PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 6 | 168--183
Tytuł artykułu

Formy udziału banków w finansowaniu projektów inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Forms of Banking Sector Participation in Finance of Investment Projects with the Help of EU Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska ma możliwość korzystania ze znacznych środków UE przeznaczonych w większości na sfinansowanie projektów inwestycyjnych. Ogromną rolę w procesie absorpcji środków UE mogą pełnić banki poprzez zapewnienie kapitałów dopełniających wkład własny inwestora, kredytowanie pomostowe, doradztwo, a także świadczenie kompleksowej obsługi dla beneficjentów środków pochodzących z funduszy UE. Celem referatu jest prezentacja podstawowych form udziału banków w finansowaniu projektów inwestycyjnych, realizowanych przy współudziale środków UE. Analizie poddano oferty produktowe wybranych banków, przeznaczonych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wyodrębniając podstawowe grupy produktów, w tym kredyty inwestycyjne, kredyty pomostowe, usługi dodatkowe (rachunek kontraktu, doradztwo, gwarancje, instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem rynkowym). Zwrócono uwagę na rolę, jaką pełnią poręczenia oferowane z Funduszu Poręczeń Unijnych. Doświadczenia banków związane z współfinansowaniem projektów realizowanych ze środków UE, a także dostępne dane z lat 2004-2006, pozwoliły określić koszty i korzyści dla beneficjentów wynikające z faktu, pełnienia przez banki funkcji instytucji zaufania publicznego, posiadania odpowiednio przygotowanych i wykształconych kadr ekonomistów, rozbudowanej sieci oddziałów, a także dzięki działaniu efektu dźwigni finansowej. Znaczne środki UE oferowane dla Polski w ramach nowej perspektywy na lata 2007-2013 potwierdzają, iż rola poszczególnych produktów oferowanych przez banki w finansowaniu i realizacji projektów przy wsparciu ze środków UE będzie rosła, co dostrzegają decydenci określający ramy polskiej polityki regionalnej. (fragment tekstu)
EN
Poland has got an opportunity to partake in substantial EU funding allocated in its majority to financing investment projects. Banks can play a major role in the process of absorbing EU funding, through the supply of capital complementing investor's own contribution, providing bridge credit, offering consulting service as well as a comprehensive service for the beneficiaries of EU funding. The purpose of this paper is to present the fundamental forms of banks' participation in the finance of investment projects implemented with the participation of EU funds. The present analysis covers products offered by selected banks, products that are targeted at small and medium-sized enterprises, distinguishing between basic product groups, including investment credits, bridge credits, additional services (contract account, consulting, guarantees, instruments safeguarding against market risk). Attention was brought to the role played by the guarantees offered by the EU Guarantee Fund. It discusses various forms of banks' participation in the financing of investment projects with EU funds and turns your attention to the role of guarantees offered by the EU Guarantee Fund. Bank experience resulting from the co-funding of projects implemented by employing the EU funds as well as data available for 2004-2006 allowed us to estimate the costs and advantages for beneficiaries, resulting from the role of banks as trusted public institutions, which have at their disposal appropriately trained and educated staff of economists, elaborate network of branches, the operation of financial leverage effect. Substantial EU funds offered to Poland under the New EU Perspective for 2007-2013 confirm that the role of specific products offered by banks in the financing and implementing of projects with the support of EU funds will continue to grow, which is not escaping the notice of decision-makers shaping the framework of Polish regional policy. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie, doktorant
Bibliografia
 • 1. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2002.
 • 2. http://europa.eu.int/grants/grants/sme_finance_facility/s
 • 3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN Warszawa 1999.
 • 4. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje, polityka, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa 1999.
 • 5. Jeziolowicz N., Żelazna A., Kucharczyk D., Banki w procesie absorpcji środków UE. Doświadczenia i wnioski na przyszłość. VI Forum Informacyjno Edukacyjne PARP, Warszawa 2006,
 • 6. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin prof. L.Kałkowskiego. Problemy inwestowania i rynku nieruchomości,. AE w Krakowie ,Kraków 1998.
 • 7. Mączka L., Kudełko J., Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • 8. Michalik K., Finansowanie projektów z udziałem dotacji z unijnych funduszy strukturalnych, Zespół Funduszy Unijnych Departament Bankowości Zagranicznej i Integracji Europejskiej PKO BP, Warszawa 27.04.2004r.
 • 9. Michalik K., Finansowanie projektów dotowanych z funduszy strukturalnych UE, XII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 6 grudnia 2006.
 • 10. Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce, praca zbiorowa pod red. A.Paszkowskiego, J.Szlachty, J.Szomburga, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000.
 • 11. Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE Warszawa 2002.
 • 12. Serba S., Montaż finansowy projektów unijnych. Jak sfinansować unijną pomoc, "Fundusze Europejskie"2006.
 • 13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych, Dz.U. 2004, nr 121, poz. 1262.
 • 14. Wąsowski K., Polityka regionalna UE i rola sektora finansowego w realizacji tej polityki w Polsce w latach 2004-2006, Materiały i studia NBP, Zeszyt nr 209, Warszawa, wrzesień 2006r.
 • 15. Wąsowski K., Polityka regionalna UE realizowana w Polsce w latach 2004-2006 i potencjalna rola sektora bankowego w realizacji tej polityki, "Bank i Kredyt" listopad-grudzień 2004, nr 6.
 • 16. Wiecka H., Przereklamowana oferta, IBnGR 2006, [w: www.ibngr. edu.pl]
 • 17. Wilczek M.T., Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004.
 • 18. www.parp.gov.pl
 • 19. www.mrr.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.