PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 6 | 282--293
Tytuł artykułu

Wykorzystanie zarządzania projektami w rozwiązywaniu ważnych kwestii społecznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Project Management to Deal with Important Social Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu dokonano próby określenia, jak należy współcześnie rozumieć pojęcie kwestii społecznej, szczególnie na gruncie nauk o zarządzaniu. Termin ten został po raz pierwszy użyty przez H. Heine w 1840 roku i był rozwijany głównie w kontekście polityki społecznej, gdzie kwestia społeczna jest określana jako problem społeczny o najwyższym stopniu dotkliwości, generujący sytuacje krytyczne w życiu jednostek i zbiorowości, a zarazem powodujący zakłócenia w funkcjonowaniu społeczeństwa. Przedstawiona została koncepcja zarządzania projektami oraz najważniejsze cechy projektów, decydujące o ich przydatności w integrowaniu działań zmierzających do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility). Koncepcja CSR stanowi w niniejszym artykule egzemplifikację istotnej współcześnie kwestii społecznej, która stała się ważna najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie także w wielu krajach Unii Europejskiej. W artykule jest przedstawiana i weryfikowana teza, iż w upowszechnianiu społecznej odpowiedzialności biznesu, będącym ważną kwestią społeczną, można skutecznie wykorzystać zarządzanie projektami. Punkt nacisku położony został zatem na wykorzystanie zarządzania projektami w rozwiązywaniu ważnych kwestii i problemów społecznych, a nie na analizę z zakresu polityki społecznej. W tym kontekście wystarczające jest określenie, iż kwestią - problemem społecznym - jest to, co dana grupa, społeczność czy społeczeństwo jako całość uznaje za problem na tyle dotkliwy, że należy go nieodzownie rozwiązać. (fragment tekstu)
EN
The goal of the paper is to show the means of using project management to deal with important social issues. Corporate Social Responsibility was analyzed as the example of the important social issue. The engagement of business in social activities is growing in mature democratic states. The significant aspect of corporate social responsibility is that being guided by its principles is useful and profitable both for society and for business. The aim of the paper is to develop basic management strategies of dealing with important social issues. The strategies should be able to adopt by any individual, group or organization, regardless of the enterprise or industry involved. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Andreasen A. R., Challenges for Science and Practice of Social Marketing, (w:) E. Goldberg, M. Fishbein, S. E. Middlestadt (red.), Social Marketing. Theoretical and Practical Perspectives, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey 1997.
 • 2. Andrews K. R., The Concept of Corporate Strategy, Dow Jones-Irwin, Homewood, IL 1971.
 • 3. Baran G., Istota i rola marketingu społecznego, (w:) G. Prawelska- Skrzypek (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy, Fundacja Współczesne Zarządzanie i Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 140-158.
 • 4. Carroll A. B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, Academy of Management Review, Vol. 4, No. 4, 1979, s. 497-505.
 • 5. Carroll A. B., Buchholtz A. K., Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, Thompson Learning, South-Western College, USA 2003.
 • 6. Carroll A. B.,The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organisational stakeholders - balancing economic, legal, and social responsibilities, Business Horizons, July - August 1991, s. 39-48.
 • 7. Drucker P. F., Praktyka zarządzania, AE w Krakowie, Kraków 1994.
 • 8. Kerzner H., Advanced Project Management, edycja polska, Wyd. Helion, Gliwice 2005.
 • 9. Kerzner H., Project Management, Van Nostrand Reinhold Company, Florence, Kentucky 1994.
 • 10. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Wyd. Difin, Warszawa 2000.
 • 11. Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • 12. Lewis J. P., The Project Manager's Desk Reference. A Comprehensive Guide to Project Planning, Scheduling, Evaluation, Control and Systems, Probus Publishing Company, Chicago, Illinois 1993.
 • 13. Łopaciński T., Narzędzia do wspomagania zarządzania projektami w firmie IBM Polska, Materiały na Pierwszą Konferencję Project Management - Doświadczenia i Metody, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdańsk 1999.
 • 14. Łopato J., Kwestie społeczne a polityka społeczna, (w:) A. Piekara, J. Supińska (red.), Polityka w okresie przemian, PWE, Warszawa 1985.
 • 15. Martinez Reyes V., Etyka biznesu - wybrane kwestie, (w:) K. Kietliński, V. Martinez Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • 16. Maylor H., Project Management, Prentice Hall, Essex 2005.
 • 17. Mazurek F., Kwestia społeczna, źródło internetowe: http://www.kns.go- wer.pl/slownik/kwestia.htm, odczyt: 30 maja 2007.
 • 18. Post J. E., Frederick W. C., Lawrence A. T., Weber J., Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, McGraw-Hill, USA 1996.
 • 19. Prawelska-Skrzypek G., Zarządzanie projektami jako nowoczesny instrument zarządzania publicznego, (w:) G. Prawelska-Skrzypek (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy, Fundacja Współczesne Zarządzanie i Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006, s. 121-139.
 • 20. Project Management Institute (PMI), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI, Newtown Square, Pennsylvania 1996.
 • 21. Roszkowski H., Wiatrak A. P., Zarządzanie projektem: istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 • 22. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 • 23. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006.
 • 24. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.
 • 25. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
 • 1. http://www.globalcompact.org.pl/aktualnosci_kraj. php
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.