., sygn. akt I SA/Wr 16/01, niepubl.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 4 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 284/14.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 4 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 285/14.
 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 7 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 284/15.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 czerwca 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 868/05.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 marca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1972/07.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 752/13.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2006 r., sygn. akt I SA/Wr 1288/04.
 • Zalecenie Komisji z dnia 15 grudnia 2011 r. dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu spadków (2011/856/UE), Dz.Urz. L 336 z 20.12.2011, ss. 81-84.
 • Zmiana interpretacji indywidualnej wydana w dniu 23 marca 2017 r., syg. PS1.845.31.2016.
 • Zmiana interpretacji indywidualnej wydana w dniu 26 stycznia 2017 r., syg. PS1.845.7.2017.
 • Zmiana interpretacji indywidualnej wydana w dniu 27 lutego 2017 r., syg. PS1.845.19.2017.
 • Zmiana interpretacji indywidualnej wydana w dniu 27 lutego 2017 r., syg. PS1.845.20.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.