PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 6 | 200--210
Tytuł artykułu

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną sferą społeczną

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Problems Solving Strategy in Stryszów as an Instrument of Managing the Social Sphere
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł omawia coraz ważniejszą na przestrzeni ostatnich lat rolę programowania różnych aspektów życia społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym. Chodzi dokładnie o politykę społeczną regulowaną poprzez strategie rozwiązywania problemów społecznych. Autorzy przedstawiają w tekście przykład takiej strategii w konkretnej gminie. Omówiono etapy projektowania dokumentów tego typu, przedstawiono również wizję rozwoju gminy w kontekście problematyki społecznej. Istotnym, z punktu widzenia omawianej strategii, jest dokonana charakterystyka strategicznych kierunków interwencji władz lokalnych wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Dbając o efektywność realizacji przedstawionego dokumentu omówiono również zaplanowany system jej wdrażania i monitoringu. Przedstawione pomysły dotyczące: etapowości prowadzonych prac nad strategią, kierunków planowanej interwencji oraz sposobów wdrażania i monitorowania strategii powinny być podstawą do szerokiej dyskusji, która ma przyczynić się do podnoszenia jakości zarządzania sferą społeczną w gminie. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości życia. (fragment tekstu)
EN
The article is devoted to the increasingly important, in the recent years, role of programming various aspects of the social-economic life on the local level. Specifically, it looks at the role of social politics which is regulated by strategic documents that guide the resolution process of social problems. The authors give an example of such a strategic document using a specific community. The article speaks of both the stages of creating such a document, as well as the vision of development of within the context of social issues. Crucial, from this point of view, is the complete characteristic of the strategic direction of the interventions taken by the local authorities as well as the validity of their choices. In concern with the efficiency of realization of such a document the system of monitoring as well as implementing are also discussed. The presented ideas stages in composing such a document; directions of the planned intervention; ways of implementing and monitoring should be the base for discussion, which should than contribute to the increase in quality of a management of the sphere of social issues in a community. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Bibliografia
 • 1. Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006.
 • 2. Giordano K., Planowanie zrównoważonego rozwoju gmin w praktyce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 • 3. Jałowiecki B., Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.
 • 4. Kosiedowski W. (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • 5. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • 6. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Warszawa - Kraków 1998.
 • 7. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • 8. Olesiński Z., Zarządzanie w regionie. Polska - Europa - Świat, Difin, Warszawa 2005.
 • 9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stryszów do roku 2013.
 • 10. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, ze zm.).
 • 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776, ze zm).
 • 12. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.