PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 5 (CD) | 467--479
Tytuł artykułu

Organizacja przewozów wojskowych transportem samochodowym

Warianty tytułu
Organization of Military Transport by Road
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transport samochodowy jest zasadniczym rodzajem, którego wykorzystanie pozwala zaspakajać potrzeby logistyczne i nie tylko logistyczne jednostek i instytucji wojskowych. Mając to na względzie, koniecznym staje się zdefiniowanie potrzeb dla podjęcia działań umożliwiających skuteczne zaspakajanie potrzeb przewozowych. Ważne jest również uwzględnienie wymagań wynikających z ogólnokrajowych przepisów związanych zwłaszcza z bezpiecznym przewozem ładunków niebezpiecznych, przemieszczaniem kolumn pojazdów jak i pojazdów z ładunkami nienormatywnymi. Tak rozumiane potrzeby wskazują rolę, miejsce i zadania organów transportu i ruchu wojsk. Wielkość i rodzaj potrzeb przewozowych wymagają określenia procedur obowiązujących w procesie wydawania zezwoleń wojskowych. Z powodu rozmiaru i złożoności czynności realizowanych w procesie przygotowania do wydania zezwolenia, zachodzi potrzeba wykorzystania elektronicznego systemu monitorowania pozycji wojsk pod kryptonimem "Konwój". System ten umożliwia zbieranie, analizowanie i opracowywanie danych dotyczących możliwości wydawania zezwoleń. Pozwala również przesyłać określone informacje pomiędzy zainteresowanymi stronami jak również na bieżąco śledzić przemieszczające się pojazdy. (abstrakt oryginalny)
EN
Road Transport is an essential type of, which use allows you to meet the logistical needs and not only logistic units and military institutions. With this in mind, it becomes necessary to define needs to take action to enable effective satisfying needs. It is also important to take account of requirements resulting from the national provisions relating in particular to the safe transport of dangerous goods, movement of the columns of vehicles and cargo vehicles non-normative. So understood the need to indicate the role of place and mission of transport and movement of troops. The size and type of transport needs require the determination of procedures in the process of issuing permits military transport. Due to the size and complexity of the activities carried out in the process of preparing for the issue, you need to use the electronic system for position monitoring of the troops under the codename "Konwój". This system allows you to collect, analyze, and develop data on licensing opportunities. It also allows you to transfer information between interested parties, as well as to track moving vehicles. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
467--479
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
  • 1. Doktryna "Transport i ruch wojsk Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/4.4(B), Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.
  • 2. Dz. U. nr 227 poz. 1367 i nr 244 poz. 1454, Ustawa z dnia 19 marca 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych.
  • 3. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 Ustawa - Prawo o ruchu drogowym.
  • 4. Grzegorczyk K., Buchcar R., ADR 2015, Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wyd., WYDAWNICTWO ADeR BUCH-CAR Błonie 2016 r.
  • 5. Pawlisiak M., . System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, WAT Warszawa 2016 r.
  • 6. Dz. U. z 2012 r. poz. 1257 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
  • 7. Dz. U. z 2012 r. poz. 1368 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.